Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 50. schůze rady města

konané dne 22.12.2008

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________50. schůze rady města konané dne 22.12. 2008____________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

50/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 15.12.

          2008.

50/  2 Informaci právního oddělení o okolnostech rozhodných pro podání žaloby na odstranění rekla-

          movaných vad – bytové domy Tůmy Přeloučského, Riegrova.

50/  3 Splnění úkolů rady města č. 36/16, 39/19, 44/41 a 46/40.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

50/  4 Postup při budování tras pro budoucí využití v rámci metropolitní sítě MAN města Přelouče.

50/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/08 ze dne 17.5. 2008 na vypracování jednostupňové pro-

          jektové dokumentace akce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – II., III., IV. etapa“.

50/  6 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2009 společnosti Bujnoch s r.o.  Chrudim

          na zajištění služeb pro potřeby města Přelouče.

50/  7 Z předložených variantních návrhů na velikost přemístěného venkovního sportovního víceúčelo-

          vého hřiště, realizovaného v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ

          1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV, variantu č. 2, tj. hřiště rozměru

          22x44 m  s předpokládaným navýšením rozpočtové ceny do 500 000,- Kč vč. DPH.

50/  8 Dohodu o skončení nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností REKLA, spol. s r.o.

          ke dni 31.12. 2008.

50/  9 Směnnou smlouvu  uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R.H. na směnu pozemků

          p.p.č. 1781/6 a p.p.č. 1781/15, oba v k.ú. Přelouč.

50/10 Smlouvu o dodání LHO a lesnických map uzavřenou mezi objednatelem Město Přelouč, Masa-

          rykovo nám. 25, 535 33 Přelouč na straně jedné a dodavatelem Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.

          Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav na straně druhé.

50/11 Provozování dopolední linky MHD Tupesy vždy v pondělí a ve středu (odpolední spoj ve dnech

          pondělí až pátek).

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

50/12 S požadavkem ZUŠ nakoupit kopírovací stroj CANON v hodnotě cca 23 000,- Kč z provozních

           prostředků školy pro rok 2009.

50/13 Na základě doporučení sociálního odboru s přidělením bytu č. 6 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v

          Přelouči p. J.M. na dobu určitou 2 měsíce.

50/14 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 13 (ozn. C6) v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Pře-

          louči s manželi L. a V.P.,po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu tohoto bytu, z p. P.E. na jednoho z uvedených manželů.

 

   IV.     POVĚŘUJE :

 

50/15 Bc. Martina Karabce, velitele Městské policie Přelouč, k jednání jménem města Přelouč v

          pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců města zařazených do

          Městské policie Přelouč.

50/16 Velitele Městské policie Přelouč Bc. Martina Karabce k výběru závodního lékaře pro strážníky

           městské policie a přípravě smlouvy.

 

   V.     NESCHVALUJE :

 

50/17 Dodatek smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.3. 2008 mezi městem Přelouč a společ-

          ností Excalibur Army spol. s r.o.

 

 

  VI.     STANOVÍ :

 

50/18 Výši příspěvku na neinvestiční výdaje od obcí na jednoho žáka ve školním roce 2008/2009

           na 6 590,- Kč.

50/19 Nejzazší termín platnosti parkovacích karet v režimu stání vozidel dle ustanovení Nařízení obce

           č. 4/2006 na 30.6. 2009.

 

 VII.     UKLÁDÁ :

 

50/20 Tajemníkovi MěÚ nechat nejdéle do 28.2. 2009 zpracovat prostřednictvím odboru SMI znalec-

           ký posudek s důrazem na ocenění výše slevy z ceny díla – bytového domu Tůmy Přeloučského,

           Riegrova.

50/21 Právnímu oddělení podat nejdéle do 15.3. 2009  žalobu na zaplacení částky odpovídající nároku

          na slevu ze zaplacené ceny díla ve výši stanovené znaleckým posudkem.

50/22 Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout způsob dopravního řešení vč. parkování v ul. ČSA,

          v úseku mezi ul. Pardubická a Tůmy Přeloučského.

 

 VIII.     RUŠÍ :

 

50/23 Usnesení rady města č. 28/37 ze dne 12.3. 2008, č. 47/22 ze dne 24.11 2008 a č. 48/31 ze dne

           8.12. 2008.

 

   IX.     ZAMÍTÁ :

 

50/24 Provozování ranního spoje MHD Škudly (ve 4.35 hod. odjezd ze Škudel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Irena  B u r e š o v á                                                                        Ing. Ivan M o r a v e c

                     starostka                                                                                           místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi