Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 48. schůze rady města

Usnesení 48. schůze rady města

konané dne 2. 5. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

48. schůze rady města konané dne 2. 5. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

48/  1   Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 19. 4. 2016.

48/  2   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 15. 4. 2016.

48/  3   Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 31. 3. 2016.

48/  4   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 4. 2016.

48/  5   Splnění úkolu rady města č. 45/82 (prověření možnosti zřízení pietního místa v ul. Stantejského).

 

 1. ROZHODUJE :  

 

48/  6   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – I. část – chodníky a zpevněné plochy“ podal uchazeč:

 • NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.,  Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875 nabídková cena bez DPH : 4.857.899,00 Kč ,
   
 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:     

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 nabídková cena bez DPH : 4.974.674,00 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27523934 Nabídková cena bez DPH : 5.165.094,40 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150 Nabídková cena bez DPH : 5.285.923,89 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice č.p. 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085 Nabídková cena bez DPH : 5.492.654,00 Kč,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5, IČ: 60838744 Nabídková cena bez DPH : 5.583.716,00 Kč,

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 Nabídková cena bez DPH : 5.737.538,08 Kč,

 • v osmém pořadí se umístil uchazeč:

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6, IČ: 26068338 Nabídková cena bez DPH : 5.877.135,62 Kč,

 • v devátém pořadí se umístil uchazeč:

M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 Nabídková cena bez DPH : 5.969.790,00 Kč,

 • v desátém pořadí se umístil uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599 Nabídková cena bez DPH : 5.997.151,40 Kč,

 • v jedenáctém pořadí  se umístil uchazeč:

Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křížanov, IČ: 26916096 Nabídková cena bez DPH : 6.326.000,00 Kč,

 • ve dvanáctém pořadí se umístil uchazeč:

SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208 Nabídková cena bez DPH : 6.414.604,37 Kč,

 • ve třináctém pořadí se umístil uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959 Nabídková cena bez DPH : 6.620.938,65 Kč,

 • ve čtrnáctém pořadí se umístil uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.,Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 Nabídková cena bez DPH : 6.698.119,00 Kč,

 • v patnáctém pořadí se umístil uchazeč:

NISAINVEST, spol. s r.o., Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 48290262 Nabídková cena bez DPH : 6.847.097,80 Kč,

 • v šestnáctém pořadí se umístil uchazeč:

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117 Nabídková cena bez DPH : 7.471.973,26 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v předložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

48/  7   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné osvětlení“ podal uchazeč:

 • Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396 Nabídková cena bez DPH : 1.209.086,00 Kč,
   
 • Ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15062201 Nabídková cena bez DPH : 1.369.435,84 Kč,

 • Ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

AVE Kolín s.r.o.,Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117 Nabídková cena bez DPH : 1.372.548,39 Kč,

 • Ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 Nabídková cena bez DPH : 1.467.522,00 Kč,

 • V pátém pořadí se umístil uchazeč:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 Nabídková cena bez DPH : 1.486.595,00 Kč,

 • V šestém pořadí se umístil uchazeč:

ARANEA SYSTEMS a.s., Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky,IČ: 01676342 Nabídková cena bez DPH : 1.716.816,70 Kč,

 • V sedmém pořadí se umístil uchazeč:

JICOM, spol. s.r.o., Jarní 898/50, 614 00 Brno, IČ: 49432095 Nabídková cena bez DPH : 1.816.284,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v předložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

48/8   O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné osvětlení“ uchazeče : SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, jehož nabídku hodnotící komise vyřadila z důvodu, že v zákonné lhůtě nepředložil požadované odůvodnění nejasnosti v nabídce a nedoplnil chybějící dokumenty.

48/ 9   V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s. r. o., v likvidaci, o  likvidaci (demolici) budovy kotelny K13, č.p. 1382, ul. Jižní, Přelouč, včetně nefunkční technologie a vyřazení majetku z evidence společnosti.

48/10   V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., v likvidaci, že zakázku na demolici nepotřebné budovy kotelny K13 včetně technologie provede spol. RECYCLING – kovové odpady a.s., Hermannova 561,  583 01 Chotěboř, IČ: 25252852, jejíž nabídka na likvidaci kotelny K13 ve výši 247.500 Kč bez DPH byla z předložených nabídek nejvýhodnější.

48/11   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 Mykabu spol. s r.o., Přelouč ve výši 2.000 Kč na odměny pro soutěžící a vybavení stanovišť souvisejících s pořádáním zábavně- sportovní akce.

48/12   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 CROSS CLUBU Přelouč z.s. ve výši 10.000 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu.

48/13  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 p. Marcele Danihelkové ve výši 3.000 Kč na pořádání výstav, na kopírování, barvy do PC, pomůcky ke kreslení a lepidla.

48/14   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 Hasičskému sboru ČHJ v Přelouči ve výši 50.000 Kč na pořádání oslav k výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a Městské policie na odměny a atrakce pro děti,  hudební program, dopravu a občerstvení pro pořadatele.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

48/15 Dodatek č. 3/2016 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřenou mezi městem Přelouč a SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč.

48/16  odatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na přístavbu Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, uzavřené s Architektonickou kanceláří Ing. Arch. Pavla Maléře, CSc., Ke kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ: 13182196, kterým se nasmlouvaný rozsah prací rozšiřuje o provedenou úpravu výkazů výměr a položkových rozpočtů včetně souvisejících činností dle požadavků poskytovatele dotace, za cenu 95.000 Kč bez DPH, 114.950 Kč včetně 21% DPH.

48/17 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 456, p.č. 491/8, podíl 2/30 p.č. 808/4, p.č. 1804/3, vše v k. ú. Přelouč, p.č. 81/3, p.č. 83, p.č. 130/79, p.č. 183/1, p.č. 183/2, p.č. 186/2, p.č. 202/25, podíl 8/21 p.č. 202/35, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče společnosti Agro Choltice spol. s r.o., IČ: 28847652, se sídlem Nádražní 252, Ronov nad Doubravou, za celkové roční pachtovné 5.093 Kč.

48/18 Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Agro Choltice spol. s r.o., IČ: 28847652, se sídlem Nádražní 252, Ronov nad Doubravou.

48/19 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 1651/5, p.č. 1651/6, p.č. 1671/2, p.č. 1671/3, vše v k.ú. Přelouč společnosti AGROS – Kojice spol. s r.o., IČ: 49815768, se sídlem Kojice č.p. 176, za celkové roční pachtovné 16.516 Kč.

48/20 Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností AGROS – Kojice spol. s r.o., IČ: 49815768, se sídlem Kojice č.p. 176.

48/21 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 64/3, p.č. 273/4, p.č. 277/1, p.č. 277/6, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, podíl 18/54 p.č. 1083/4, p.č. 1403/6, p.č. 1749/8, p.č. 1847/31, podíl 7/8 p.č. 1764/1, vše v k. ú. Přelouč, p.č. 118, podíl 2/13 p.č. 124/18, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, společnosti Farma Čermákovi s.r.o., IČ:03304566, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice – Zelené předměstí, za celkové roční pachtovné 10.727 Kč.

48/22 Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Farma Čermákovi s.r.o., IČ: 03304566, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice – Zelené předměstí.

48/23 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 75/4, p.č. 252/9 (zjednodušená evidence), část pozemku (1/2 výměry) p.č. 64/1 (zjednodušená evidence), vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, společnosti ZD Libčany, IČ: 00123498, se sídlem Libčany 320, Libčany, za celkové roční pachtovné 5.377 Kč.

48/24 Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností ZD Libčany, IČ: 00123498, se sídlem Libčany č.p. 230.

48/25 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 55/14 (zjednodušená evidence), část pozemku 1/2 výměry) p.č. 64/1 (zjednodušená evidence), p.č. 64/3 (zjednodušená evidence), p.č. 252/10 (zjednodušená evidence), vše v k. ú. Štěpánov u Přelouče společnosti Tagpel s.r.o., IČ: 27521681 se sídlem Jedousov 3, Přelouč, za celkové roční pachtovné 6.434 Kč.

48/26 Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tagpel s.r.o., IČ: 27521681 se sídlem Jedousov 3, Přelouč.

48/27 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 458/23 v k. ú. Valy nad Labem, podíl 1/2 p.č. 360/4 v k. ú. Lohenice u Přelouče společnosti ZOD Bratranců Veverkových Živanice, IČ: 00127876 se sídlem Živanice 206, za celkové roční pachtovné 152,- Kč.

48/28 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 582/7, p.č. 603/1 vše v k. ú. Lhota pod Přeloučí, p.č. 1403/10, podíl 1/7 p.č. 1586/10, p.č. 1819, p.č. 1820/2, vše v k.ú. Přelouč, p.č. 91/13 v k.ú. Škudly Jiřímu Čermákovi, IČ: 41237064, se sídlem Lhota 74, Přelouč, za celkové roční pachtovné 1.075 Kč.

48/29 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 262 v k. ú. Poběžovice u Přelouče, p.č. 91/65, p.č. 91/113, p.č. 108/17, vše v k. ú. Tupesy u Přelouče, p.č. 1813/3 v k. ú. Přelouč společnosti LIPONOVA a.s., IČ: 25282778, se sídlem Lipoltice č.p. 104, Lipoltice, za celkové roční pachtovné 2.375 Kč.

48/30 Propachtování zemědělských pozemků p.č. 241/6, podíl 2/3 z p.č. 393/2, vše v k. ú. Lhota pod Přeloučí, p.č. 345/1, podíl 1/2 z p.č. 345/4, p.č. 910/105, p.č. 917/23, podíl 6/174 z p.č. 930/4, podíl 18/54 z p.č. 1124/2, p.č. 1195/9, p.č. 1195/11, p.č. 1205/2, p.č. 1820/1, p.č. 1864/25, vše v k. ú. Přelouč, podíl 2/14 z p.č. 130/54, p.č. 130/83 vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 250/1 v k. ú. Škudly, p.č. 1/4, p.č. 149/5, p.č. 152/70, p.č. 192, p.č. 226/1, p.č. 229, vše v k.ú. Klenovka, společnosti Agro ZIPAL s.r.o., IČ: 25948695, se sídlem B.V. Kunětické 2569, Pardubice – Zelené Předměstí, za celkové roční pachtovné 10.133 Kč.

48/31 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ s firmou PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, za nabídkovou cenu 8.488.406,36 Kč bez DPH.

48/32 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na prodej dřevní hmoty z lesního porostu na pozemku p.č. 255/1 v k. ú. Štěpánov u Přelouče včetně provedení těžby a následného zalesnění plochy.

48/33 Výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2015 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž gastronomického zařízení v rámci rekonstrukce kuchyně v mateřské škole Kladenská č.p. 1332, Přelouč se společností SEZZAM spol. s r.o., Pardubická 100, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00655368.

48/34  Kupní smlouvu na dodávku  a montáž gastronomického zařízení v rámci rekonstrukce  kuchyně v mateřské škole Kladenská čp. 1332 Přelouč se společností SEZZAM spol. s r.o., Pardubická 100,  533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00655368, za cenu 294.780 Kč bez DPH,  356.684 Kč s 21% DPH.

48/35 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště v ul. Flosova, Přelouč.

48/36 Přílohu k provoznímu řádu veřejných dětských hřišť na území města Přelouče a místních částí (aktualizace 2016).

48/37  Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016 uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Řečany nad Labem na výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

48/38  Smlouvu o spolupráci mezi obcemi uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Brloh na poskytování pečovatelské služby.

48/39 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč na pořízení požární techniky (člun) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města uzavřenou mezi městem a Pardubickým krajem.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

48/40   S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč likvidací – klimatizace nástěnná ARTEL RT 3.

48/41   S částečnou výpůjčkou prostor budovy kuželny č.p. 1610, ul. Nerudova, Přelouč družstvu KK SDS Sadská na dobu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

48/42   Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2015.

48/43   Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. M. Š. a Ing. I. K.,  oba bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 6/1 v k. ú. Škudly.

48/44   Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2016 částku ve výši 20.000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Přelouči na rekonstrukci sborové místnosti.

48/45   Na základě podnětů občanů ul. Palackého v lokalitě Na Obci realizovat umístění zpomalovacích prvků dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise.

 

 1. NESOUHLASÍ : 

 

48/46   S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 22 v ul. Sluneční 1414 v Přelouči s  p. P. M..

48/47   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu  užívající byt za účelem bydlení v ubytovně V + M Nádražní restaurant s.r.o., Dukelské náměstí 269, 535 01 Přelouč p. L. S., trvale bytem Horní Jelení. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty bližší informace o jejích sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

48/48   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1755, 535 01 Přelouč p. M.M., trvale bytem Holice v Čechách. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty bližší informace o jejích sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ : 

 

48/49   Nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o kancelářský nábytek z kabinetů z let 1975 – 1990.

 

 1. ZAMÍTÁ :   

 

48/50   Žádost p. M. M., bytem Přelouč o snížení ceny pozemku p.č. 18/2 v k.ú. Mělice.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 3. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 4:04
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi