Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 19. schůze rady města

Usnesení 19. schůze rady města

konané dne 18. 5. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

19. schůze rady města konané dne 18. 5. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

19/  1 Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015 organizace Technické služby města Přelouče po rozpočtovém opatření města č. 2.

19/  2 Doporučení správce sportovní haly a vedoucího oddělení hospodářské správy MěÚ na opravu povrchu dřevěné podlahy ve sportovní hale Za Fontánou 1611 v Přelouči.

19/  3 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 15. 5. 2015.

 

 1. ROZHODUJE :

 

19/  4 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení  na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč –  IV. etapa“ podal uchazeč:

 

 • COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005,

nabídková cena bez DPH : 4.720.000 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové , IČ: 25968807,

nabídková cena bez DPH : 4.746.777 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875

nabídková cena bez DPH: 4.844.561 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

nabídková cena bez DPH: 4.959.965 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744,

nabídková cena bez DPH: 4.982.777 Kč,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868,

nabídková cena bez DPH: 5.150.840 Kč.

19/  5 O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“ uchazeče:

 

 • INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959

nabídková cena bez DPH: 5.495.177 Kč,

 • LKN s.r.o., Václavská 274, 537 01 Chrudim, IČ: 25991361

nabídková cena bez DPH: 5.708.164,44 Kč.

          Nabídky hodnotící komise vyřadila, jelikož nabídková cena byla vyšší než zadavatelem stanovená maximální a nejvýše přípustná hodnota.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 1. POTVRZUJE :  

 

19/  6 V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pracovní poměr na dobu neurčitou:

 • Mgr. Haně Konvalinkové, ředitelce Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice,
 • Mgr. Magdě Pacákové, ředitelce Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice,
 • p. Michalu Chmelaři, Dis., řediteli Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice,
 • Ing. Pavlu Hrdému, řediteli Domu dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice,
 • p. Haně Novotné, ředitelce Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice,
 • p. Ladislavě Bukovské, ředitelce Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice,
 • p. Evě Hrdé, ředitelce Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice. 

 

 1. SCHVALUJE : 

 

19/  7 Účetní závěrky za rok 2014 příspěvkových organizací: Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a DDM Přelouč.

19/  8 Ve své kompetenci rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2015.

19/  9 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč.

19/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

19/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1463/1 v k.ú. Přelouč.

19/12 Záměr na prodej pozemku p.č. 1803 v k.ú. Přelouč o výměře 640 m2 společnosti BONZO s.r.o., IČ: 60930675, se sídlem Masarykovo nám. 55, Chrudim za cenu dle znaleckého posudku.

19/13 Zadávací podmínky veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo nám. – oprava střechy čp. 50“.

19/14 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2015/21813 uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč na poskytnutí neinvestiční dotace na přípravu a konání 21. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing 2015.

19/15 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ s firmou EKKL a.s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČ: 27752771, za nabídkovou cenu 12.889.172,80 Kč bez DPH.

19/16 Dodatek č. 2/2015 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

19/17 Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Přelouč Smetanova 1509, okres Pardubice, ze 110 žáků na 120 žáků s účinností od 1. 9. 2015.

19/18 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ s firmou Design s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, IČ: 48153672, za cenu 1.880.361 Kč bez DPH.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

19/19 S uzavřením nájemní smlouvy p. I. B. na byt č. 3, ul. Za Fontánou, Přelouč od 20.5. 2015 do 30.11. 2015 za podmínky přihlášení se k trvalému pobytu na uvedené adrese.

19/20 Se zakoupením nového mobilního zastřešení pro příspěvkovou organizaci Kulturní a informační centrum města Přelouče z prostředků investičního fondu organizace.

19/21 S rozhodnutím bezpečnostní a dopravní komise dle zápisu č. 2 ze dne 9. 4. 2015, bod 3) (doporučení neumisťovat zákazové dopravní značení v ul. Tylova).

19/22 S použitím znaku města pro ZeHa studio, Palackého 54, Chrudim, na tiskovinách vydávaných u příležitosti konání VII. ročníku Tank Power Show v Přelouči dne 23. 5. 2015.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

19/23 Z Pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč.

19/24 Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 01/2015 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ za účelem uzavření smlouvy se společností Design s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, IČ: 48153672, na realizaci zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

19/25 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2014.

 

 1. RUŠÍ :

 

19/26 Usnesení rady města č. 18/5 ze dne 4. 5. 2015 (podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny).

19/27 Usnesení rady města č. 13/14 ze dne 23. 3. 2015 (zřízení věcného břemene s VaK Pardubice a.s.).

19/28 Usnesení rady města č. 18/31 ze dne 4. 5. 2015 (umístění zákazového dopravního značení B1s dodatkovou tabulkou E13 na vjezdu do ul. Tylova).

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                             Ing. Ivan M o r a v e c

starostka                                                       místostarosta

Datum vložení: 19. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi