Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 105. schůze rady města

konané dne 08.11.2010

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________     _____105. schůze rady města konané dne 8.11. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

105/  1 Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu a veřejnosprávní kontroly příspěvkových

            organizací za rok 2009.

105/  2 Předání Osvědčení  o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Přelouče pí. MUDr.

            Lence Roušarové dne 8. 11. 2010.

105/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota –Škudly ze dne 4.11. 2010.

105/  4 Splnění úkolu rady města č. 99/39, 101/26 a 102/29.

105/  5 Rezignaci na mandát členky zastupitelstva města pí. Doc. Ing. Jolany Volejníkové Ph.D. ke

            dni 25.10. 2010.

 

 1. OSVĚDČUJE :

 

105/  6 Nastoupení MUDr. Lenky Roušarové do funkce členky Zastupitelstva města Přelouče dnem

            26.10. 2010.

 

 1. SCHVALUJE :

 

105/  7 Jízdní řád MHD města Přelouče dle předloženého návrhu s účinností od 12. 12. 2010.

105/  8 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období

            2010 – 2011.

105/  9 Smlouvu o dílo č. 16/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem Rulíkem, IČ

            64221245 na výstavbu plochy ze zatravňovacích tvárnic v ul. Veverkova v Přelouči.

105/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem Přelouč a pí. Janou Waberovou, IČ

            68232063.

105/11 Smlouvu o provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací města uzavřenou mezi

            městem Přelouč a AUDIT OBCE s.r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram.

105/12 Smlouvu o provedení interního auditu uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Miroslavem

            Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf.

105/13 Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření města Přelouče uzavřenou mezi městem

            Přelouč a AUDIT OBCE, s.r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram.

105/14 Odměny vedoucím příspěvkových organizací města Přelouče dle předloženého návrhu.

105/15 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

105/16 S vyřazením majetku z evidence a jeho likvidací v celkové pořizovací ceně ve výši 

            1 031 011,40 Kč dle předloženého seznamu.

 

 1. JMENUJE  :

 

105/17 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města k 31.12. 2010

            ve složení : předseda: ing. Ivan Moravec, členové: ing. Zdeňka Volfová, ing. Ivana

            Lejhancová.

 

 

 

 

 1. VYDÁVÁ :

 

105/18 Nařízení města Přelouče č. 7/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve

            schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

105/19 Zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků p.p.č. 541/16 o výměře 410 m2, p.p.č. 541/17

            o výměře 410 m2, p.p.č. 541/18 o výměře 304 m2, p.p.č. 541/19 o výměře 311 m2, p.p.č. 541/20

            o výměře 731 m2, p.p.č. 541/21 o výměře 757 m2, p.p.č. 541/22 o výměře 788 m2, p.p.č. 541/26

            o výměře 527 m2, p.p.č. 541/27 o výměře 526 m2, p.p.č. 541/28 o výměře 590 m2, p.p.č. 541/29

            o výměře 428 m2, p.p.č. 541/30 o výměře 421 m2, p.p.č. 541/31 o výměře 727 m2, p.p.č. 541/32

            o výměře 804 m2, p.p.č. 541/33 o výměře 772 m2, p.p.č. 541/34 o výměře 582 m2, p.p.č. 541/35

            o výměře 527 m2, p.p.č. 541/36 o výměře 572 m2, p.p.č. 541/37 o výměře 491 m2, p.p.č. 541/38

            o výměře 491 m2, p.p.č. 541/39 o výměře 614 m2, p.p.č. 541/40 o výměře 608 m2, p.p.č. 541/41

            o výměře 784 m2, p.p.č. 541/42 o výměře 898 m2, p.p.č. 541/43 o výměře 859 m2, p.p.č. 541/44

            o výměře 505 m2, p.p.č. 541/45 o výměře 527 m2, p.p.č. 541/46 o výměře 572 m2, p.p.č. 541/47

            o výměře 491 m2, p.p.č. 541/48 o výměře 491 m2, p.p.č. 541/49 o výměře 557 m2, p.p.č. 541/50

            o výměře 579 m2, p.p.č. 541/53 o výměře 617 m2, p.p.č. 541/54 o výměře 641 m2, p.p.č. 541/55

            o výměře 663 m2, p.p.č. 541/56 o výměře 685 m2, p.p.č. 541/57 o výměře 673 m2, p.p.č. 541/58

            o výměře 820 m2, p.p.č. 541/59 o výměře 930 m2, vše v k.ú. Přelouč společnosti Volaris, s.r.o.,

            Palackého třída 314, Chrudim, IČ 27512827 v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě

            za cenu 300,-Kč/m2, t.j.  za celkovou cenu 7 104 900,-Kč.

105/20 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 3/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a

             společností Volaris, s.r.o. , Palackého třída 314, Chrudim, IČ 27512827 na prodej pozemků

             v k.ú. Přelouč.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

105/21 V Základní škole praktická Přelouč další obor vzdělávání – Základní škola speciální – kód

             79-01-B/01 dle § 179, odst. 4, písm. d)  zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) s platností od

 1. 2011.

 

 1. STANOVÍ :

 

105/22 Cenu stolního kalendáře města Přelouče na rok 2011 na 70,- Kč/ks, pro zprostředkovatele

            prodeje na 60,- Kč/ks vč. DPH.

105/23 Cenu nástěnného kalendáře města Přelouče na rok 2011 na 110,-Kč/ks, pro zprostředkovatele

            prodeje na 100,- Kč/ks vč. DPH.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

105/24 Tajemníkovi MěÚ svolat společné jednání dotčených orgánů k problematice prosazování

             přeložky silnice I/2 (severní obchvat města) v termínu do 15. 12. 2010.

 

 1. RUŠÍ :

 

105/25 Usnesení rady města č. 102/15 ze dne 20.9. 2010 (souhlas s rozšířením nabídky vzdělávání

            Základní školy praktické Přelouč).

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

105/26 Žádost pí. J. P. o vyhrazení parkovacího místa v ul. Hradecké v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi