Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 47. schůze rady města

Usnesení 47. schůze rady města

konané dne 21. 4. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

47. schůze rady města konané dne 21. 4. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

  1. SCHVALUJE :

 

47/  1   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Klenovka, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, kterým se upravují termíny provádění díla z důvodu přijetí zákona č. 268/2015 Sb., měnícího zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a znemožňujícího podélné ukládání inženýrských sítí do silnic I., II. a III. třídy.

47/  2   Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu uzavíranou s Pardubickým krajem jakožto vlastníkem pozemku p.č. 554 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, na jejímž základě bude vydán souhlas se zásahem do pozemku Pardubického kraje v rozsahu 2,50 m2 v rámci stavby „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“.

47/  3   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/2, p.č. 395/6 a p.č. 396/39, vše v k.ú. Přelouč.

47/  4   Smlouvu o právu provedení stavby „Splašková kanalizace Brloh“ na pozemcích p.č. 749/3, p.č. 917/1, p.č. 917/2, p.č. 917/23, p.č. 917/3, p.č. 917/5, p.č. 917/6, p.č. 917/9 a p.č. 1819, vše v k. ú. Přelouč, uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Brloh.

47/  5   Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14217841 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Protipovodňová opatření města Přelouč“.

47/  6   Přijetí neinvestiční dotace 30.000 Kč od Ministerstva kultury ČR dle rozhodnutí č.j. 3177/2016 na přípravu a konání 22. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing 2016.

47/  7   Smlouvu č. VCE 17_16 uzavřenou mezi městem Přelouč a Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku 50.000 Kč na přípravu a konání 22. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing 2016.

47/  8   Kupní smlouvu o odprodeji laminátové lodi MARIUSZ, bílé barvy, délky 4,10 m, kterou užívala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přelouč za cenu 10.000 Kč.

47/  9   Přijetí finančního daru ve výši 8.107 Kč z projektu obědy pro děti od společnosti Women for Women, o.p.s. pro Školní jídelnu Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

 

  1. UDĚLUJE :

 

47/10   Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro p. J. H. ve dnech 15. 5. 2016 v době od 00.00 do 03.00 hodin ráno a 26. 6. 2016 v době od 00.00 do 03.00 hodin ráno, za účelem konání veřejných hudebních produkcí v areálu Břízky Lohenice.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

47/11   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 2/4 pozemků p.č. 1322 o výměře 426 m2 a p.č. 1326 o výměře 1 724 m2, oba v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. Z. M., bytem Zdechovice, za cenu 43.331 Kč.

47/12   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/14 uzavřenou mezi p. Z. M., bytem Zdechovice a městem Přelouč na odkoupení podílu 2/4 pozemků p.č. 1322 a  p.č. 1326, oba v k. ú. Přelouč.

 

  1. NESOUHLASÍ :

 

47/13   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osoby užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1755, 535 01 Přelouč p. H. M., a M. M., oba trvale bytem Kutná Kutná Hora 1. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzovaných osobách poskytnuty bližší informace o jejich sociálních poměrech. Posuzované osoby nejsou občany města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 25. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 7:46
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi