Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 50. schůze rady města

Usnesení 50. schůze rady města 1

konané dne 12. 10. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

50. schůze rady města konané dne 12. 10. 2020

 

50/1/2020           Návrh programu

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

50/2/2020           Žádost o výstavbu chodníku v Mělicích

        I.            Rada města souhlasí

na základě žádosti p.B.K., vlastníka vznikající novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Mělice, s výstavbou nového chodníku podél silnice III/32220 pro přístup k jeho domu, v rozsahu dle přiložené situace.

50/3/2020           Smlouva o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o upsání akcií, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč obdrží 15 500 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč/1 akcie s jejich následným započtením oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

50/4/2020           Odkup pozemků

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 168/2 o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p.č. 168 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I.M., bytem Přelouč, za cenu 3 680,00 Kč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2 z vlastnictví PharmDr. R.Š., bytem Praha 4 za cenu 6 160,00 Kč.

50/5/2020           Záměr na pronájem pozemků

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/2 o výměře 30 m2 p. P.A., bytem Přelouč za roční nájemné 600,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

      II.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/2 a části pozemku p.č. 64/3 o celkové výměře 29 m2 manželům M., bytem Vrdy, za roční nájemné 580,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

     III.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 43 m2 p.J.B., bytem Přelouč, za roční nájemné 860,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

    IV.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2 Ing. M.Z., bytem Přelouč, za roční nájemné 600,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

      V.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2 manželům W., bytem Přelouč, za roční nájemné 600,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

    VI.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 48 m2 manželům H., bytem Přelouč, za roční nájemné 960,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

50/6/2020           Smlouva o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku p.H.C., Přelouč, IČO 71946187 za roční nájemné 7 280,00 Kč.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.H.C., Přelouč, IČO 71946187 na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú.  Přelouč.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 50/6/2020-II.

T: 30. 10. 2020

50/7/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 578/6 a p.č. 609/1 oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 50/7/2020-I.

T: 30. 10. 2020

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2191/13, p.č. 467/1 a p.č. 1983 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uvaření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 50/7/2020-III.

T: 30. 10. 2020

50/8/2020           Dodatek smlouvy o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 15. 9. 1998 mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s., IČO 45317054, kterým se nájemci ukládá povinnost zajištovat revize elektroinstalace v pronajímaných prostorách.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 50/8/2020-I.

T: 15. 11. 2020

50/9/2020           Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – 1. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – 1. etapa“, uzavíraný se společností Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 30. 11. 2020 z důvodu nepříznivého počasí, souběžných prací na rekonstrukcích plynovodů v ul. Žižkova a Smetanova a úpravy skladby komunikace nad bývalou uhelnou ve vnitrobloku mezi ul. Kladenská a Tyršova (nebylo řešeno v projektové dokumentaci).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 50/9/2020-I.

T: 19. 10. 2020

50/10/2020         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 5/2020 Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 9. 2020.

50/11/2020         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 5/2020 Osadního výboru Klenovka ze dne 11. 9. 2020.

50/12/2020         Návrh OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 14. 10. 2020 8:08
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2020 11:22
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Strašidelný večírek

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi