Obsah

Usnesení 4. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 18. 12. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

4. schůze rady města konané dne 18. 12. 2014

 

Rada města Přelouče:

 

  1. SCHVALUJE:

4/  1 Dodatek č. 1/2015 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 

  1. SOUHLASÍ:

4/  2 S použitím znaku města Přelouče p. P. H., Za Prachárnou, Jihlava v obrazové příloze bakalářské práce.

 

  1. VYHLAŠUJE:

4/  3 Termín konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů v místních částech města na pátek 23. ledna 2015.

 

  1. DOPORUČUJE:

4/  4 Zastupitelstvu města stanovit, že osadní výbory Lohenice, Mělice a Klenovka budou sedmičlenné.

4/  5 Sociálně zdravotní komisi vydat jednací řád komise, který bude upravovat přijímání usnesení.

 

  1. STANOVÍ:

4/  6 Že Komise místní samosprávy Lhota – Škudly bude mít 5 členů.

4/  7 Že Komise místní samosprávy Tupesy bude mít 5 členů.

4/  8 Že Komise místní samosprávy Štěpánov bude mít 5 členů.

 

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                            místostarosta

 


Vytvořeno: 22. 12. 2014
Poslední aktualizace: 22. 12. 2014 00:00
Autor: