Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 12. schůze rady města

Usnesení 12. schůze rady města

konané dne 9. 3. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

12. schůze rady města konané dne 9. 3. 2015

 

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

12/  1 Zprávu o stavu a zajištění účetních a ekonomických činností v organizaci Technické služby města Přelouče.

12/  2 Výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2014.

12/  3 Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 26. 2. 2015.

12/  4 Splnění úkolu zastupitelstva města odst. XIII, bod 1) ze dne 12. 2. 2015.

12/  5 Žádost Sdružení vlastníků Lohenice o řešení výstavby komunikace v místní části Lohenice.

12/  6 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 8. 3. 2015.

12/  7 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4. 3. 2015.

 

  1. SCHVALUJE :

 

12/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci úprav budovy městského kina v Přelouči, nezahrnutelných do předmětu prací hrazených z dotace na zateplení objektu s firmou LANGERONE SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, za cenu 170.949,76 Kč bez DPH, 206.849,21 Kč s 21% DPH.

12/  9 Záměr na výpůjčku pozemku p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč  na dobu určitou, maximálně do 31. 8. 2015, sportovní  organizaci Cross Club Přelouč.

12/10 Záměr na bezúplatný převod dílu „b“ pozemku p.č. 905/20 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 z vlastnictví města Přelouče do vlastnictví Pardubického kraje.

12/11Záměr na pronájem částí pozemků p.č. 410/4 a p.č. 410/26 v k. ú. Lohenice u Přelouče za účelem provozování přírodního koupaliště v obdobích od 15. 5. 2015 do 15.  9.  2015, od 15. 5. 2016 do 15. 9. 2016, od 15. 5.  2017 do 15. 9. 2017, od 15. 5. 2018 do 15. 9. 2018 a od 15. 5. 2019 do 15. 9. 2019 za roční nájemné minimálně 40.000 Kč.

12/12Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče za účelem zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na dobu určitou od 15. 5. 2015 do 15. 9. 2015 za cenu 10.000 Kč/rok.

12/13 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, za cenu 199.000 Kč bez DPH, 240.790 Kč s 21% DPH.

12/14 Vnitřní předpis č. SM01/2015   „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s platností  od 10. 3. 2015.

12/15 Smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů uzavřenou mezi městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem za účelem společného postupu při nákupu zemního plynu a  elektřiny pro rok 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ: 49546392.

12/16 Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2015  uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč.         

12/17 Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2015 uzavíranou  mezi městem Přelouč a obcí Valy.

12/18 Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Žáravice.

12/19 Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a  obcí Vyšehněvice.

12/20 Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Mokošín.

12/21 Výměnu bytu č. 1 za byt č. 20 v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouči o vel. 1+kk p. Haně Pamánkové na dobu neurčitou.

12/22 Přijetí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč na XXI. ročník Ceny Františka Filipovského za dabing 2015 od Ministerstva kultury České republiky.

 

  1. SOUHLASÍ :   

 

12/23 S vyřazením nepotřebného majetku  inv. č. 400901, škrabky na brambory elektrické, v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč likvidací.

12/24 S pořízením lokátoru pro trasování a vyhledávání plášťových poruch kabelových rozvodů sítě veřejného osvětlení pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 140.000 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

12/25 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 41/51, p.č. 41/57, p.č. 41/62 a p.č. 41/67 v k.ú. Mělice, jejichž vlastníkem je Česká republika, s právem hospodařit pro Ředitelství vodních cest ČR.

12/26 Zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost vlastníků stavebních parcel v Lohenicích o řešení výstavby komunikace.

12/27 Zastupitelstvu města vyslovit souhlas s navrženým řešením výstavby nové komunikace v Lohenicích.

12/28 Zastupitelstvu města uložit tajemnici MěÚ předložit zastupitelstvu města na zasedání dne 30. 6. 2015 smlouvu o bezúplatném převodu dotčených pozemků z vlastnictví p. R. do vlastnictví města.

12/29 Zastupitelstvu města projednat důvodovou zprávu k záměru založení spolku obcí Pardubická labská za účelem realizace cyklostezky Pardubice- Týnec nad Labem.

12/30 Zastupitelstvu města schválit záměr, aby se město Přelouč stalo členem spolku obcí Pardubická labská za předpokladu ročního finančního plnění 35.000 Kč, jakož to členského příspěvku.

12/31 Zastupitelstvu města uložit starostce města Bc. Ireně Burešové projednat a předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh smlouvy o založení spolku obcí Pardubická labská.

12/32 Zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky Přelouč za rok 2014 zpracovanou vedoucím oddělení npor. Mgr. Jiřím Zimou.

 

  1. ZAMÍTÁ :  

 

12/33 Nabídku VaF studia Přelouč na výrobu zpravodajského pořadu pro televizní vysílání.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                           Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                     místostarosta

Datum vložení: 11. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi