Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 1. schůze rady města

Usnesení 1. schůze rady města

konané dne 10. 11. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

1. schůze rady města konané dne 10. 11. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

1/1 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací uplatněných k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2015 u odboru správy majetku.  

 

  1. SCHVALUJE :

 

1/2 A vydává Jednací řád Rady města Přelouče.

1/3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci Přelouč – Tupesy“ se společností KOSS Kolín spol. s. r.o., Krakovany 85, 281 27 Kolín, IČ: 49825941, s konečnou cenou 664.568 Kč vč. DPH (navýšení o 5.118 Kč).

1/4 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Štěpánov o výměře cca 824 m2 za cenu minimálně 36.604 Kč p. L. O., bytem Opočinek, Pardubice a p. S. P., bytem Klenovka, Přelouč.

1/5 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené na rekonstrukci vnitřních instalací v pavilonech mateřské školy Kladenská č.p. 1384 v Přelouči s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, kterým se rozšiřuje sjednaný rozsah prací o opravu venkovních teras a další práce vyvolané zateplováním podlah pavilonů, a to za cenu 218.595 Kč bez DPH, 264.500 Kč s 21% DPH.

1/6 Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku, uzavřenou mezi městem Přelouč a K2 invest s.r.o., IČ: 2600892, týkající se výstavby komunikace a zpevněných ploch na pozemcích města p.č. 971/1, p.č. 916/104 a p.č. 1820/1, vše v k.ú. Přelouč.

1/7 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 5. 12. 2001 mezi městem Přelouč a Výrobním a obchodním družstvem Lhota pod Přeloučí, IČ: 49810014, kterým se z důvodu obnovy katastrálního operátu digitalizací aktualizuje příloha k nájemní smlouvě – pronajaté pozemky.

1/8 Záměr na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 1. 2003 mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice. Tímto dodatkem se zvyšuje nájemné z důvodu zvýšení základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

1/9 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 1520 ve Veverkově ul. v Přelouči s p. ing. P. K., bytem Červeňák,  Dolní Radechová a p. R. K., bytem Veverkova, Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova, z p. J. D., na jejich osoby.

1/10 S přijetím finančního daru Základní umělecké škole Přelouč ve výši 100.000 Kč od dárce, který si nepřeje být jmenován, na nákup hudebních nástrojů.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

1/11 Zastupitelstvu města uplatnit předkupní právo na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/18 pozemku p.p.č. 1297/43 v k. ú. Přelouč od p. P. H., bytem Smetanova, Přelouč a odkoupit tento podíl za cenu 250 Kč/m2.

 

  1. ZŘIZUJE : 

 

1/12 Komisi pro rozvoj města.

1/13 Komisi sociální a zdravotní.

1/14 Komisi školskou a kulturní.

1/15 Komisi sportovní.

1/16 Komisi bezpečnostní a dopravní.

1/17 Řídící a monitorovací komisi pro realizaci Strategického plánu rozvoje města.

1/18 Komisi sboru pro občanské záležitosti.

1/19 Poradní orgán – pracovní skupinu  pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku  města.

 

  1. JMENUJE : 

 

1/20 Předsedou komise pro rozvoj města Mgr. Lubora Pacáka, členy – Martina Židka, RSDr. Ladislava Roušara, Víta Priessnitze, Ing. et Ing. Veroniku Linhartovou, Ph.D., Ing. Radku Stárkovou  a  Radka Hutlu.

1/21 Předsedkyní komise sociálně zdravotní Bc. Annu Kulakovskou, členy – MUDr. Petra Licka, MVDr. Zdeňka Zemana,  MUDr. Lenku Roušarovou, Blanku  Konvalinovou, Dis., Ritu Hudcovou a Jitku Burketovou.

1/22 Předsedou školské a kulturní komise p. Miroslava Nedbala, členy – Aleše Horycha, Mgr. Zuzanu Jánskou, Jitku Honsovou, Mgr. et Mgr. Petru Šimkovou, Máriu Bořkovou, Mgr. Danu Dostálovou, Mgr. Věru Jelínkovou a Vladislavu Hývlovou.

1/23 Předsedou komise sportovní Ing. Pavla Hrdého, členy – Jana Šimona, Tomáše Černého, Jakuba Albrechta, Leoše Cirkla, Martina Šmída a Ing. Jana Daška.

1/24 Předsedou bezpečnostní a dopravní komise Mgr. Petra Veselého, členy – Ing. Martina Moravce, Ph.D., Ing. Radka Mrkvičku, Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Bc. Jiřího Dobruského, npor. Mgr. Jiřího Zimu, Bc. Radka Hrdého, pprap. Jiřího Čapka, Mgr. Moniku Duškovou a Miroslava  Manžela.

1/25 Předsedkyní Řídící a monitorovací komise pro realizaci Strategického plánu rozvoje města Ing. et Bc. Zdenku Kumstýřovou, členy – Ing. Lukáše Kuchyňku, Ritu Hudcovou, Vojtěcha Levaie, Mgr. Veroniku Dofkovou, Mgr. Lubora Pacáka, Bc. Irenu Burešovou, Ing. Ivana Moravce a Alenu Hanušovou.

1/26 Předsedou komise SPOZ p. Jaroslava Jarolíma, členy – Libuši Machačovou, Jaroslavu Šimonovou, Janu Zieglerovou, Marii Novákovou, Marii Žáčkovou, Bohumilu Divišovou a Mgr. Danu Dostálovou.

1/27 Členy pracovní skupiny  pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města Ing. Ivanu Lejhancovou, Ing. Ivu Lehárovou a Miroslava  Nedbala.

1/28 Stálým členem komisí pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. (náhradníka  p. Václava Nekvapila).

 

  1. RUŠÍ :   

 

1/29 Usnesení rady města č. 101/16 ze dne 19. 5. 2014.

 

 

 

 

  1. NESOUHLASÍ :  

 

1/30 S deponováním zeminy z výkopů stavebních objektů, prováděných v rámci rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení č.j. MUPC 15206/2014 na bytové domy Na hodinářce, Přelouč, Edvarda Beneše, na p.č. 916/104, p.č. 916/105, p.č. 917/1 a p.č. 1820/1, vše v k. ú. Přelouč dle oznámení společnosti K2 INVEST s.r.o. ze dne 29. 10. 2014.

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                         Ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                             místostarosta

    

Datum vložení: 11. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolkla mě knihovna

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi