Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 18. schůze rady města

konané dne 11.07. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

18. schůze rady města konané dne 11.7.2011

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

18/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 15. 6. 2011.

 

  1. SCHVALUJE :

 

18/  2 Smlouvu o dílo na výměnu oken v Mělicích č. p. 8 a č. p. 23 s firmou SVĚT OKEN s.r.o., se

          sídlem Jasenice 1254, 755 01 Vsetín, za cenu 119 491,20- Kč včetně DPH.

18/  3 Dodatek č. 5 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 000 14 915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa“,

          uzavřený v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou cenu

          prací o částku 1.335.828,57 Kč včetně DPH na částku 84.026.738,74 Kč včetně DPH.

18/  4 Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2011 na úseku přestupků uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí

          Sovolusky na dobu neurčitou s roční paušální úhradou ve výši 2 400,- Kč.

18/  5 Směrnici k provozu a užívání městského rozhlasu a nabídkový ceník k provozu a užívání

           městského rozhlasu.

18/ 6 Smlouvu o dílo na provedení opravy asfaltového povrchu hokejbalového hřiště v Přelouči s

         s firmou EUROVIA CZ, a.s., sídlem Národní 10, 113 19 Praha, za cenu 811.472,40 Kč

         včetně DPH.

18/ 7 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008912/VB/1

         (Přelouč, Klenovka – Titzl – přípojka knn) uzavřenou mezi městem Přelouč a

         ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 149/1 v

          k.ú. Klenovka.

18/ 8 Znění písemné odpovědi na námitky stěžovatele DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo,

         sídlem Sušilovo náměstí 49/27, 683 01 Rousínov, proti zadávací dokumentaci a pokynům

         pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč“.

18/ 9 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 41613/2011 na realizaci VII. ročníku festivalu Polanského

         Přelouč, uzavřenou mezi Městem Přelouč a Pardubickým krajem a výplatu částky 10.000,- Kč

         z rozpočtu města Základní umělecké škole Přelouč jako účelovou neinvestiční dotaci

         k vyúčtování na realizaci VII. ročníku Polanského Přelouč dle podmínek smlouvy č.

         41613/2011.  

18/10 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 06/11/UBN, uzavřenou mezi Městem Přelouč a firmou

          URBAPLAN, spol. s.r.o., Komenského 266, 500 03  Hradec Králové na převod dat ÚAP

          pro ORP Přelouč do datového modelu do prostředí GEOSTORE V6 za cenu 48.960,- Kč

          včetně DPH.     

 

  1. SOUHLASÍ :

 

18/ 11 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 16 (2+KK s příslušenstvím a balkonem), A4 ve 4.

          n. p. bytového domu č. p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s p. P. P., 

          po převodu členství v Bytovém družstvu  Přelouč spojeného s právem nájmu uvedeného

          bytu, z p. V. P.  na p. P. P.

 

 

  1. ROZHODUJE :

 

18/ 12  o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Město Přelouč – Rozvoj služeb 

           eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“ CZ.

            1.06/2.1.00/06.06852, evidenční číslo přidělené zakázce v IS VZ US: 60061966 a to

            z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby

            v zadávacím řízení pokračoval.

18/ 13  O zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Město Přelouč – Rozvoj služeb

            eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP“

            CZ.1.06/2.1.00/06.06852, evidenční číslo přidělené zakázce v IS VZ US: 60061970

            a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby

            v zadávacím řízení pokračoval.

 

 

    V.         RUŠÍ:

 

 18/14  usnesení RM č. 17/13 a 17/14 přijatá na schůzi RM dne 20.6.201.

 18/15   usnesení RM č. 16/15

 

 

 

  1. NEVYHOVUJE

 

18/16    námitkám stěžovatele DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo, sídlem Sušilovo nám.

             49/27, 683 01 Rousínov, proti zadávací dokumentaci a pokynům pro zpracování nabídky

             pro veřejnou zakázku „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč.

 

 

  1. UKLÁDÁ

 

18/17  předsedovi komise bezpečnostní a dopravní předložit RM stanoviska k návrhům členů

           zastupitelstva: osadit zrcadla pro bezpečný výjezd vozidel z ulice Riegrova a Komenského

           (po změně průjezdnosti) a omezit průjezd účelovou komunikací Klenovka-Štěpánov.

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan M o r a v e c

                             starostka                                                                       místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvířata umístěná (předaná): Plemeno:kříženec labradora, pes Umístěno: nalezen dne 13.4.2014 na nádraží ČD, majitelka si ho vyzvedla toho dne večer v kotci MP

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi