Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 81. schůze rady města

konané dne 02.09.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ _81. schůze rady města konané dne 2. 9. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

81/  1 Indikativní nabídku ČEZ Energo, s.r.o. na rekonstrukci a provoz tepelného hospodářství města

          Přelouč.  

 

  1. SCHVALUJE :  

 

81/  2 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Mateřská škola Kladenská Přelouč.

81/  3 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 471/17 o výměře 30 m2 odděleného z pozemku p.p.č. 471/2

          v k. ú. Přelouč na základě geometrického plánu č. 2004-64/2013, pí. A.H.,

          bytem  Praha, za cenu 7 500,- Kč.

81/  4 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 17 spoluvlastníky

          pozemků p.p.č. 75/61 a p.p.č. 75/63 v k.ú. Lohenice u Přelouče na zřízení práva odpovídajícího

          věcnému břemeni k těmto pozemkům.

81/  5 V souladu se svou kompetencí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2013 ve výdajové

          části V5 – správa majetku, investice přesunem částky 550 000,- Kč z ORG 520261 pro opravu

          komunikace v Jarošově ul. na ORG 571203 pro opravy nátěrů a maleb v Občanské záložně.

81/  6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna výplní otvorů na Kulturním domě v Klenovce“

          se společností Sokol–okna–dveře–vrata s.r.o., Břetislavova 3479/1b, 690 02 Břeclav, IČ:

          01874713, nabídková cena 130 911,- Kč bez DPH, dodatek v ceně 18 164,- Kč, celková cena

          180 381,- Kč s 21% DPH.

81/  7 Smlouvu o dílo uzavřenou s AZ Tools s.r.o., Praha 2 na vytvoření filmového dokumentu

          věnovanému Magdaleně Dobromile Rettigové.

81/  8 Záměr na prodej pozemku st.p.č. 1089/3 o výměře 19 m2 manželům M. bytem

          Přelouč za cenu 1 900,- Kč.

81/  9 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Renovace maleb a nátěrů v prostoru

          hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny  v Přelouči“ s firmou Aleš Moravec,

          Jižní 1370, 535 01 Přelouč, IČ: 49320262.

81/10 Výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého

          rozsahu“ na provedení opravy nemovité kulturní památky – ohradní zdi hřbitova u kostela

          Navštívení Panny Marie v Přelouči firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303,

          284 01 Kutná Hora, IČ: 25113925, za cenu 179 969,79 Kč bez DPH, 217 763,45 Kč vč. 21%

          DPH.

81/11 Dodatek č. 440/2013/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního

         fondu dopravní infrastruktury na rok 2013.

81/12 Pronájem  bytu č. 3, ozn. A3 v domě č.p. 1564 v Přelouči v ul. Jana Dítěte, sestávajícího

          z kuchyně, pokoje, chodby, koupelny + WC, samostatného WC a sklepa pí. M. D.

          P., 535 01 Přelouč a to od 1. 9. 2013 do 30.11. 2013.

81/13 Vyřazení z evidence a prodej 2 ks vozidel Multicar M 25 s příslušenstvím ve výpůjčce za cenu

          minimálně dle znaleckého posudku.

 

 

 

 

 

 

 

  1. SOUHLASÍ :   

 

81/14 Se zapůjčením movitého majetku města – modelu stavby Stupeň Přelouč II, inv. č. 9215,

          Státnímu okresnímu archivu, Bělobranské nám. 1, Pardubice, na dobu od 10. 10. 2013 do

          10. 12. 2013.

81/15 S přijetím bezúplatné služby od společnosti ELMET, spol. s r.o., pro příspěvkovou organizaci

          města Dům dětí a mládeže Přelouč.

81/16 S převodem finančních prostředků z prodeje vyřazené techniky, 2 ks vozidel Multicar M 25 ve

          výpůjčce, do fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Technické služby města

          Přelouče.

 

  1. POVĚŘUJE :  

 

81/17 P. Luďka Nováka a pí. Zuzanu Fišerovou osobami odpovědnými za zabezpečení a organizaci

          voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25.10. a 26. 10. 2013.

 

  1. RUŠÍ :  

 

81/18 Usnesení rady města č. 79/20 ze dne 5. 8. 2013 (schválení rozpočtového opatření č. 3, výdajové

          části V5).

 

  1. ZAMÍTÁ :    

 

81/19 Žádost p. J. B., zástupce velitele JSDH Přelouč, o zapůjčení vozidla Renault Trafic 

          k soukromému účelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                            místostarosta

 

 

Datum vložení: 4. 9. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi