Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 35. schůze rady města

konané dne 19.6.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  35. schůze rady města konané dne 19.6. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

35/  1 Vyjádření k dopisu SK SKI Nemošice k ocenění sportovního střediska vypracované Ing. J.

           K.

35/  2 Stanovisko VV PSO ČSTV a ČS vodního lyžování Praha k činnosti SK SKI Nemošice.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

35/  3 Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a p. Lukášem S. při pořádání sportovně kul-

          turní akce na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 27.6. – 29.6. 2008.

35/  4 Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 6. kola výzvy Regionálního operačního programu

          NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost

          území  na projekt „Autobusové nádraží Přelouč“ o celkových rozpočtových nákladech 24 mil.

          Kč.

35/  5 Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 6. kola výzvy Regionálního operačního programu

          NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.2 Podpora  projektů zlepšujících dopravní obslužnost

          území na projekt „Autobusové nádraží Přelouč“ ve výši 19 mil. Kč (vzhledem k výši alokace

          finančních prostředků pro 6. kolo výzvy).

35/  6 Že zajistí udržitelnost projektu ve vztahu k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Seve-

          rovýchod a provozu autobusového nádraží.

35/  7 Že provozovatelem autobusového nádraží bude Město Přelouč.

35/  8 Personální zajištění autobusového nádraží: uklízečka (správce) na 1,0 úvazek.

35/  9 Pořízení světelné informační tabule pro cestující na autobusovém nádraží.

35/10 Nabytí nepotřebného movitého majetku Armády České republiky – 7 ks ohnivzdorných skříní

          za celkovou cenu 3 500,- Kč.

35/11 Výplatu odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby dle předloženého návrhu.

35/12 Zastupitelstvu města schválit smluvní závazek směnné smlouvy uzavírané se spoluvlastníky 

           pozemků č. 94/1 a 94/12 v k.ú. Přelouč o tom, že město Přelouč pro vymezené území, na 

           kterém se nachází směňovaný pozemek p.p.č. 917/24 o výměře 15 000 m2 v k.ú. Přelouč po 

           dobu 5ti let, tj. do 31.12. 2013, nevydá a nenavrhne zastupitelstvu města ke schválení takové 

           opatření, kterým by změnil účel využití výše uvedeného pozemku tj. plochy výroby nerušivé, 

           anebo by stanovilo další nepřípustné využití nad rámec omezení stanoveného obecně závaznou 

           vyhláškou města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech Územního plánu města Přelouče.

           V případě porušení tohoto závazku ze strany města má druhá strana právo odstoupit od směnné 

           smlouvy.

 

  III.     JMENUJE :

 

35/13 Projektový tým pro realizační a provozní fázi na akci „Autobusové nádraží Přelouč“ ve složení:

          za město Přelouč : Irena Burešová, Ing. Ivan Moravec, Pavel Myška, Josef Štěpánek, Ing. Ivana

          Lejhancová, Ing. Lukáš Kuchyňka,

          za dodavatele : Ing. Miroslav K. (projektant), Ing. Jitka B. (zpracovatel žádosti o

          dotaci z ROP NUTS II SV), manažer ve vztahu k programu ROP (dle výběrového řízení), Ing.

          Martin B. (hlavní zástupce dodavatele stavby), Miloslav M. (zástupce dodavatele

          stavby), zástupce dodavatele publicity (dle výběrového řízení), koordinátor bezpečnosti práce na

          staveništi (dle výběrového řízení).

 

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

35/14 Zastupitelstvu města zajistit finanční prostředky na dofinancování způsobilých výdajů, 

          nezpůsobilých výdajů, provozních výdajů a ostatních výdajů související s realizací a provozem

          autobusového nádraží.

35/15 Zastupitelstvu města uznat morální závazek města plynoucí z dohody uzavřené mezi MěNV

          Přelouč a TJ Sokol Nemošice ze dne 23.1. 1980 a doporučuje schválit převod investorství

          objektu garáží na st.p.č. 91 po odkupu pozemků.

35/16 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků st.p.č. 91 o výměře 119 m2, st.p.č. 100

          o výměře 20 m2, st.p.č. 101/1 o výměře 35 m2 a část p.p.č. 410/4 o výměře cca 800 m2, vše v

           k.ú. Lohenice za cenu minimálně 700 000,- Kč pro SK SKI Nemošice s předkupním právem

           města Přelouče na dobu 20 let.

35/17 Zastupitelstvu města zapracovat do rozsahu změn č. 1 územního plánu Přelouč podnět pod č. 

          10) – Benzina.

 

    V.     NESCHVALUJE :

 

35/18 Vybírání poplatků za vjezd autobusů na autobusové nádraží a vybírání poplatků za parkování

           osobních automobilů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                       místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi