Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 28. schůze rady města

Usnesení 28. schůze rady města 1

konané dne 18. 11. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

28. schůze rady města konané dne 18. 11. 2019

 

28/1/2019           Program zasedání

 • Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

28/2/2019           Zajištění dopravní obslužnosti částí Lohenice a Mělice

 • Rada města schvaluje

finanční spoluúčast města Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy na lince č. 650620 tří párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) a prodloužení ranního školního spoje č. 8 na Masarykovo náměstí – pro období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020.

28/3/2019           Smlouva o právu provést stavbu

 • Rada města schvaluje

smlouvu o právu provedení – opravy stavby, uzavíranou mezi p. T.K. a p.M.L., obě bytem Přelouč a městem Přelouč, na právo města Přelouč realizovat stavbu „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“ na veřejné části pozemku p.č.st. 1091 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví p.T.K., a oprávněné z věcného břemene p.M.L.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o provedení – opravy stavby dle usnesení č. 28/3/2019-I.

T: 31. 12. 2019

28/4/2019           Zřízení věcného břemene

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi M.a J.B, oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/8 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.28/4/2019-I.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. M.V. a p.L.V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-III.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.K.V. a p.P.V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/6 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-V.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.M.P., bytem Havlíčkův Brod, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/5 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-VII.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.V.V., bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-IX.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi Ing. F.V., PhD. a Bc. P. V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 13/13 a p.č. 13/15, oba v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-XI.

T: 31. 12. 2019

28/5/2019           Smlouva o dílo na zpracování DUR + DSP + DPS k projektu „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP a DPS k projektu „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, za nabídkovou cenu 1 190 000,00 Kč bez DPH, 1 439 900,00 Kč s 21 % DPH.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 28/5/2019-I.

T: 30. 11. 2019

28/6/2019           Zápis OV Lohenice

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 7 ze schůze OV Lohenice ze dne 3. 11. 2019.

28/7/2019           Zápis KMS Štěpánov

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 9 ze schůze KMS Štěpánov ze dne 6. 11. 2019.

28/8/2019           Změna podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč.

28/9/2019           Odměny za 2. pololetí 2019 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč

 • Rada města schvaluje

odměny za 2. pololetí 2019 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

28/10/2019         Financování 25. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing

 • Rada města bere na vědomí

zprávu místostarosty o financování 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

28/11/2019         Jmenování vedoucí odboru dopravy

 • Rada města jmenuje

do funkce vedoucí odboru dopravy městského úřadu paní Ing. Barboru Kejíkovou s účinností od 1. 1. 2020.

28/12/2019         Návrh na schválení darovací smlouvy

 • Rada města schvaluje

Darovací smlouvu uzavíranou se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o.p.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč na pořízení nábytku a kompenzačních pomůcek do nových učeben školy.

28/13/2019         Smlouva o napojení EPS na pult centrální ochrany

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o trvalém připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany, o vyhodnocování požárně – taktických informací a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany, uzavíranou s HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice pro objekt Sportovní hala, Za Fontánou 1611, Přelouč.

28/14/2019         Plán inventur na rok 2019

 • Rada města schvaluje

Plán inventur na rok 2019.

28/15/2019         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

 • Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací dle předloženého návrhu.

28/16/2019         Kontrola sloupů VO

 • Rada města ukládá

řediteli Technických služeb města Přelouč zajistit provedení kontroly pevnosti a stability vybraných sloupů veřejného osvětlení.

T: 31. 3. 2020

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 20. 11. 2019 14:28
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2019 14:33
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi