Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 61. schůze rady města

Usnesení 61. schůze rady města 1

konané dne 14. 11. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

61. schůze rady města konané dne 14. 11. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

61/  1   Zprávu o financování 22. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

61/  2   Zápis z jednání komise sociálně zdravotní komise ze dne 26. 10. 2016.

61/  3   Zápis z jednání Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ze dne 1. 11. 2016.

61/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 8. 11. 2016.

61/  5   Návrh na změnu ve svozu plastů, směsného komunálního odpadu a bioodpadu od roku 2017.

61/  6   Žádost občanů místní části Lhota – Škudly o poskytnutí finančních prostředků na zakoupení pingpongového stolu pro společné užívání občanů.

 

 • ROZHODUJE :

 

61/  7   Že nejvhodnější nabídku  v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ podal uchazeč :

 • Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, IČ: 47116901

nabídková cena vč. DPH: 1.027.290,00 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27560015

nabídková cena vč. DPH: 1.063.735,00 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha, IČ: 26475081

nabídková cena vč. DPH: 1.086.943,00 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

AQUATIS a.s., Botanická 834/56, okres Brno–město, 602 00 Brno, IČ: 46347526

nabídková cena vč. DPH: 1.408.077,00 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč :

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ: 63486466

nabídková cena vč. DPH: 1.506.450,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

61/  8   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 Basketbalovému klubu Přelouč ve výši 7.000 Kč na výdaje související s pořádáním oslav 70 let od založení oddílu basketbalu v Přelouči (úhrada pronájmu sokolovny, pořízení upomínkových darů pro zakládající členy, zajištění sportovního a kulturního programu).

 

 • SCHVALUJE :

 

61/  9   Plán inventur na rok 2016.

61/10   Přijetí finančního daru na úhradu stravného pro   žáky od společnosti WOMEN FOR WOMEN pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč ve výši :

 • 3.577 Kč na 1. pololetí 2016,
 • 3.850 Kč na 2. pololetí 2016,
 • 8.614 Kč na 1. pololetí 2017.

61/11   Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 778 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi společností BONZO s.r.o., IČ: 60930675 a městem Přelouč.

61/12   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, IČ: 47116901, za nabídkovou cenu 1.027.290,00 Kč včetně DPH.

61/13   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 83 m2 p. L. T., bytem Přelouč,  za roční nájemné 1.660 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/14   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 124 m2 p. Z. H., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.480 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/15   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k. ú. Přelouč o celkové výměře 92 m2  p. V. M., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/16   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 114 m2 p. Z. D., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.280 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/17   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú.  Přelouč, o celkové výměře 92 m2 p. G. D., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/18   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč, o celkové výměře 82 m2 p. M. B., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.640 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/19   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú.  Přelouč o celkové výměře 75 m2 p. J. V. bytem Přelouč, za roční nájemné 1.500 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/20   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Přelouč o výměře 104 m2 p. A. B., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.080 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/21   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k. ú. Přelouč o výměře 192 m2 p. R. H., bytem Přelouč, za roční nájemné 3.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/22   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a pozemku p.č. 2355, oba v k. ú. Přelouč o celkové výměře 90 m2 p. J. P., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.800 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/23   Záměr na pronájem nebytových prostor – garáže v budově č.p. 56 ve Lhotě za minimální roční nájemné 6.000 Kč.

61/24   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005, s posunutím termínu ukončení realizace na 31. 12. 2016 a navýšením ceny o 421.256,81 Kč bez DPH.

61/25   Finanční dar ve výši 5.000 Kč nezletilému O. K., zastoupeného matkou p. B. K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

61/26   Dohodu o budoucí spolupráci se spol. BIOLIPOL SE, Lipoltice 104 v oblasti likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

61/27   Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. B. K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč.

 

 • SOUHLASÍ :

 

61/28   S nákupem pingpongového stolu pro občany  místní části Lhota – Škudly za podmínky určení odpovědné osoby pro užívání.

61/29   S převodem částky ve výši 5.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509.

61/30   S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, zakoupit školní rozhlas – systém DEXON IP v hodnotě 58.929 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

61/31   S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, Za Fontánou, Přelouč s p. J. Š., na dobu určitou od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

 

 • RUŠÍ :

 

61/32   Usnesení rady města č. 47/9 ze dne 21. 4. 2016 (přijetí finančního daru od WOMEN for WOMEN ve výši 8.107 Kč).

 

 • STANOVÍ :

 

61/33   Nájemné v plné výši p. L. H., bytem Přelouč, s platností od 1. 1. 2017.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 16. 11. 2016 7:56
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 4:34
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi