Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 107. schůze rady města

Usnesení 107. schůze rady města 1

konané dne 17. 10. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

107. schůze rady města konané dne 17. 10. 2022

 

107/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

107/2/2022    Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a plán odpisů na rok 2022 – změna č. 4

I.    Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 4 závazných ukazatelů a plánu odpisů pro příspěvkové organizace na rok 2022.

107/3/2022    Zrušení a schválení opakovaného vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“

I.    Rada města Přelouče ruší

zadávací řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ v souladu s § 127, odst. 1, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů z důvodu odstoupení jediného uchazeče.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

opakované vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“.

107/4/2022    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavíraný se společností Společnost Klenovka, zastoupenou správcem společnosti KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice, IČO 24135658, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 1 452 185,26 Kč bez DPH, 1 757 144,16 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 107/4/2022-I.
T: 24. 10. 2022

107/5/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 938/1 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 107/5/2022-I.
T: 15. 11. 2022

107/6/2022    Přehled množství KO uloženého na skládku za 3. čtvrtletí 2022

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 3. čtvrtletí 2022 pro uplatnění třídící slevy.

107/7/2022    Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 a žádost o dar

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro:    Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč k úhradě nákladů na dopravu na koncertní místa v rámci Pardubického kraje.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru p. A. G., bytem Přelouč ve výši 20 000,00 Kč za úspěšné vedení Smíšeného pěveckého sboru Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. na pozici sbormistryně.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D 49/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace 10 000,00 Kč k úhradě nákladů na dopravu na koncertní místa v rámci Pardubického kraje.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem a p.A. G., bytem Přelouč na poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000,00 Kč za úspěšné vedení Smíšeného pěveckého sboru Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. na pozici sbormistryně.

V.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D49/2022 dle usnesení č. 107/7/2022-III. a darovací smlouvu dle usnesení č. 107/7/2022-IV.
T: 11. 11. 2022

107/8/2022    Smlouva o bezúplatném převodu majetku

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – automobilu ŠKODA PRAKTIK, SPZ 2E57262, VIN TMBTHB5J685009660 z vlastnictví města Přelouče do vlastnictví Kulturního a informačního centra města Přelouče.

107/9/2022    Zápis KMS Štěpánov

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 7/2022 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 5. 10. 2022.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 18. 10. 2022 12:24
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2022 12:30
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi