Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 66. schůze rady města

Usnesení 66. schůze rady města 1

konané dne 17. 5. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

66. schůze rady města konané dne 17. 5. 2021

 

66/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

66/2/2021           Schválení přijetí daru příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

přijetí účelového finančního daru příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, v hodnotě 25 000,00 Kč od společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. na projekt Pořízení zařízení pro moderní distanční i prezenční výuku – Schoolboard. Schválený finanční dar posílí fond investic této příspěvkové organizace.

66/3/2021           Účetní závěrky příspěvkových organizací na rok 2020

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

účetní závěrky za rok 2020 těchto příspěvkových organizací: Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, MŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí a mládeže Přelouč.

66/4/2021           Podání žádosti o dotaci a smlouva o dílo na projekt „Rekonstrukce chodníku ve Lhotě“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Železnohorský region na projekt „Rekonstrukce chodníku ve Lhotě“.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „Rekonstrukce chodníku ve Lhotě“, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností VN KONZULT, s.r.o., Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč za smluvní cenu ve výši 24 200,00 Kč s DPH 21 %.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 66/4/2021-II.

T: 31. 5. 2021

66/5/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 293/1 a p.č. 300/2, oba v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 66/5/2021-I.

T: 15. 6. 2021

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1297/12, p.č. 1299/2 a p.č.st. 383/2 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 66/5/2021-III.

T: 15. 6. 2021

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Povodím Labe, státní podnik a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve prospěch města z důvodu uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro hřiště pro fotbalgolf.

    VI.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 66/5/2021-V.

T: 15. 6. 2021

  VII.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 300/2 a p.č. 317/2, oba v k.ú. Přelouč.

VIII.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 66/5/2021-VII.

T: 15. 6. 2021

66/6/2021           Oslovení vlastníků pozemků v místě hlavních komunikací dle studie Lipiny

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci k výsledku oslovení vlastníků pozemků v místě hlavních komunikací dle studie Lipiny pro jejich případný výkup.

66/7/2021           Stavební příprava území „Libušina“ – smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 21/05 na převzetí pozemků, dopravní a technické infrastruktury (komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení) a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč.

66/8/2021           Projektová dokumentace protipovodňových opatření v místní části Tupesy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy za nabídkovou cenu 283 500,00 Kč bez DPH, 343 035,00 Kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 66/8/2021-I.

T: 31. 5. 2021

66/9/2021           Smlouva a dohoda s Vak Pardubice, a.s., k vodovodu v Klenovce – Třešňovce

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o pachtu a provozování vodovodu, uzavíranou se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631 k vodovodnímu řadu na pozemcích p.č. 16/3, p.č.16/49, p.č. 19/3, p.č. 226/2 a p.č. 226/3 vše v k.ú. Klenovka.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů, uzavíranou se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631 k vodovodnímu řadu na pozemcích p.č. 16/3, p.č.16/49, p.č. 19/3, p.č. 226/2 a p.č. 226/3 vše v k.ú. Klenovka.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 66/9/2021-I. a dohody dle usnesení č. 66/9/2021-II.

T: 31. 5. 2021

66/10/2021         Řešení parkovacích stání u sportovišť v ulici Sportovní

        I.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zadat vypracování řešení dopravní situace v ulici Sportovní

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 18. 5. 2021 12:42
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2021 12:48
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi