Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 104. schůze rady města

konané dne 25.10.2010

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________104. schůze rady města konané dne 25.10. 2010___________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE  NA VĚDOMÍ :

 

104/  1 Finanční rozbor týkající se veřejného přírodního koupaliště Lohenice – Mělice za rok 2010.

104/  2 Zpracovaný návrh na úpravu jízdního řádu MHD Přelouč.

104/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8.10. 2010.

104/  4 Dopis E. Č. ze dne 13.10. 2010.

104/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14.10. 2010.

 

 1. SCHVALUJE :

 

104/  6 Rozšíření parkovací zóny v ul. Tůmy Přeloučského pro obyvatele a vlastníky nemovitostí

            v bytových domech č.p. 132, 134 a 135 v Přelouči.

104/  7 Smlouvu o dílo č. 15/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem Rulíkem, IČ

             64221245 na opravu plotu v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči.

104/  8 Smlouvu o správcovství a údržbě podchodu pro pěší uzavřenou mezi městem Přelouč a

            Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

104/  9 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 8/2003/VPS uzavřené mezi statutárním městem

            Pardubice a městem Přelouč, ve znění jejího dodatku č. 1, o výkonu přenesené působnosti, dle

            kterého bude Magistrát města Pardubic namísto MěÚ Přelouč vykonávat přenesenou působnost

            na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Přelouče do 31.12. 2012.

104/10 Znění vyhlášeného záměru na prodej pozemků v k.ú. Přelouč firmě Volaris s.r.o. dle

             předloženého návrhu.

104/11 Smlouvu o poskytování služby č. 05319 uzavřenou mezi městem Přelouč a BYTTHERM  spol.

            s r.o. , Jičínská 91, Trutnov 541 01 na provádění odečtů, rozúčtování nákladů na vytápění dle

            odečtů  indikátorů topných nákladů, teplou a studenou vodou dle vodoměrů.

104/12 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

104/13 S umístěním reklamního zařízení na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města

            Přelouče pro společnost Volaris (pozemek p.č. 541/9) a K2 Invest (pozemek p.č. 917/1) – oba

            v k.ú. Přelouč za účelem reklamy bytové výstavby v Přelouči.

104/14 S použitím znaku města Přelouče ve Velké turistické encyklopedii Pardubického kraje.

104/15 S vedením spoje č. 13 linky č. 620110 na zastávku Přelouč, Masarykovo nám. za předpokladu,

            že spoj nebude odstaven na Masarykově nám. a bude ukončen v zastávce Přelouč, autobusové

            nádraží.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

104/16 Na prodej pozemků v k.ú. Přelouč za cenu 300,-Kč/m2 společnosti Volaris s.r.o. dle

            předloženého seznamu.

 

 

 1. PRODLUŽUJE :

 

104/17 Termín splnění úkolu rady města č. 102/29 do 8.11. 2010.

 

 

 1. NEPŘIJÍMÁ :

 

104/18 Nabídku ZUŠ na bezplatný převod hudebního nástroje Tenor 1252 získaný darovací smlouvou

            od zřizovatele v pořizovací ceně 30 000,- Kč a souhlasí s vyřazením tohoto majetku

            z evidence.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

104/19 Žádost Linky bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8 o finanční příspěvek na provoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                                  místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi