Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 28. schůze rady města

Usnesení 28. schůze rady města

konané dne 7. 9. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

28. schůze rady města konané dne 7. 9. 2015

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

28/  1 Znalecký posudek č. 52/3811-2015 ze dne 24. 8. 2015 vypracovaný soudním znalcem Ing. Jindřichem Krpatou na ocenění části p.č. 1417/8 v k. ú. Přelouč.

28/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 8. a 3. 9. 2015.

28/  3 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 21. 8. 2015.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

28/  4 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČ: 04084063, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 447/4 a p.č. 447/6 v k. ú. Přelouč.

28/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na přístavbu Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, uzavřené s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavla Maléře, CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ: 13182196, kterým se nasmlouvaný rozsah prací rozšiřuje o projektovou dokumentaci pro provedení stavby za cenu 200.000 Kč bez DPH, 242.000 Kč s 21% DPH.

28/  6 Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu, uzavíranou s Pardubickým krajem jakožto vlastníkem pozemku p.č. 1817/1 v k. ú.  Přelouč, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, na jejímž základě může být městem realizována rekonstrukce chodníku v Kladenské ulici u areálu mateřské školy.

28/  7 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení a rozvodů ZTI v mateřské škole Kladenská čp. 1332 v Přelouči uzavřené s firmou STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, který řeší úhradu prací požadovaných městem nad rámec již uzavřené smlouvy o dílo a jejich dodatků. Cena prací sjednaná dodatkem č. 3 činí částku 50.949,65 Kč bez DPH, 61.649,15 Kč včetně 21% DPH.    

28/  8 Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů uzavíranou mezi městem Přelouč, společností ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109 a společností TLAPNET s.r.o. se sídlem Praha 9 – Hrdlořezy, U Schodů 122/5, PSČ 190 00, IČ: 27174824 v souvislosti s pokládkou optické sítě společnosti TLAPNET s.r.o. společně s rozvody CZT společnosti ČEZ Energo, s.r.o. na pozemcích ve vlastnictví města Přelouč na sídlištích Obránců míru a U školy.

28/  9 Vnitřní předpis č. SM 09/2015 „Nakládání s věcmi nalezenými, opuštěnými a zvířaty“.

28/10 Veřejnoprávní smlouvu č. 23/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Bukovina u Přelouče.

28/11 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R., na byt č. 15 v ul. v Přelouči na dobu určitou od 1. 9. do 30. 9. 2015.

28/12 Návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

28/13 S převodem finančních prostředků ve výši 150.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče.

 

  1. ROZHODUJE : 

 

28/14 O poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 7.000 Kč Spolku Vrbová stáj Tupesy na úhradu výdajů spojených s činností spolku v roce 2015 (nákup krmiva, úhrada veterinární a kopytnářské práce).

28/15 O poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč Klubu umění – ART CLUB z.s. Přelouč na náklady za pronájem párty stanu pro konání kulturních akcí ve městě.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

28/16 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015.

28/17 Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.st. 2971 v k. ú. Přelouč o výměře 697 m2 společnosti K2 invest s.r.o., IČ: 26008921 za cenu 836.400 Kč.

28/18 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921 na prodej pozemku p.č.st. 2971 v k. ú. Přelouč.

28/19 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 507/14 o výměře 2 m2 odděleného z pozemku p.č. 507/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví manželů V., oba bytem Lhota, za cenu 346 Kč.

28/20 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/26 uzavřenou mezi manželi V., oba bytem Lhota, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 507/14 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

28/21Zastupitelstvu města vzít na vědomí zpracovaný přehled finančních nákladů spojených s veřejnou zakázkou na snížení energetické náročnosti budovy městského kina v Pardubické ul., č.p. 687 a s novou úpravou jeho interiérů.

28/22 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci k vyhodnocení žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí finančních dotací z Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ na rok 2015 ve vztahu k žádosti města na rekonstrukci fotbalového stadionu (hřiště s atletickou drahou, tribuna).

28/23 Zastupitelstvu města vydat souhlas s realizací části projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ a to část rekonstrukce tribuny v částce 6,3 mil. Kč z vlastních zdrojů.

28/24 Zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu a zaplacení odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 568.540 Kč.

28/25 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

28/26 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

28/27 Zastupitelstvu města ponechat stávající znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských zařízení ve stávajícím znění.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 8. 9. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi