Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 1. schůze rady města

konané dne 22.11. 2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________1. schůze rady města konané dne 22.11. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

1/  1 Předloženou informaci o řešení přístupu k nemovitostem z parkoviště v ul. Tůmy Přeloučského.

1/  2 Změnu platového výměru u ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč s platností od 22.11. 2010.

1/  3 Sdělení Autoklubu České republiky, federace motocyklového sportu, Radka Hutly a AMK Zlatá   

        přilba Pardubice o pořádání závodu Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze 5.2. 2011 

        v prostorách písníku Lohenice – Mělice.

1/  4 Informaci vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu MěÚ o umístění výherních hracích

        přístrojů.

 

 1. SCHVALUJE :

 

1/  5 IV. změnu závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2010.

1/  6 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt č. 2 v Palackého ul. č.p. 923

        v Přelouči na dobu určitou od 1.12. 2010 do 28.2. 2011.

1/  7 Dohodu o ukončení nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. D. P.,

        bytem Svazu bojovníků za svobodu  č.p. 660, Přelouč.

1/  8 Odstoupení města Přelouč od smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč

        uzavřené dne 18.1. 2010 mezi městem Přelouč a J.  K. – P. z důvodu neplacení

        nájemného ke dni 31.12. 2010, pokud do 30.11. 2010 nezaplatí dlužné nájemné.

1/  9 Odměny za 2. pololetí 2010 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle

        § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce dle předloženého návrhu.

1/10 Podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/ho Městského úřadu

        Přelouč dle předloženého návrhu.

1/11 Znění vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.p.č. 312/3 v k.ú. Přelouč.

1/12 Znění vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.p.č. 1781/16 v k.ú. Přelouč.

1/13 Smlouvu o dílo na realizaci stavby přechodu pro chodce vč. přisvětlení  v místní části Lhota

        uzavřenou mezi městem Přelouč a AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha 10.

1/14 Smlouvu č. P/BVB/2010/046 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle ustanovení

        § 50a – 50b Občanského  zákoníku a dle příslušných ustanovení zákona o pozemních

        komunikacích č. 13/1997 Sb.  k umístění a provozování vedení uzavřenou mezi městem Přelouč a

        Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle.

1/15 Smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

        546/56, 145 05 Praha 4 a městem Přelouč na akci „Výstavba SSZ Lhota u Přelouče“.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

1/16 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna převést z investičního fondu do výnosů

        částku 36 780,-Kč na opravu plynového konvektomatu.

1/17 S vestavbou místnosti do půdního prostoru v č.p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči p.

        M.B. při splnění daných podmínek.

1/18 S vyřazením přístřešku, vedeném v soupisu základních prostředků města na účtu 021 600 –

        ostatní stavby pod inv. č.  910110 s účetní hodnotou 30 278,00 Kč, z majetku města z důvodu

        jeho špatného technického stavu ústřední likvidační komisí.

1/19 S rozšířením parkovací zóny vnitrobloku u č.p. 1537 – 1540 dle Nařízení obce č. 5/2010 o

        vlastníky nemovitostí č.p. 406, 411, 412, 413 a 423 v ul. Riegrova s účinností od 1.4. 2011.

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

1/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2011.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

1/21 Na prodej pozemku p.p.č. 312/3 o výměře 2 329 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

        380 000,- Kč.

1/22 Na prodej pozemku p.p.č. 1781/16 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 300,- Kč/m2.

 

 1. ZŘIZUJE :

 

1/23 Komise rady města :

 • SPOZ,
 • Školskou a kulturní,
 • sportovní,
 • bezpečnostní a dopravní,
 • pro rozvoj města,
 • sociálně zdravotní,
 • komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města.          

 

 1. JMENUJE :

 

1/24 Předsedou komise SPOZ – Jaroslava Jarolíma,

        členy – Libuši Machačovou, Marii Novákovou, Marii Žáčkovou, Mgr. Jitku Myšičkovou,

        Bohumilu Divišovou, Jaroslavu Šimonovou, Janu Zieglerovou a Ludmilu Turynovou.

1/25 Předsedkyni školské a kulturní komise – Mgr. Věru Jelínkovou,

        členy – Jitku Honsovou, Máriu Bořkovou, Mgr. Danu Dostálovou, Ladislavu Hývlovou, Hanu

        Novotnou, Mgr. Zuzanu Jánskou a Miroslava Nedbala.

1/26 Předsedou sportovní komise - ing. Pavla Hrdého,

        členy – Libora Cápaye, Zdeňka Honse, Leoše Cirkla, ing. Miroslava Kumstýře a ing. Jana Daška.

1/27 Předsedou bezpečnostní a dopravní komise – Bc. Petra Veselého,

         členy – ing. Pavla Matouše, Martina Macháčka, Otto Foršta, ing. Martina Moravce, Ph.D.,

         Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Mgr. Jiřího Zimu, Mgr. Martina Karabce a Jiřího

         Dobruského.

1/28 Předsedou komise pro rozvoj města – Mgr.Lubora Pacáka,

        členy – RSDr. Ladislava Roušara, Radka Hutlu, Vlastu Havránkovou, ing. Radku Stárkovou a 

        Jana Bezdíčka.

1/29 Předsedou komise sociálně zdravotní – MVDr. Zdeňka Zemana,

        členy – Annu Kulakovskou, MUDr. Lenku Roušarovou, Ludmilu Marešovou, Ritu Hudcovou,

        Jana Pultra a Květu Bocianovou.

1/30 Předsedou komise pro otevírání obálek – ing. Václava Damborského,

        členy – ing. Ivu Lehárovou a Miroslava Nedbala

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

1/31 Žádost p. O. B. o dotaci ve výši  240 000,- Kč na provoz informačního centra v roce

        2011.

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                   ing. Ivan M o r a v e c

                           starostka                                                                                 místostarosta

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi