Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 71. schůze rady města

Usnesení 71. schůze rady města 1

konané dne 2. 8. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

71. schůze rady města konané dne 2. 8. 2021

 

71/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

71/2/2021           Znalecké posudky pro prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

znalecké posudky o stanovení obvyklé ceny pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč a to posudek č. 3549/19-21 ze dne 15. 3. 2021, zpracovaný Ing. Františkem Plesnivým a posudek č. 6 037-12-2021 ze dne 9. 6. 2021, zpracovaný společností Česká znalecká, a.s.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zadat zpracování revizního posudku znaleckým ústavem na pozemek p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč.

71/3/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1780/28 a p.č. 2197, oba v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 71/3/2021-I.

T: 31. 8. 2021

71/4/2021           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.Ř., o odkup pozemku p.č. 278/13 v k.ú. Škudly z důvodu, že jeho zamýšlené využití je v rozporu s územním plánem.

71/5/2021           Revize projektu „Revitalizace městského parku v Přelouči“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o odstoupení od realizace projektu „Revitalizace městského parku v Přelouči“ za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 z důvodu neadekvátní výše dotace vzhledem k předpokládaným nákladům akce a podmínkám dotace.

71/6/2021           Žádost ředitelství silnic a dálnic ČR o stanovisko města k zamýšlenému měření úsekové rychlosti v obci Zdechovice

        I.            Rada města Přelouče konstatuje

že Městský úřad Přelouč není schopen personálně ani technicky řešit agendu spojenou se zamýšleným Měřením úsekové rychlosti na silnici I. třídy v obci Zdechovice.

71/7/2021           Nařízení odvodu části provozního příspěvku na rok 2021 organizaci Technické služby města Přelouče

        I.            Rada města Přelouče

z titulu zřizovatele příspěvkové organice Technické služby města Přelouče nařizuje organizaci odvod části provozního příspěvku, který byl organizaci poskytnut na rok 2021, a to ve výši 381 314,80 Kč. Odvod se nařizuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 14 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, z důvodu závažné a objektivní příčiny dle důvodové zprávy.

Termín vrácení: do 31. 8. 2021

Zodpovídá:         Karel Šilhavý, ředitel TS

71/9/2021           Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy I.P. a L.P. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

71/10/2021         Prodloužení pronájmu bytu v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče uděluje

výjimku z pravidel Podmínky užívání bytu č. 2 a 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouče ze dne 7. 10. 2019.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p. D.T., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou s platností od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021.

71/11/2021         Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Polanského Přelouče“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2021 (ev. č. smlouvy: OKSCR/21/74108) na akci „Polanského Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve výši 15 000,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

Ing. Kubínové uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ev. č. smlouvy: OKSCR/21/74108) dle usnesení č. 71/11/2021-I.

T: 31. 8. 2021

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

 

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 4. 8. 2021 8:58
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2021 9:02
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi