Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 93. schůze rady města

Usnesení 91. schůze rady města 1

konané dne 20. 11. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

93. schůze rady města konané dne 20. 11. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

93/  1   Nabídku projektu Lepší místo“ společnosti Prostor PLUS o.p.s., Na Pustině 1068, Kolín.

93/  2   Celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města na rok 2018.

93/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 11. 2017.

93/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 25. 10. 2017.

93/  5   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8. 11. 2017.

93/  6   Zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 15. 11. 2017.

93/  7   Zápis z jednání Sportovní komise ze dne 15. 11. 2017.

93/  8   Zprávu místostarosty o financování 23. ročníku udílení cen Františka Filipovského za dabing.

 

 • SCHVALUJE :

 

93/  9   Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Přelovice s platností od podpisu smlouvy.

93/ 10  Odměny za 2. pololetí 2017 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 a § 224 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a předloženého návrhu.

93/ 11  Plán inventur na rok 2017.

93/ 12  Změnu č. 4 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2017.

93/ 13  Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1465/35 a p.č. 1463/1, oba v k.ú. Přelouč.

93/ 14  Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 36 m2 – objektu bývalé stodoly, za roční nájemné minimálně 5.400,00 Kč.

93/ 15  Záměr na pronájem nebytových prostor Českému filumenistickému svazu, Lužická 1075, Úvaly v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 16 m2 – objektu bývalého skladu civilní obrany, za roční nájemné minimálně 2.400,00 Kč.

93/ 16  Záměr na prodej pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Přelouč o výměře 50 m2 panu M. B., bytem, Přelouč za cenu minimálně 13.000,00 Kč.

93/ 17  Záměr na prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v zahrádkářské kolonii některým z uživatelů (zahrádkářů) takto:

 • prodej podílu 2/499 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2356/2, oba v k.ú. Přelouč manželům J. a J. D., bytem Přelouč, za cenu minimálně 10.266,00 Kč
 • prodej podílu 5/941 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč paní D. Š., bytem Přelouč, za cenu minimálně 11.183,00 Kč
 • prodej podílu 5/574 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům V. a L. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 18.333,00 Kč
 • prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2362, oba v k.ú. Přelouč manželům M. a B. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 56.834,00 Kč
 • prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p,.č. 2367, oba v k.ú. Přelouč manželům L. a I. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 57.750,00 Kč
 • prodej podílu 1/153 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a E. V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 13.750,00 Kč
 • prodej podílu 8/287 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a M. H., bytem Přelouč, za cenu minimálně 58.667,00 Kč
 • prodej podílu 14/393 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč panu L. N, bytem Přelouč, za cenu minimálně 74.983,00 Kč.

93/ 18  Znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky), které by měly být uzavírány s majiteli nemovitostí v místních částech Lhota a Škudly v souvislosti se stavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou stokovou síť splaškové kanalizace v těchto místních částech.

93/ 19  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČO: 42196868, kterým se upravuje cena díla uvedená ve smlouvě na základě navýšení rozsahu prováděných prací, požadovaného městem Přelouč o částku 341.293,00 Kč včetně DPH.

93/ 20  Vnitřní předpis č. SM 07/2017 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností od 1. 12. 2017.

93/ 21  Nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi Českými drahami, a.s. a městem Přelouč, která umožní městu Přelouč dočasný zábor pozemku Českých drah, a.s. pro stavbu „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“.

93/ 22  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi Mgr. V. J., bytem Přelouč a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemku p.č. 2301/13 v k.ú. Přelouč.

93/ 23  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi p. P. K., bytem Břehy, p. R. K., bytem . Přelouč a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemku p.č. 1255/6 v k.ú. Přelouč.

93/ 24  Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

93/ 25  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi opatrovníkem ustanoveným Městským úřadem Přelouč, odborem stavebním spoluvlastníku pozemků p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a Městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemcích p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 

 • SOUHLASÍ :

 

93/ 26   S použitím znaku města na propagačních materiálech k výstavě o perleťářství pořádanou Muzeem Blanenska v roce 2018.

 

 • ROZHODUJE :

 

93/ 27  Že finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly bude činit 10.000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.

 

 • DOPORUČUJE :

 

93/ 28  Zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči s příslušenstvím ve výši 487.247,20 Kč evidované za zemřelou H.A.

 

 • JMENUJE :

 

93/ 29  Od 1. 1. 2018 za město členy do školské rady:

 • při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45 Ing. Ivana Moravce a Mgr. Petra Veselého,
 • při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509 Ing. Zdenku Kumstýřovou a Martina Macháčka.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 22. 11. 2017 9:11
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017 9:16
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Tvořivá dílna

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi