Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 50. schůze rady města

Usnesení 50. schůze rady města 1

konané dne 12. 10. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

50. schůze rady města konané dne 12. 10. 2020

 

50/1/2020           Návrh programu

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

50/2/2020           Žádost o výstavbu chodníku v Mělicích

        I.            Rada města souhlasí

na základě žádosti p.B.K., vlastníka vznikající novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Mělice, s výstavbou nového chodníku podél silnice III/32220 pro přístup k jeho domu, v rozsahu dle přiložené situace.

50/3/2020           Smlouva o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o upsání akcií, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč obdrží 15 500 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč/1 akcie s jejich následným započtením oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

50/4/2020           Odkup pozemků

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 168/2 o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p.č. 168 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I.M., bytem Přelouč, za cenu 3 680,00 Kč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2 z vlastnictví PharmDr. R.Š., bytem Praha 4 za cenu 6 160,00 Kč.

50/5/2020           Záměr na pronájem pozemků

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/2 o výměře 30 m2 p. P.A., bytem Přelouč za roční nájemné 600,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

      II.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/2 a části pozemku p.č. 64/3 o celkové výměře 29 m2 manželům M., bytem Vrdy, za roční nájemné 580,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

     III.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 43 m2 p.J.B., bytem Přelouč, za roční nájemné 860,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

    IV.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2 Ing. M.Z., bytem Přelouč, za roční nájemné 600,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

      V.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 30 m2 manželům W., bytem Přelouč, za roční nájemné 600,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

    VI.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 64/3 o výměře 48 m2 manželům H., bytem Přelouč, za roční nájemné 960,00 Kč pro účel využití jako zahrádka.

50/6/2020           Smlouva o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku p.H.C., Přelouč, IČO 71946187 za roční nájemné 7 280,00 Kč.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.H.C., Přelouč, IČO 71946187 na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú.  Přelouč.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 50/6/2020-II.

T: 30. 10. 2020

50/7/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 578/6 a p.č. 609/1 oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 50/7/2020-I.

T: 30. 10. 2020

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2191/13, p.č. 467/1 a p.č. 1983 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uvaření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 50/7/2020-III.

T: 30. 10. 2020

50/8/2020           Dodatek smlouvy o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 15. 9. 1998 mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s., IČO 45317054, kterým se nájemci ukládá povinnost zajištovat revize elektroinstalace v pronajímaných prostorách.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 50/8/2020-I.

T: 15. 11. 2020

50/9/2020           Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – 1. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – 1. etapa“, uzavíraný se společností Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 30. 11. 2020 z důvodu nepříznivého počasí, souběžných prací na rekonstrukcích plynovodů v ul. Žižkova a Smetanova a úpravy skladby komunikace nad bývalou uhelnou ve vnitrobloku mezi ul. Kladenská a Tyršova (nebylo řešeno v projektové dokumentaci).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 50/9/2020-I.

T: 19. 10. 2020

50/10/2020         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 5/2020 Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 9. 2020.

50/11/2020         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 5/2020 Osadního výboru Klenovka ze dne 11. 9. 2020.

50/12/2020         Návrh OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 14. 10. 2020 8:08
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2020 11:22
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi