Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ oznamuje, že dne 29. 9. 2023 bude celý úřad pro veřejnost uzavřen.

 • MěÚ oznamuje že ve dnech 24.10., 23.11., 30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

 • Dne 3. 10. 2023 se bude  ve 22 hodin na programu České televize ČT art vysílat televizní dokument Umění dabingu 2023, a v repríze na ČT art dne  9. 10 ve 2,40 hodin v noci.

usnesení 76. schůze rady města

konané dne 17.06.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

______________________76. schůze rady města konané dne 17. 6. 2013___________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

76/  1 Dopis p. E. Č. ze dne 3. 6. 2013 k  problémům dopravy na katastru města.

76/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 7. 6. 2013.

76/  3 Rezignaci  členky Komise místní samosprávy Tupesy p. Veroniky Badové  k 30. 6. 2013.

76/  4 Rezignaci  člena Komise místní samosprávy  Tupesy p. Martina Bady k 30. 6. 2013.

 

 1. UDĚLUJE  VÝJIMKU :

 

76/  5 Z užití ustanovení Vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidla pro zadání veřejných zakázek malého 

          rozsahu“ z důvodu, že z posuzovaných nabídek bylo řešení firmy QCM, s.r.o. se sídlem Bellova

          40, č.p. 370, 623 00 Brno vybráno jako nejvhodnější a nejúplnější i vzhledem ke skutečnosti, že

          město již využívá další produkty (profil zadavatele a elektronické tržiště), které přímo

          spolupracují s nástrojem E-ZAK.

76/  6 Z časového omezení podle čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č.9/2012 Kulturním službám

          města Přelouče pro konání představení letního kina, vždy ve čtvrtek v období od 1.7. do 31.8.

          2013, v čase od 21.30 do 0.30 hodin následujícího dne.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

76/  7 Smlouvu o dílo a poskytování servisních  služeb s firmou QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40,

          č.p. 370, 623 00  Brno na dodávku programového vybavení – elektronického nástroje E-ZAK

          pro podporu  zadávání veřejných zakázek, právo užívání předmětu licence v celkové ceně

          68 800,- Kč bez  DPH a smlouvu poskytování servisních služeb za cenu 4 000,- Kč bez

          DPH/měsíc.

76/  8 Záměr na výpůjčku části pozemku p.p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2 000 m2 a pozemku

          st.p.č. 2678, odděleného z pozemku p.p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč na základě GP č. 146-39/2013,

          Tennis clubu Přelouč.

76/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi městem 

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku

          p.p.č. 1850/7 v k. ú. Přelouč.

76/10 Zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace maleb a

          nátěrů v prostoru hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“.

76/11 Návštěvní řády víceúčelového sportovního areálu a dětského dopravního hřiště dle

          předloženého návrhu.

76/12 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště na Vratislavském náměstí v Přelouči.

76/13 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

           předloženého návrhu.

76/14 Odměny za 1. pololetí 2013 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle

          § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

76/15 Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace za autobusovou čekárnou v Mělicích se 

          společností  NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ

          28812875, za nabídkovou cenu 292 888,- Kč bez DPH, 354 394,- Kč s 21% DPH.

76/16 Návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :    

 

76/17 S objednáním realizace živičného povrchu na parkovišti u kulturního zařízení v Klenovce u

          firmy SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 25274104, za

          cenu dle nabídky ve výši 248 982,- Kč včetně DPH.

 

 1. ROZHODUJE :   

 

76/18 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na ochranu průčelí budovy základní školy na

          Masarykově náměstí č.p. 45 proti usedání holubů podal uchazeč Adolf Jakeš, Líšťany 101,

          330 35 Líšťany, IČ 11623489 s nabídkovou cenou 171 399,- Kč bez DPH, 207 393,- Kč s 21%

          DPH,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč KRAUPNER servis s.r.o., Březinova 475/3, 186 00 Praha 8, IČ 24665193 s nabídkovou cenou 173 526,- Kč bez DPH, 209 966,- Kč s 21% DPH,
 • že ve třetím pořadí se umístil uchazeč Karel Kostelník, Bezděkov 1658/49, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 68638701 s nabídkovou cenou 199 365,- Kč bez DPH, 241 232,- Kč s 21% DPH.

76/19 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na opravu místní komunikace za autobusovou 

          čekárnou v Mělicích podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02

          Hradec Králové, IČ 28812875, s nabídkovou cenou 292 888,- Kč bez DPH,

 • že ve druhém pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6, IČ 60838744, s nabídkovou cenou 334 929,- Kč bez DPH.

76/20 Že s účinností od 1. 7. 2013 bude mít Komise místní samosprávy Tupesy pouze 3 členy.

 

 1. JMENUJE : 

 

76/21 Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek  v zadávacím řízení veřejné

           zakázky malého rozsahu „Renovace maleb a nátěrů v prostoru hlavního schodiště a chodeb

          v objektu Občanské záložny v Přelouči“ ve složení: Miroslav Manžel, Pavel Caha a Josef Černý

          (náhradníci: Hana Mencová, ing. Iva Lehárová, Lubomír Novotný), stálý člen komisí pro

          posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček

          (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

76/22 Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek

          v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace maleb a nátěrů v prostoru

          hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“ ing. Pavla Hrdého

          (náhradník Bc. Irena Burešová).

 

 1. DOPORUČUJE :    

 

76/23 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2013.

76/24 Zastupitelstvu města schválit smlouvu č. UZSVM/HPU/4589/2013-HPUM č. ÚE 369/08/02

          uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a

          městem Přelouč o bezúplatném převodu  pozemků p.p.č. 1283/28 a p.p.č. 2290, oba v k.ú.

          Přelouč.

76/25 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 06/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi

          Ch., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.p.č. 1417/39 v k.ú.

          Přelouč.

 

 

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

76/26 S uzavřením nové smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. na 12 ks nádob na 

          tříděný odpad a zároveň rada města Přelouče vyslovuje souhlas s výpovědí stávající smlouvy o

          výpůjčce ev.č. OS 2007 200 00697 ze dne 30. 8. 2007, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou podle

          čl. III, bod 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

VU3V

Počasí

dnes, neděle 24. 9. 2023
skoro jasno 19 °C 10 °C
pondělí 25. 9. jasno 20/8 °C
úterý 26. 9. jasno 23/12 °C
středa 27. 9. zataženo 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi