Obsah

Usnesení 51. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 51. schůze rady města 1konané dne 15. 10. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

51. schůze rady města konané dne 15. 10. 2020

 

51/1/2020           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

51/2/2020           Dohoda o vzájemných právech a povinnostech

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o vzájemných právech a povinnostech, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Č., bytem Brloh týkající se pozemků p.č. 157/11 a p.č. 157/12 v k.ú. Přelouč, na nichž bude umístěna stavba Zkapacitnění kanalizace.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody dle usnesení č. 51/2/2020-I.

T: 16. 10. 2020

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 


Vytvořeno: 19. 10. 2020
Poslední aktualizace: 19. 10. 2020 08:47
Autor: