Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 30. schůze rady města

Usnesení 30. schůze rady města

konané dne 29. 9. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

30. schůze rady města konané dne 29. 9. 2015

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

30/  1 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 9. 9. 2015.

30/  2 Cenu dopravního výkonu ARRIVA Východní Čechy a.s. pro vozidlo MHD Přelouč na rok 2016.

30/  3 Informaci vedoucího kanceláře hejtmana Pardubického kraje k nabídce na partnerskou spolupráci mezi regiony.

 

  1. SCHVALUJE :

 

30/  4 Smlouvu č. 001/15 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou ZUBNÍ ROSNIČKA s.r.o., se sídlem Sladkovského 420, 535 01 Přelouč, IČ: 28831047.

30/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 609/9 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

30/  6 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 385/4, p.č. 1981/1, p.č. 439/1, p.č. 427/5 a p.č. 447/6, vše v k. ú. Přelouč.

30/  7 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 394/20 a p.č. 396/39 v k. ú. Přelouč.

30/  8 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 410/43 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

30/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 752/1, p.p.č. 753/2, p.p.č. 753/5, p.p.č. 753/6, p.p.č. 882/2, p.p.č. 905/11, p.p.č. 907/22, p.p.č. 907/23, st.p.č. 2145, p.p.č. 2200 a p.p.č. 2201, vše v k.ú. Přelouč.

30/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 917/1, p.č. 1820/3 a p.č. 916/1, vše v k. ú. Přelouč.

30/11 Záměr na směnu pozemku p.č. 462/2 o výměře 114 m2 odděleného z pozemku p.č. 462 v k. ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p. P. M., bytem Praha a Ing. M. M., bytem Praha za část pozemku p.č. 603 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře cca 400 m2 a část pozemku p.č. 212/10 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře cca 260 m2 z vlastnictví města s tím, že rozdíl ve výměrách pozemku bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku a s podmínkou, že na směňovaných částech pozemků p.č. 603 a p.č. 212/10 bude zřízeno ve prospěch města věcné břemeno přístupu na zbylou část tohoto pozemku.

30/12 Odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ:15053695.

30/13 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ s firmou Design s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, IČ: 48153672 s posunutím termínu předání hotového díla na 18. 9. 2015 a navýšením ceny o 24.430 Kč bez DPH.

30/14 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 50, Přelouč – chlazení učeben č. 114, 115, 203, 204, 303, 304“.

 

30/15 Uzavření nájemní smlouvy s p. O.R.na byt č. 10 v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.

30/16 Kupní smlouvu o odprodeji lodního motoru značky Selva Capri s přídavnou nádrží, model 123A, výr. číslo S/N07188, rok výroby 2006, který užívala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přelouč za cenu 4.500 Kč.

30/17 Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem umění – ART CLUB z. s. Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 7.500 Kč.

30/18 Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem Vrbová stáj, Tupesy 15 o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 7.000 Kč.

 

  1.  DOPORUČUJE :

 

30/19 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 2349 o výměře 3 m2 odděleného z pozemku p.č.st.  169 v k.ú. Přelouč z vlastnictví manželů O. bytem Přelouč do vlastnictví města.

30/20 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi manželi O. Přelouč  a městem Přelouč na bezúplatný převod pozemku p.č. 2349 v k.ú. Přelouč.

30/21 Zastupitelstvu města schválit prohlášení o uznání vlastnictví pozemku, jehož předmětem je uznání vlastnického práva manželů H. bytem Přelouč k pozemku p.č. 278 v k. ú. Mělice.

 

  1. ODVOLÁVÁ :  

 

30/22 Bc. Radka Hrdého z funkce člena bezpečnostní a dopravní komise.

 

  1. JMENUJE :  

 

30/23 P. Leoše Slavíka, DiS. členem bezpečnostní a dopravní komise.

 

  1. NESCHVALUJE : 

 

30/24 Záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly.

30/25 Uzavření nájemní smlouvy s V. R., na byt č. 15 v Přelouči.

 

  1. NEPŘIJÍMÁ :

 

30/26 Nabídku příspěvkové organizace Základní škola Smetanova Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence. Jde převážně o kancelářský nábytek z let 1975 – 1990 a koše na košíkovou.

 

  1. RUŠÍ :  

 

30/27 Část usnesení rady města č. 27/10 ze dne 24. 8. 2015 a to část, kterou byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 243 o výměře 1.245 m2 v k. ú. Mělice.

30/28 Usnesení rady města č. 27/11 ze dne 24. 8. 2015, kterým byl schválen záměr na směnu pozemku p.č. 462/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí za část pozemku p.č. 603 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 30. 9. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi