Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 23. schůze rady města

Usnesení 23. schůze rady města 1

konané dne 17. 9. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

23. schůze rady města konané dne 17. 9. 2019

 

 

23/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouče.

 

23/2/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2301/3, p.č. 2301/2, p.č. 2301/1, p.č. 1305/3 a p.č. 2013 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 23/2/2019-I.

T: 15. 10. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.Š., bytem Starý Mateřov, na zřízení věcného břemene sítě k pozemkům p.č. 427/4, p.č. 1932/1 a p.č. 1985 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 23/2/2019-III.

T: 15. 10. 2019

23/3/2019           Odkup pozemku

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 264 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I.F., bytem  Brno, za cenu 9 900,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, uzavíranou mezi společností KONREO, v.o.s., IČO 04706498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, Brno (insolvenční správce dlužníka I.F., bytem Brno), na odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

23/4/2019           Zápis bezpečnostní a dopravní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 2. 9. 2019.

 

23/5/2019           Dodatek č. 1 SoD „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U Školy v Přelouči – 3 etapa“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, na jehož základě dochází k navýšení ceny díla o 927 970,00 Kč včetně DPH za vícepráce požadované městem.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení č. 23/5/2019-I.

T: 30. 9. 2019

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 20. 9. 2019 8:42
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2019 8:46
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi