Obsah

usnesení 21. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11.08. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________21. schůze rady města konané dne 11. 8. 2011__________________

 

Rada města Přelouče :

 

 

  1. ROZHODUJE :

 

21/  1 Že na základě doporučení hodnotící komise ze dne 8. 8. 2011 je nejvhodnější nabídkou na 

           veřejnou zakázku s názvem: „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou

          působností a v obcích správního obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06852 (část I. – Zřízení

          technologického centra obce s rozšířenou působností, část Ia – Rozšíření podpory

          technologického centra na dobu udržitelnosti projektu – 5 let, část II. – Pořízení/upgrade

          elektronické spisové služby, část II.a – Rozšíření podpory spisových služeb na dobu

          udržitelnosti projektu – 5 let)  nabídka uchazeče GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 

          Jihlava.

21/  2 Že na základě doporučení hodnotící komise ze dne 8. 8. 2011 je nejvhodnější nabídkou na 

           veřejnou zakázku s názvem: „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou 

          působností a v obcích správního obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06852 (část III. – Vnitřní

          integrace) nabídka uchazeče GraphTech s.r.o., Lobezská 214/9, Plzeň 32600, pobočka:

          Husovo náměstí 41, Roudnice nad Labem 413 01.

 

  1. SCHVALUJE :

 

21/  3 Výpověď z nájemního vztahu vzniklého nájemní smlouvou uzavřenou dne 22. 12. 2009 mezi 

          pronajímatelem spol. KASI majetková a. s. a nájemcem městem Přelouč, s ukončením

          nájemního vztahu ke dni 29. 2. 2012.

21/  4 Smlouvu o dílo na dodávku a implementaci technologického centra a spisové služby pro ORP a 

         obce ve správním obvodu ORP v rámci veřejné zakázky s názvem „Město Přelouč – Rozvoj

         služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“

         CZ.1.06/2.1.00/06.06852 s firmou GORDIC spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ

         586 01.

21/  5 Smlouvu o komplexní podpoře provozu a užití GORDIC® INtegrovaného Informačního    

          systému – GINIS® v rámci veřejné zakázky s názvem „Město Přelouč – Rozvoj služeb

          eGovernmentu obce s rozšířenou působností a obcích správního obvodu ORP“

          CZ.1.06/2.1.00/06.06.06852, části II. s firmou GORDIC spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě,

          Erbenova 4, PSČ 586 01.

21/  6 Smlouvu o servisní činnosti a poskytování služeb na technologie dodané objednateli v rámci

           projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a obcích 

           správního obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06.06852, část I., s firmou GraphTech s.r.o., sídlo:

          Lobezská 214/9, Plzeň 32 600, pobočka Husovo nám. 41, Roudnice nad Labem 413 01.

21/  7 Smlouvu o dílo na dodávku a implementaci technologického centra  a spisové služby pro ORP a 

         obce ve správním obvodu ORP v rámci veřejné zakázky s názvem „Město Přelouč – Rozvoj

         služeb eGevernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“

         CZ.1.06/2.1.00/06.06852 s firmou GraphTech spol. s r.o., Plzeň, Lobezská 9, PSČ 301 44.

21/  8 Smlouvu o komplexní podpoře provozu a užití GORDIC® INtegrovaného Informačního systému 

          – GINIS® v rámci veřejné zakázky s názvem „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu

         obce s rozšířenou působností a obcích správního obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06.06852

         s firmou GORDIC spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01.

21/  9 Smlouvu o servisní činnosti a poskytování služeb na technologie dodané objednateli v rámci 

          projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a

          v obcích správního obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06.06852, část III. – Vnitřní integrace 

          s firmou GraphTech spol. s r.o., Plzeň, Lobezská 9, PSČ 301 44.

 

 

  1. JMENUJE :

 

21/10 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky na výběr

          zhotovitele pro akci „Rekonstrukce ul. ČSA v Přelouči“, ve složení: Miroslav Manžel

          (náhradník ing. Jiří Jura), Josef Černý (náhradník Lubomír Novotný), Pavel Caha (náhradník 

          ing. Iva Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor

          zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :

 

21/11 Jako zástupce zadavatele do komise pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběru

          nejvhodnější nabídky na výběr zhotovitele pro akci „Rekonstrukce ul. ČSA v Přelouči“,

          ing. Ivana Moravce (náhradník Mgr. Lubor Pacák).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                  místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: