Obsah

usnesení 19. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 19.07. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________   _19. schůze rady města konané dne 19. 7. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. SCHVALUJE :

 

19/  1 Pronájem bytu č. 2 o vel. 2+kk v č.p. 1562 o vel. 49,51 m2 p. Z. R., trvale bytem

          Přelouč, Hradecká 359, s platností od 1. 8. 2011 na dobu určitou 1 rok.

19/  2 Zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku v zjednodušeném

          podlimitním řízení pod názvem „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce

          s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“ CZ 1.06/2.1.00/06.06852, část  I

          II.

19/  3 Zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Město 

          Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního

          obvodu ORP“ CZ 1.06/2.1.00/06.06852, část III.

19/  4 Termíny konání schůzí rady města dne 1.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 24.10., 7. 11., 21.11. a 5.12.

           2011 a termín zasedání zastupitelstva města dne 11.8., 13.10. a 15.12. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: