Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 101. schůze rady města

konané dne 06.09.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________101. schůze rady města konané dne 6.9. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1.   BERE NA VĚDOMÍ :

 

101/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 24.8. 2010.

101/  2 Zápis z 2. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

            úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

101/  3 Žádost HC Jestřábi Přelouč o zvýšení kontrol Městské policie Přelouč v prostoru

            hokejbalového hřiště a o vybudování oplocení.

101/  4 Žádost pí. V. R., bytem Š. o přidělení bytu.

 

   II.       SCHVALUJE :

 

101/  5 Uzavřenou dohodu o splátkách ze dne 23.8. 2010 na splácení dluhu ve výši 15 263,-Kč a

            2 477,-Kč s p. P. S., trvale bytem  Přelouč ve čtyřech měsíčních

            splátkách splatných takto:

 1. splátka ve výši 4 000,- Kč nejdéle do 31.8. 2010,
 2. splátka ve výši 5 632,- Kč nejdéle do 30.9. 2010,
 3. splátka ve výši 5 631,- Kč nejdéle do 31.10. 2010,
 4. splátka ve výši 2 477,- Kč nejdéle do 10.11. 2010.

101/  6 Změnu osobního příplatku řediteli Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 dle předloženého

            návrhu.

101/  7 Dohodu o skončení nájmu prodejního místa č. 2 u písníků Lohenice –Mělice uzavřenou mezi

            městem Přelouč a pí. I. R.

101/  8 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

            k pozemku p.p.č. 1938 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

101/  9 Smlouvu o zřízení věcných břemen k pozemkům p.p.č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.č. 1817/6 a

            p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech Republic,

            a.s.

101/10 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Lohenice – 9 RD, veřejné osvětlení“ uzavřenou mezi městem

            Přelouč a ERMO, s.r.o., Na Střezině 694, 500 03 Hradec Králové.

101/11 Dohodu o ukončení smlouvy o umístění věci – 2 ks nápojových automatů ve sportovní hale a

            1 ks automatu na autobusovém nádraží -  z důvodu nerentability, uzavřenou mezi městem

            Přelouč a Delikomat, s.r.o.,  Modřice.

101/12 Smlouvu o dílo č. 2/2010 s ing. arch.  Milanem Košařem, ArchiKo, Husova 1848, 530 03

            Pardubice, IČ 70165807 na výkon autorského dozoru architekta při akci „Výstavba nové

            budovy Městského úřadu Přelouč – změna 2008“.

101/13 Navýšení mzdového limitu  (účet 521) na rok 2010 z 215 000,- Kč na 275 000,-Kč  pro Dům

            dětí a mládeže Přelouč.

101/14 Přijetí daru v podobě finančního příspěvku od firem IGNITECH Přelouč ve výši 1 000,- Kč,

            AL-ART Chvaletice ve výši 1 000,- Kč a MYDAT Přelouč ve výši 5 000,- Kč a věcných darů

            od Krtkův ráj Přelouč v hodnotě 700,- Kč a Z. Švec v hodnotě 550,- Kč pro Dům dětí a

            mládeže.

 

 

 

 

 

 

 

101/15 Zřízení pracovního místa na zkrácený úvazek pro funkci koordinátora výchovných aktivit

            s platností od 1.10. 2010 na dobu určitou 1 rok. Podmínkou pro zřízení místa je poskytnutí

            příspěvku od úřadu práce v plné výši na vytvoření tohoto pracovního místa a skutečnost, že

            koordinátor si bude sám zajišťovat prostory, kde bude tuto činnost vykonávat, např. prostory

            příspěvkových organizací apod.

101/16 Smlouvu o nájmu nebytových prostor (učebny)  uzavřenou mezi Základní uměleckou školou

            Přelouč a občanským sdružením Filmáč.

 

 1.  SOUHLASÍ :

 

101/17 A doporučuje prominout poplatek za jeden měsíc za zábor veřejného prostranství žadatelky pí.

            J. K.

101/18 S textem a rozsahem příloh žádosti o zařazení změny do aktualizace Zásad územního rozvoje

            Pardubického kraje a rozsahu doložených příloh.

 

 1. POVOLUJE :

 

101/19 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2010/2011 ve 3. ročníku na 32 žáků Základní školy

            Přelouč, Smetanova 1509 dle § 23,  odst. 5 zákona 561/2004 Sb.

 

 1. ROZHODUJE :

 

101/20 O vydání křišťálového lustru, který je evidován jako součást kulturní památky č. 29625/6-

            4656,  z majetku města novému majiteli č.p. 192 v Přelouči, firmě ELMET, s.r.o. Přelouč.

101/21 Nevyhovět námitkám stěžovatele firmy STAFI-FINALIZACE STAVEB, s.r.o., Ostřešany

            320, 530 02 Pardubice, IČ 25968203 v právním zastoupení advokátní kanceláře JUDr. Pavla

            Jelínka, Ph.D, proti oznámení zadavatele o vyřazení jeho nabídky z veřejné zakázky „Zateplení

            objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“.

101/22 Nevyhovět námitkám stěžovatele firmy IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680,  530 02

            Pardubice, IČ 25298968 proti oznámení zadavatele o vyřazení jeho nabídky z veřejné zakázky

            „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“.

101/23 V rámci schváleného rozpočtu o provedení těchto stavebních prací v městském kině:

dokončení rekonstrukce toalet, odstranění vchodové mříže, nové bezpečnostní vchodové dveře, nové vchodové dveře do promítací kabiny, v rámci rekonstrukce chodby a předsálí úprava stěn, položení nové dlažby, nové osvětlení, renovace radiátorů a renovace dveří.

 

 1.  VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

101/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1836/22 v k.ú. Přelouč

            spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. na

            dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-Kč plus DPH.

 

 1. RUŠÍ :

 

101/25 Usnesení rady města č. 100/28 ze dne 2010, kterým bylo odsouhlaseno uzavření dohody s

             p. P. S. o ukončení nájmu bytu  v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. UKLÁDÁ :

 

101/26 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.10. 2010 opravu odpadního kanálu od rybníka

             v místní části Škudly.

101/27 Tajemníkovi předložit na schůzi rady města dne 20.9. 2010 zprávu o rozsahu oprav chodníku

             před úřadem v místní části Lhota.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

101/28 Žádost pí. K. Š. o finanční příspěvek pro sportovní činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                               místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi