Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 35. schůze rady města

konané dne 09.01. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________35. schůze rady města konané dne 9. 1. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

35/  1 Informaci o současném stavu příprav, časovém výhledu a předpokládaných finančních

          nákladech na odkanalizování místních částí Lhota a Škudly.

35/  2 Informace právního oddělení MěÚ o odpisu nedobytných pohledávek za daňovými dlužníky ve

          smyslu § 158 odst. 3 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 • pohledávek vzniklých nevrácením přeplatku na sociálních dávkách, neuhrazením pokuty městské policii a v dopravě, neuhrazením poplatku za komunální odpad dle příl. č. 1 – za rok 2005, 2007, 2008, 2010 a 2011 v celkové výši 43 651,- Kč ke dni 3. 1. 2012,
 • pohledávek vzniklých nezaplacením přeplatku na sociálních dávkách  za rok 2008, 2009, 2011 (předáno zpět sociálnímu odboru) v celkové výši 20 733,- Kč ke dni 29.12. 2011,
 • pohledávek vzniklých nezaplacením přeplatku na sociálních dávkách, neuhrazením pokuty městské policii a v dopravě, neuhrazením poplatku za komunální odpad za rok 2003 a roky  2005 – 2011 (týká se zemřelých osob) v celkové výši 52 402,- Kč ke dni 2. 1. 2012.

35/  3 Splnění úkolů rady města č. 18/17 (zrcadlo pro výjezd z ul. Riegrova a Komenského),  č. 32/56 

          (organizační opatření k dodržování § 41 zák.č. 128/2000 Sb.) a č. 22/29 (umístění značky

          „zákaz vjezdu“ na místní komunikaci ve  Štěpánově).

 

 1. SCHVALUJE :

 

35/  4 Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od

           ledna 2012.

35/  5 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi zřizovatelem městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Technické služby města Přelouče.

35/  6 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21. 4. 2008 mezi městem Přelouč a

          Fotbalovým klubem Přelouč.

35/  7 Smlouvu o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie veřejného osvětlení města 

          Přelouče s firmou Radek Pechman – ELEKTRO, Třešňová 520, 332 09 Štěnovice,

          IČ 428 30 117, za cenu 247 000,- Kč bez DPH.

35/  8 Smlouvu o poskytnutí dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického

          kraje autobusovou dopravou v roce 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým

          krajem.

35/  9 Prominutí platby nájemného ve výši 2 347,- Kč z bytu č. 1 v domě s chráněnými byty v ul. 

          Sluneční 1414 za měsíc prosinec 2011 (1. 12. 2011 – 31. 12. 2011) pí. H. P.,

          Sokolova 555, Horní Jelení z důvodu odpojení elektroměru a tím vzniklé nemožnosti užívání

          bytu.

35/10 Smlouvu o provedení činnosti ve smyslu § 269 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

          ve znění pozdějších předpisů na přestěhování movitých věcí umístěných v budovách města

          Přelouč v č.p. 25, 26, 27 a v části budovy č.p. 1383 v Přelouči do nové budovy města Přelouč

          č.p. 1665 v Přelouči v ul. Československé armády uzavřenou mezi městem Přelouč a Josefem

          Spálenským, Brožkova 426, 530 09 Pardubice.

35/11 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a HOMA Holding s.r.o. , Masarykovo nám.

          900, 537 01 Chrudim na zajištění činností Turistického informačního centra města v hotelu

          Fontána Přelouč.

35/12 Statut pro udělování cen za nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu.

 

 

 

 

35/13 Finanční příspěvky z fondu rady města :

 • 10 000,- Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na terénní a sociální práci na katastru 
 •                města,
 • 10 000,- Kč Domovu sv. Josefa Žireč na úhradu nákladů spojených s léčbou občanů města,
 • 10 000,- Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu provozních nákladů v roce 2012 (el.   
 •               energie),
 •   5 000,- Kč MO Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost v roce 2012,
 • 15 000,- Kč ČHJ, Hasičskému sboru Přelouč na úhradu nákladů spojených s činností 

                     mládeže,

 • 10 000,- Kč Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň na úhradu nákladů spojených

s vyšetřením nových dárců kostní dřeně,

 • 10 000,- Kč SK SKI Přelouč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním celorepublikového 

závoduve vodním slalomu a figurální jízdě na písníku Lohenice – Mělice

 •   5 000,- Kč o.s. Auto-Moto veteráni Přelouč na nákup cen pro účastníky soutěže 5. Ročníku 

Rallye Železné hory,

 • 25 000,- Kč pěveckému sboru J.B. Foerstera Přelouč na úhradu cestovních nákladů 

sbormistra v roce 2012,

 •   5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizaci č. 1 Přelouč na nákup čestných 

cen na velikonoční výstavu drobného zvířectva.

35/14 Návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 1. 2012.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

35/15 S uložením odtěžené zeminy v celkovém množství 23 469 m3 na pozemku města p.p.č. 433/1

          v k.ú. Přelouč v případě, že si  Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč zajistí souhlas

          současného nájemce pozemku ZOD Živanice.

35/16 S vydáním územního rozhodnutí Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na

          terénní úpravy p.p.č. 433/1.

35/17 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 17 (ve 4. n.p.) v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte

           v Přelouči s pí. M. P. bytem Račanská č.p. 448, 535 01 Přelouč, po převodu

           členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

           uvedeného bytu, z p. J. K. na pí. M. P.

 

 1. TRVÁ :   

 

35/18 Na zamítavém stanovisku k žádosti p. V. M. o trvalé zapůjčení části pozemku

          města za účelem výjezdu ze sousedního pozemku z důvodu právní neexistence stavby vrat a

          oplocení.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

35/19 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. VI rozpočtu  města pro rok 2011.

35/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2012.

35/21 Zastupitelstvu města schválit převod finanční částky ve výši 10,5 mil. Kč z běžného účtu města

          na Fond na reformu veřejné správy na dofinancování výstavby nového úřadu.

35/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca

          34 613 m2 za cenu dle znaleckého posudku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ : 

 

35/23 Žádost o.s. Šance žít Chomutov na uspořádání kulturního programu v Domově u fontány (město

          Přelouč není zřizovatelem Domova).

35/24 Žádost p. D. J., L. Malé 823, Pardubice 530 02 na udělení výjimky dle čl. 6, odst. 2)

          OZV č. 5/2011 na pořádání veřejných hudebních produkcí  ve dnech od 3. 2. 2012 do 31. 12.

          2012 v provozovně v ul. Havlíčkova, č.p. 1496 v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi