Obsah

Usnesení 115. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 115. schůze rady města 1konané dne 9. 8. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

115. schůze rady města konané dne 9. 8. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

115/  1   Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120065924, uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště u čp. 1554 v ulici Boženy Němcové.

 

  • ROZHODUJE :

 

115/  2 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    KZP - stavby s.r.o.

Sídlo dodavatele:  Erno Košťála 958, Studánka, 530 12 Pardubice 

IČ dodavatele:   04311949

Nabídková cena:  6.141.132,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. 

Sídlo dodavatele:  Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČ dodavatele:  28812875

Nabídková cena: 7.360.657,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:  Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

IČ dodavatele:   25953818

Nabídková cena:  8.246.749,54 Kč bez DPH

jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    TES, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:   Vrchovská 1354, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

IČ dodavatele:    47539330

Nabídková cena:   9.169.768,00 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 13. 8. 2018
Poslední aktualizace: 13. 8. 2018 09:32
Autor: