Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 26. schůze rady města

Usnesení 26. schůze rady města 1

konané dne 22. 10. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

26. schůze rady města konané dne 22. 10. 2019

 

26/1/2019           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče

26/3/2019           Dodatek č. 2 SoD „Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace „Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134 Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“ s dodavatelem VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 28860080, kterým se sjednaná smluvní cena navyšuje o částku 15 600,00 Kč bez DPH a termín předání hotového díla posouvá do 30. 11. 2019, z důvodu navýšení rozsahu výměry veřejného osvětlení o výměnu 7 sloupů VO včetně kabelové trasy.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 26/3/2019-I.

T: 5. 11. 2019

26/4/2019           Dodatek č. 1 SoD „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště u BISS, ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČO 27523934, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku – 271 772,67 Kč bez DPH, - 328 844,93 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 26/4/2019-I.

T: 5. 11. 2019 

26/5/2019           Majetkové převody

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 72/39 o výměře 5 430 m2 v k.ú. Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce, z vlastnictví společnosti PSK Investment, s.r.o., IČO: 07386460, se sídlem Školská 228, Pardubice, do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č. 19/38, uzavíranou mezi společností PSK Ivestment, s.r.o., IČO 07386460 a městem Přelouč, na darování pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce.

 

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 410/25 o výměře 155 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 410/25 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 340/13 o výměře 103 m2, p.č. 340/14 o výměře 60 m2, p.č. 1901/2 o výměře 17 m2 a p.č. 1994/2 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví společnosti KASI majetková a.s., IČO 27531511, za cenu 50 600,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/40, uzavíranou mezi společností KASI majetková a.s., IČO 27531511 a městem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 340/13, p.č. 340/14, p.č. 1901/2 a p.č. 1994/2, vše v kú. Přelouč.

26/6/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 226/2 v k.ú. Klenovka.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 26/6/2019-I.

T: 15. 11. 2019

26/7/2019           Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 13. 9. 2019.

26/8/2019           Zápis OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Osadního výboru Mělice ze dne 28. 9. 2019.

26/9/2019           Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání KMS Tupesy ze dne 4. 10. 2019.

26/10/2019         Zápis KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání KMS Lhota – Škudly ze dne 10. 10. 2019.

 

26/11/2019         Osvědčení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena Zastupitelstva města Přelouče

        I.            Rada města osvědčuje

že se dnem 8. 10. 2019 stal členem Zastupitelstva města Přelouče třetí náhradník listiny „Koalice občanů Přelouče“ pan Martin Chyba, kterému rada města vydala Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Přelouče dnem 8. 10 2019.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 29. 10. 2019 7:20
Datum poslední aktualizace: 29. 10. 2019 7:49
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi