Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 61. schůze rady města

Usnesení 61. schůze rady města 1

konané dne 14. 11. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

61. schůze rady města konané dne 14. 11. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

61/  1   Zprávu o financování 22. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

61/  2   Zápis z jednání komise sociálně zdravotní komise ze dne 26. 10. 2016.

61/  3   Zápis z jednání Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ze dne 1. 11. 2016.

61/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 8. 11. 2016.

61/  5   Návrh na změnu ve svozu plastů, směsného komunálního odpadu a bioodpadu od roku 2017.

61/  6   Žádost občanů místní části Lhota – Škudly o poskytnutí finančních prostředků na zakoupení pingpongového stolu pro společné užívání občanů.

 

 • ROZHODUJE :

 

61/  7   Že nejvhodnější nabídku  v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ podal uchazeč :

 • Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, IČ: 47116901

nabídková cena vč. DPH: 1.027.290,00 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27560015

nabídková cena vč. DPH: 1.063.735,00 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha, IČ: 26475081

nabídková cena vč. DPH: 1.086.943,00 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

AQUATIS a.s., Botanická 834/56, okres Brno–město, 602 00 Brno, IČ: 46347526

nabídková cena vč. DPH: 1.408.077,00 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč :

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ: 63486466

nabídková cena vč. DPH: 1.506.450,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

61/  8   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 Basketbalovému klubu Přelouč ve výši 7.000 Kč na výdaje související s pořádáním oslav 70 let od založení oddílu basketbalu v Přelouči (úhrada pronájmu sokolovny, pořízení upomínkových darů pro zakládající členy, zajištění sportovního a kulturního programu).

 

 • SCHVALUJE :

 

61/  9   Plán inventur na rok 2016.

61/10   Přijetí finančního daru na úhradu stravného pro   žáky od společnosti WOMEN FOR WOMEN pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč ve výši :

 • 3.577 Kč na 1. pololetí 2016,
 • 3.850 Kč na 2. pololetí 2016,
 • 8.614 Kč na 1. pololetí 2017.

61/11   Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 778 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi společností BONZO s.r.o., IČ: 60930675 a městem Přelouč.

61/12   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, IČ: 47116901, za nabídkovou cenu 1.027.290,00 Kč včetně DPH.

61/13   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 83 m2 p. L. T., bytem Přelouč,  za roční nájemné 1.660 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/14   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 124 m2 p. Z. H., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.480 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/15   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k. ú. Přelouč o celkové výměře 92 m2  p. V. M., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/16   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč o celkové výměře 114 m2 p. Z. D., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.280 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/17   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú.  Přelouč, o celkové výměře 92 m2 p. G. D., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/18   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú. Přelouč, o celkové výměře 82 m2 p. M. B., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.640 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/19   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a části pozemku p.č. 882/7, oba v k.ú.  Přelouč o celkové výměře 75 m2 p. J. V. bytem Přelouč, za roční nájemné 1.500 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/20   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Přelouč o výměře 104 m2 p. A. B., bytem Přelouč, za roční nájemné 2.080 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/21   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 v k. ú. Přelouč o výměře 192 m2 p. R. H., bytem Přelouč, za roční nájemné 3.840 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/22   Záměr na pronájem části pozemku p.č. 882/1 a pozemku p.č. 2355, oba v k. ú. Přelouč o celkové výměře 90 m2 p. J. P., bytem Přelouč, za roční nájemné 1.800 Kč pro účel využití jako zahrádka.

61/23   Záměr na pronájem nebytových prostor – garáže v budově č.p. 56 ve Lhotě za minimální roční nájemné 6.000 Kč.

61/24   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005, s posunutím termínu ukončení realizace na 31. 12. 2016 a navýšením ceny o 421.256,81 Kč bez DPH.

61/25   Finanční dar ve výši 5.000 Kč nezletilému O. K., zastoupeného matkou p. B. K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

61/26   Dohodu o budoucí spolupráci se spol. BIOLIPOL SE, Lipoltice 104 v oblasti likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

61/27   Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. B. K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč.

 

 • SOUHLASÍ :

 

61/28   S nákupem pingpongového stolu pro občany  místní části Lhota – Škudly za podmínky určení odpovědné osoby pro užívání.

61/29   S převodem částky ve výši 5.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509.

61/30   S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, zakoupit školní rozhlas – systém DEXON IP v hodnotě 58.929 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

61/31   S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, Za Fontánou, Přelouč s p. J. Š., na dobu určitou od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

 

 • RUŠÍ :

 

61/32   Usnesení rady města č. 47/9 ze dne 21. 4. 2016 (přijetí finančního daru od WOMEN for WOMEN ve výši 8.107 Kč).

 

 • STANOVÍ :

 

61/33   Nájemné v plné výši p. L. H., bytem Přelouč, s platností od 1. 1. 2017.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 16. 11. 2016 7:56
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 4:34
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 9 °C 5 °C
pondělí 26. 2. zataženo 10/5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi