Obsah

Usnesení 41. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 41. schůze rady města 1konané dne 6. 5. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

41. schůze rady města konané dne 6. 5. 2020

 

41/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

41/2/2020           Zadávací řízení VZ „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:         Společnost Mělice (správce VPK Suchý s.r.o.)

Sídlo dodavatele:                       Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky

IČO dodavatele:                         27085201

Nabídková cena:                        36 967 819,56 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, který je uveden v protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 07:12
Autor: Miroslav Tkáč