Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 80. schůze rady města

konané dne 11.01.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  80. schůze rady města konané dne 11.1. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

80/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          6.1. 2010.

80/  2 Zprávu o monitoringu svozu odpadu s ohledem na dodržování ustanovení o správném umístění

          kontejnerů včetně zabrzdění.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

80/  3 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2010.

80/  4 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2010.

80/  5 Pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč pí. K. Š.  

          Přelouč za roční nájemné 7 280,- Kč.

80/  6 Pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč p. J. K.

          Přelouč za roční nájemné 7 280,- Kč.

80/  7 Pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč p. L. K.

          Chrudim IV za roční nájemné 8 500,- Kč.

80/  8 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a K. Š.  

          Přelouč na pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč za účelem umístění pevného  

          prodejního stánku.

80/  9 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a J.K.

          Přelouč na pronájem části pozemku p.p.č. 736/5 v k.ú. Přelouč za účelem umístění pevného

          prodejního stánku.

80/10 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a L. K.

          Chrudim IV na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umístění

          pevného prodejního stánku.

80/11 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi

          městem Přelouč a RE-SIG a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům

          p.p.č. 192 a p.p.č.  226/1 v k.ú. Klenovka.

80/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002642/VB/4 Lhota

           pod Přeloučí – přípojka nn – Kubačák uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

          na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku č. 502/5 (PK) v k.ú. Lhota pod

          Přeloučí.

80/13 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi

          městem Přelouč a BECO Link, spol. s r.o.  na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k

          pozemkům č. 749/3, p.p.č. 1817/9, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

80/14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene uzavřenou  mezi

          městem Přelouč a obcí Janovice na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku č.   

          293/1 (PK) v k.ú. Škudly.

80/15 Prodloužení tříměsíční lhůty pro zaplacení kupní ceny za koupi bytu č. 1457/1 v domě č.p.

          1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči pí. A. H.  do 31.12. 2010.

80/16 Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni.

80/17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o zajišťování strážní služby na provádění objektu kasárna a park

          techniky uzavřené mezi městem Přelouč a Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovická 104/158,

          Olomouc na dobu určitou do 31.12. 2010.

80/18 Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a

          SOP,a.s.

 

80/19 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 5 000,- Kč pro Auto-Moto veteráni, o.s. Přelouč na

          pořádání 3. ročníku Rallye Železné hory  v roce 2010.

80/20 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 10 000,- Kč Klubu Radost – Světlo pro děti o.s.,

          J. H. na úhradu pronájmu za klubovnu.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

80/21 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče nakoupit  motorové 

          nářadí pro údržbu veřejné zeleně v hodnotě cca 60 000,- Kč.

 

   IV.     ROZHODUJE :

 

80/22 O vyřazení žádostí o pronájem městského bytu žadatelů dle předloženého seznamu, kteří

           v souvislosti s obsazováním městského bytu na základě písemné výzvy nevyzvedli  bytový

           dotazník, popřípadě tento po vyzvednutí neodevzdali, nebo kteří změnili uvedené bydliště.

 

    V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

80/23 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku č. 303/1 (PK), p.p.č.

          35/2, p.p.č. 35/4 a p.p.č. 35/1 v k.ú. Škudly spočívající v právu zřízení, provozování , údržby

          a oprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na

          dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 473,-Kč plus DPH.

80/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 541/9 a p.p.č. 605/27 v

           k.ú. Přelouč spočívající v právu zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně

           jejího příslušenství  ve prospěch  VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu

           ve výši  50,- Kč/bm včetně DPH.

80/25 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 916/97, p.p.č. 917/1, p.p.č.

          1817/7 a p.p.č. 1820/3 v k.ú. Přelouč spočívající v právu zřízení a provozování stavby plynáren-

          ského  zařízení včetně jejího příslušenství ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za

          jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm včetně DPH.

80/26 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 912/6, p.p.č. 912/5 a p.p.č.

           912/1 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn

          ve prospěch ČEZ Distribuce,a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

          plus DPH.

80/27 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč spočí-

           vající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ

           Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

80/28 Na pronájem nebytových prostor celku nebo jednotlivých částí restaurace Záložna v č.p. 44,

          Masarykovo nám. v Přelouči.

 

   VI.     UDĚLUJE :

 

80/29 V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 výjimku na pořádání veřejné hudební

           produkce  Sborem dobrovolných hasičů Mělice dne 16.1. 2010 v době od 00.00 do 03.00 hod.

                     

  VII.     NESOUHLASÍ :

 

80/30 Se žádostí J. N. Kutná Hora  o sjednání dohody k 31.1. 2010         

          z nebytových prostor v č.p. 44, Masarykovo nám. v Přelouči restaurace Záložna.

 

 

 

 

 

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

80/31 Tajemníkovi MěÚ jednat s nájemcem restaurace Záložna o posouzení objektivity finančních

           výdajů na zhodnocení užívaných nebytových prostor v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

80/32 Veliteli městské policie zvýšit frekvenci kontrol městských hřbitovů i mimo návštěvní dobu.

80/33 Tajemníkovi MěÚ zabezpečit doplnění studie severní varianty obchvatu Univerzitou Pardubice

           v termínu do 15.1. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi