Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 33. schůze rady města

konané dne 26.5.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________  _33. schůze rady města konané dne 26.5. 2008______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

33/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 19.5. 2008.

33/  2 Informace velitele Městské policie Přelouč o navržených opatřeních v oblasti veřejného  

          pořádku.

33/  3 Splnění úkolu rady města č. 22/8 a 31/35.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

33/  4 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Par-

           dubice, Pernštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Czechman Triatlon“ u

           písníků Lohenice – Mělice v termínu 7.6. 2008.

33/  5  Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt

           v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2008 do 31.5. 2009.

33/  6 Vyhlášení zadávacího řízení podle předložených zadávacích podmínek na realizaci stavby 

           keramické dílny a bytu správce v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova v Kladenské

           ul. v Přelouči.

33/  7 Pronájem prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na se-

          zónu 2008 p. J.F.  Kutná Hora za celkovou cenu 31 000,- Kč.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

33/  8 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova zakoupit interaktivní tabuli v celkové 

           ceně 77 169,- Kč z investičního fondu.

33/  9 V ZŠ Smetanova s převodem finančních darů přijatých v roce 2008 ve výši 64 069,- Kč z re-

           zervního fondu do investičního fondu.

33/10 S požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže zakoupit kopírovací stroj do kance-

           láře DDM v pořizovací ceně do 40 000,- Kč z provozní dotace na rok 2008.

 

    IV.     VYDÁVÁ :

 

33/11 Nařízení obce č. 2/2008 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

 

     V.     DOPORUČUJE :

 

33/12 Zastupitelstvu města Přelouče schválit pořízení změny regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

33/13 Oddělení dopravy MěÚ Přelouč prominout poplatek za zábor veřejného prostranství  klubu 

          Auto-Moto veteráni, Přelouč na akci „Sraz a  jízda historických vozidel“ konané dne 30.8. 2008 

          na Masarykově nám. v Přelouči.

 

   VI.     POSTUPUJE :

 

33/14 K řešení v bezpečnostní a dopravní komisi stížnost Mgr. Šárky Duškové, bytem Škudly 42, na

           dopravní situaci v obci Škudly  .

 

 

 

 

 

 VII.     JMENUJE :

 

33/15 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na realizaci stavby keramické

          dílny a bytu správce v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova v Kladenské ul. v Přelouči

          ve složení: Pavel Myška (náhradník Ing. Jiří Jura), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdraži-

          lová), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Liboš Hujer),

          Ing. Lukáš Kuchyňka (náhradník Jiří Dobruský), Jaromír Runkas (náhradník MUDr. Jiří

          Prokopec).

   

 VIII.     DELEGUJE :

 

33/16 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na

          realizaci stavby keramické dílny a bytu správce v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova

          v Kladenské ul. v Přelouči Mgr. Lubora Pacáka (náhradník Jan Bezdíček).

 

    IX.     NEDOPORUČUJE :

 

33/17 Stanovit dopravní značení v ul. Pražská v Přelouči dle stížnosti p. P.P.,

           bytem Přelouč.

 

     X.     NEPROMÍJÍ :

 

33/18 L.V., naposledy bytem Přelouč, zbývající poplatek z prodlení  dle

          usnesení Okresního soudu v Pardubicích o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy č.j.

          36 E 948/2007-9 ve výši 20 000,- Kč.

33/19 J.H., bytem Přelouč, částku 20 000,- Kč ze zbýva-

          jícího dopočítaného poplatku z prodlení ve výši  87 463,- Kč.

 

    XI.     RUŠÍ :

 

33/20 Část usnesení rady města č. 32/14 ze dne 12.5. 2008 a to tak, že se z usnesení vypouští text

           „prodejní místo č. 3 p. J.F.,Kutná Hora za celkovou cenu

           31 000,- Kč“.

 

   XII.     ZAMÍTÁ :

 

33/21 Žádost Charity Přelouč o finanční příspěvek pro mateřské centrum Kubíček z důvodu vyčerpá-

          ní  fondu rady města na rok 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                        místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi