Obsah

usnesení 88. schůze Rady města Přelouče v působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.

Typ: ostatní
konané dne 8.4.2010

 

 

U s n e s e n í

 

88. schůze Rady města Přelouče v působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.,konané dne 8.4.2010

 

 

Rada města Přelouče v působnosti valné hromady Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.

 

I.  Bere na vědomí:    Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2009

 

II. Schvaluje:             1/ Výroční zprávu společnosti za rok 2009, včetně roční účetní závěrky

 

                                   2/ Návrh na rozdělení zisku ve výši  245112,76  Kč:

                                       - příděl do sociálního fondu          100000,00  Kč

                                       - příděl do fondu rozvoje               145112,76  Kč

 

                                    3/ Použití prostředků přidělených do sociálního fondu                                                     k individuálnímu ocenění zaměstnanců za mimořádné pracovní                                         výsledky

 

                                     4/ Odměnu členům dozorčí rady ve výši 3 000 Kč na člena

 

                                     5/ Plán oprav,údržby a investičních akcí na rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Bc.Irena Burešová                                       Ing.Ivan Moravec

                                starostka                                                     místostarosta                                                                                                                                

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: