Obsah

Usnesení 100. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 5. 5. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

100. schůze rady města konané dne 5. 5. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

100/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům konané dne 30. 4. 2014.

100/  2 Petici občanů za bezpečný silniční provoz na výjezdu od bytových jednotek v ul. Račanská 1261 – 3, včetně způsobu jejího vyřízení.

100/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 18. 4. 2014.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

100/  4 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce části objektu

č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu – gastronomické vybavení“ podal uchazeč MULTI CZ s.r.o., Anenská 1715, 530 02 Pardubice, IČ: 27488837, s nabídkovou cenou 1,604.040 Kč včetně DPH, časem nástupu na servisní zásah 2 hodiny, neúčtovanými náklady za jízdu servisního vozidla, s neúčtovanými náklady za ztrátu času servisního montéra a s náklady 250 Kč za 1 hodinu práce servisního montéra,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč SEVEZA, spol.  s r.o. ,  687 03 Huštěnovice 365, IČ: 16361539, s nabídkovou cenou 1,448.836 Kč včetně DPH, časem nástupu na servisní zásah 24 hodin, s náklady 8,50 Kč za 1 km jízdy servisního vozidla, s náklady 220 Kč za 1 hodinu ztráty času servisního montéra a s náklady 320 Kč za 1 hodinu práce servisního montéra,
 • že ve třetím pořadí se umístil uchazeč GASTRO MACH, s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, IČ: 27818861, s nabídkovou cenou 1,653.667 Kč včetně DPH, časem nástupu na servisní zásah 2 hodiny, s náklady 8 Kč za 1 km jízdy servisního vozidla, s náklady 120 Kč za ztrátu času servisního montéra a s náklady 300 Kč za 1 hodinu práce servisního montéra,
 • že pořadí na čtvrtém až sedmém místě odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí a uvedenému v příslušném zápise.

 

 1. SCHVALUJE : 

100/  5 Odměnu p. Janě Bednářové ředitelce Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

100/  6 Jízdní řád linky č. 655101 provozované jako městská autobusová doprava v Přelouči s platností od 15. 6. 2014 s těmito změnami:

 1. Spoj č. 2 bude ze zastávky Přelouč, Lipiny odjíždět o 2 minuty dříve,
 2. Spoje č. 37, 41 a 45 budou ze zastávky Přelouč, Jaselská odjíždět o 1 minutu později,
 3. Spoj č. 67 bude ze zastávky Přelouč, Jaselská odjíždět o 4 minuty déle,
 4. Spoj č. 18 bude ukončen v zastávce  Přelouč, žel. st. úsek Přelouč, žel. st.- Přelouč, Mělice bude zrušen,
 5. Spoj č. 19 bude začínat v zastávce Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, Mělice – Přelouč, žel. st. bude zrušen,
 6. Spoj č. 10 bude ukončen v zastávce Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, žel. st. – Přelouč, Mělice bude zrušen,
 7. Spoj č. 25 bude začínat v zastávce Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, Mělice- Přelouč, žel. st. bude zrušen.

100/  7 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, za nabídkovou cenu 4.333.338 Kč bez DPH, 5.243.340 Kč vč. DPH.

100/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 581/5 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

100/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

100/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 27/4 v k.ú. Mělice.

100/11 Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro veřejné osvětlení v místní části Klenovka, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

100/12 Pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče na sezónu 2014 p. Miloslavu Vařákovi, IČ: 73663913, za nájemné 10.000 Kč.

100/13 Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Miloslavem Vařákem,IČ: 73663913 na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

100/14 Kupní smlouvu na dodávku a montáž gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči se společností MULTI CZ s.r.o., Anenská 1715, 530 02 Pardubice, IČ: 27488837, za nabídkovou cenu 1,604.836 Kč vč. DPH.

100/15 Pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v Přelouči, ul. Sluneční 1516, p. M. S., bytem Pelechov, 535 01 Přelouč,  od 6. 5. 2014 na dobu neurčitou.

100/16 Pronájem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v Přelouči, ul. Sluneční 1516, p. F. H., bytem Přelouč, od 6. 5. 2014 na dobu neurčitou.

100/17 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014.

100/18 Snesení stávajícího dopravního značení B 28 a osazení dopravního značení B 29 v ul. Račanská v úseku ul. Libušina – Pardubická v obou směrech.

100/19 Finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci č. 1 Přelouč na podporu mladých chovatelů na soutěžích v králičím hopu (startovné, veterinární prohlídky) a na účast mladých chovatelů na Olympiádě chovatelské mládeže v Táboře (ubytování, cestovné).

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

100/20 S pronájmem kuželny v Nerudově ul., č.p. 1610 v Přelouči v soutěžním ročníku 2014/2015 KK SDS Sadská.

 

 

 1. DOPORUČUJE :  

100/21 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. III rozpočtu města pro rok 2014 částku ve výši 50.000 Kč Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. jako příspěvek na pořízení bezbariérového autobusu na zajištění svozové služby pro žáky školy.

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                      Ing. Ivan M o r a v e c

                     starostka                                           místostarosta               

    


Vytvořeno: 6. 5. 2014
Poslední aktualizace: 6. 5. 2014 00:00
Autor: