Obsah

XXI. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 29.6.2005

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 29.6.2005


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo záměr dalšího využití budovy č.p. 192 (Diakonie), plán odpadového hospodářství města, zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru finančního a majetkového, zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka a Lohenice, rozpočtové opatření III rozpočtu města Přelouče na rok 2005, majetkové převody.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, Mgr. Školout, PharmDr. Vácová.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města. 
2) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu o činnosti výboru finančního v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
6) Návrh plánu odpadového hospodářství města Přelouče.

III. SCHVALUJE :

1) Program XXI. Zasedání zastupitelstva města Přelouče.
2)Finanční závazek vzniklý výpovědí Smlouvy o sdružení mezi Diakonií a Městem Přelouč ze strany města ve výši 230 452,40- Kč.
3) Rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2005.
4) Směnu pozemků p.p.č. 940/9 o výměře 167 m2 a p.p.č. 940/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 940/15 o výměře 728 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. J. P. a V.P. a pí. A.S. 

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o výměře cca 1000 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2.
2) Na prodej budovy č.p. 192 (Diakonie) v ul. Nádražní v Přelouči a pozemky st.p.č. 468, st.p.č. 469 a p.p.č. 392/1 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 1 680 000,- Kč za podmínky provozování sociálních služeb a stanovení předkupního práva pro město.

V. NESCHVALUJE :

Uznat částku ve výši 470 474,90- Kč za investiční úpravy budovy Diakonie v roce 2003 jako závazek města vůči Diakonii.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: