Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 50. schůze rady města

konané dne 22.12.2008

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________50. schůze rady města konané dne 22.12. 2008____________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

50/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 15.12.

          2008.

50/  2 Informaci právního oddělení o okolnostech rozhodných pro podání žaloby na odstranění rekla-

          movaných vad – bytové domy Tůmy Přeloučského, Riegrova.

50/  3 Splnění úkolů rady města č. 36/16, 39/19, 44/41 a 46/40.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

50/  4 Postup při budování tras pro budoucí využití v rámci metropolitní sítě MAN města Přelouče.

50/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/08 ze dne 17.5. 2008 na vypracování jednostupňové pro-

          jektové dokumentace akce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – II., III., IV. etapa“.

50/  6 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2009 společnosti Bujnoch s r.o.  Chrudim

          na zajištění služeb pro potřeby města Přelouče.

50/  7 Z předložených variantních návrhů na velikost přemístěného venkovního sportovního víceúčelo-

          vého hřiště, realizovaného v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ

          1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV, variantu č. 2, tj. hřiště rozměru

          22x44 m  s předpokládaným navýšením rozpočtové ceny do 500 000,- Kč vč. DPH.

50/  8 Dohodu o skončení nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností REKLA, spol. s r.o.

          ke dni 31.12. 2008.

50/  9 Směnnou smlouvu  uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R.H. na směnu pozemků

          p.p.č. 1781/6 a p.p.č. 1781/15, oba v k.ú. Přelouč.

50/10 Smlouvu o dodání LHO a lesnických map uzavřenou mezi objednatelem Město Přelouč, Masa-

          rykovo nám. 25, 535 33 Přelouč na straně jedné a dodavatelem Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.

          Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav na straně druhé.

50/11 Provozování dopolední linky MHD Tupesy vždy v pondělí a ve středu (odpolední spoj ve dnech

          pondělí až pátek).

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

50/12 S požadavkem ZUŠ nakoupit kopírovací stroj CANON v hodnotě cca 23 000,- Kč z provozních

           prostředků školy pro rok 2009.

50/13 Na základě doporučení sociálního odboru s přidělením bytu č. 6 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v

          Přelouči p. J.M. na dobu určitou 2 měsíce.

50/14 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 13 (ozn. C6) v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Pře-

          louči s manželi L. a V.P.,po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu tohoto bytu, z p. P.E. na jednoho z uvedených manželů.

 

   IV.     POVĚŘUJE :

 

50/15 Bc. Martina Karabce, velitele Městské policie Přelouč, k jednání jménem města Přelouč v

          pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců města zařazených do

          Městské policie Přelouč.

50/16 Velitele Městské policie Přelouč Bc. Martina Karabce k výběru závodního lékaře pro strážníky

           městské policie a přípravě smlouvy.

 

   V.     NESCHVALUJE :

 

50/17 Dodatek smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.3. 2008 mezi městem Přelouč a společ-

          ností Excalibur Army spol. s r.o.

 

 

  VI.     STANOVÍ :

 

50/18 Výši příspěvku na neinvestiční výdaje od obcí na jednoho žáka ve školním roce 2008/2009

           na 6 590,- Kč.

50/19 Nejzazší termín platnosti parkovacích karet v režimu stání vozidel dle ustanovení Nařízení obce

           č. 4/2006 na 30.6. 2009.

 

 VII.     UKLÁDÁ :

 

50/20 Tajemníkovi MěÚ nechat nejdéle do 28.2. 2009 zpracovat prostřednictvím odboru SMI znalec-

           ký posudek s důrazem na ocenění výše slevy z ceny díla – bytového domu Tůmy Přeloučského,

           Riegrova.

50/21 Právnímu oddělení podat nejdéle do 15.3. 2009  žalobu na zaplacení částky odpovídající nároku

          na slevu ze zaplacené ceny díla ve výši stanovené znaleckým posudkem.

50/22 Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout způsob dopravního řešení vč. parkování v ul. ČSA,

          v úseku mezi ul. Pardubická a Tůmy Přeloučského.

 

 VIII.     RUŠÍ :

 

50/23 Usnesení rady města č. 28/37 ze dne 12.3. 2008, č. 47/22 ze dne 24.11 2008 a č. 48/31 ze dne

           8.12. 2008.

 

   IX.     ZAMÍTÁ :

 

50/24 Provozování ranního spoje MHD Škudly (ve 4.35 hod. odjezd ze Škudel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Irena  B u r e š o v á                                                                        Ing. Ivan M o r a v e c

                     starostka                                                                                           místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi