Obsah

usnesení 30. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 09.11. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________30. schůze rady města konané dne 9. 11. 2011____________________

 

Rozhodování v působnosti  jediného společníka obchodní společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.  

 

Rada města Přelouče v působnosti valné hromady společnosti činí tato rozhodnutí :

 

  1. SCHVALUJE :

 

30/  1 Změnu zakladatelské listiny a to v čl. 6, bod 2. tak, že statutárním orgánem společnosti bude 

          s účinností od 1. 1. 2012 pouze jeden jednatel, který je oprávněn jménem společnosti samostatně

          jednat a podepisovat tak, že k obchodní firmě společnosti vytištěné nebo napsané připojí svůj

          vlastnoruční podpis a funkční označení jednatel.

30/  2 Nové znění  zakladatelské listiny společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.  ze dne 10.3. 1995,

          ve  znění změn ze dne 23.9. 1998, 11.12. 2000, 13.1. 2003, 26.3. 2007, 6.4. 2011 a 9.11. 2011.

 

  1. ODVOLÁVÁ :

 

30/  3  Ke dni 31. 12. 2011 z funkce jednatelů společnosti Tepelné zdroje Přelouč s. r. o. 

           pana  Ladislava Roušara , bytem  Přelouč Karla Čapka 1015, 535 01 Přelouč a

           pana Pavla Myšku, bytem Přelouč, Jižní 1365, PSČ 535 01.

 

  1. JMENUJE :

 

30/  4 Do funkce jednatele společnosti Tepelné zdroje Přelouč s. r. o.  s účinností od 1. 1. 2012

          pana  Václava Sovu,  bytem Nerudova 1533, 535 01 Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bc. Irena  B u r e š o v á                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: