Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 99. schůze rady města

Usnesení 98. schůze rady města 1

konané dne 20. 6. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

99. schůze rady města konané dne 20. 6. 2022

 

99/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

99/2/2022      Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ – ZRUŠENÍ zadávacího řízení

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení rady města č. 96/16/2022-I. a II. ze dne 30. 5. 2022 (schválení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem NOWASTAV akciová společnost, Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 00565679, za nabídkovou cenu 19 980 000,00 Kč bez DPH).

      II.            Rada města Přelouče ruší

zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ v souladu s § 127, odst. 2), písm. b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

99/3/2022     Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“ – výběr dodavatele

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             5 408 532,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       STAVO KAMENÍK s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem

IČO dodavatele:                              04460723

Nabídková cena:                             5 481 065,61 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             5 497 129,03 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, za nabídkovou cenu 5 408 532,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 99/3/2022-II.

T: 15. 7. 2022

99/4/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 149/6 o výměře 183 m2, odděleného z pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Klenovka, panu Bc. M.J., bytem Pardubice, za cenu 210 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/12, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem Bc. M.J., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 149/6 v k.ú. Klenovka.

99/5/2022           Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 4/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 3. 6. 2022.

99/6/2022           Zápis OV Mělice

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 12. 6. 2022.

99/7/2022           Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smluvní dokumentaci se společností enteria a.s. Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2“

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit dodatek č. 1 ke smluvní dokumentaci sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101 a společností enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 27537790, za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 sestávající z 10 bytových domů a 9 řadových domů.

99/8/2022           Návrh změn v jízdním řádu MHD

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 1. 7. 2022.

99/9/2022           Návrh programu zasedání ZM  

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 6. 2022.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 21. 6. 2022 8:44
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2022 9:01
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi