Obsah

Usnesení 74. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 74. schůze rady města 1konané dne 9. 9. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

74. schůze rady města konané dne 9. 9. 2021

 

74/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

74/2/2021           Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 10. 9. 2021
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 10:38
Autor: Bc. Miroslav Tkáč