Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

usnesení 29. schůze rady města

konané dne 26.3.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

________________       __29. schůze rady města konané dne 26.3. 2008____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

29/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 17.2. 2008.

29/  2 Zamítavé stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a  silničního  

          hospodářství k  novým přechodům pro chodce na silnici I/2 v ul. Pardubická v Přelouči.

29/  3 Sdělení Hasičského záchranného sboru Pardubice  ze dne 17.3. 2008, že věcně příslušným orgá-

          nem ke kontrole počtu návštěvníků veřejných hudebních produkcí je stavební úřad Přelouč.

          Vzhledem k tomuto sdělení  předává rada města záležitost k dalšímu řešení tajemníkovi MěÚ.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

29/  4 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníkem kanalizace

           na části pozemků p.p.č. 562, p.p.č. 548, p.p.č. 539/1, p.p.č. 546/1 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč.

29/  5 Uzavření nájemní smlouvy na byt v Přelouči s p. T.N.

           trvale bytem, Přelouč, zastoupeným matkou pí. D.N.

            na dobu určitou 5 let.

29/  6 Umístění druhého ramene sloupu veřejného osvětlení v ul. Havlíčkova – V zahrádkách.

29/  7  Vyřešení dopravního omezení u domu č.p. 14 v ul. Pražská včetně projednání s Policií ČR.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

29/  8 S požadavkem MŠ Kladenská nakoupit osobní počítač vč. monitoru a sw Office v pořizovací 

          ceně cca 20 000,- Kč z provozní dotace na rok 2008.

29/  9 S uložením kanalizačního potrubí na pozemcích města p.p.č. 562, p.p.č. 548, p.p.č. 539/1, p.p.

           č. 546/1 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč.

29/10 S výměnou bytu č. 2 nájemnice pí. M.K za volný byt v ul. Za

          Fontánou v Přelouči.

29/11 S použitím znaku města firmou Helvich Hradec Králové na brožuře města Přelouč.

29/12 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt v Přelouči se slečnou

          Š.Z., bytem Přelouč po převodu členského podílu v Bytovém

          družstvu Riegrova – Přelouč, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z pí. M.S.

          na slečnu Š.Z.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

29/13 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením měs-

          ta Přelouče za rok 2007 bez výhrad.

29/14 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2008.

29/15 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organi-

           zace Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, IČO 48 160 971, se sídlem K.H. 

           Máchy  325, 535 01 Přelouč.

29/16 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření II rozpočtu města pro rok 2008 částku ve

          výši 100 000,- Kč na koncert u příležitosti oslav 90. výročí vzniku  samostatného českosloven-

           ského státu.

 

 

 

 

    V.      VYDÁVÁ :

 

29/17 Nařízení obce č. 1/2008, kterým se vymezují oblasti města Přelouč, ve kterých lze místní komu-

          nikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla za sjednanou cenu.

 

   VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

29/18 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji  u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2008 

          dle předložených podmínek.

 

 VII.     ROZHODUJE :

 

29/19 Neobsazovat volné místnosti v č.p. 433 v ul. Za Fontánou a ponechat je jako nouzové bydlení.

 

VIII.     PROMÍJÍ :

 

29/20 Pí. M.S.bytem Přelouč zbývající částku poplatku z pro-

          dlení z dlužných nájmů za rok 2006 ve výši 1860,- Kč.

 

   IX.     NESCHVALUJE :

 

29/21 S odvoláním na doporučení komise bezpečnostní a dopravní a na základě zpracovaného pro-

           jektu rekonstrukce ul. Račanské zřízení přechodu pro chodce.

 

    X.     NESOUHLASÍ :

 

29/22 S bodem 5) zápisu č. 6 bezpečnostní a dopravní komise ze dne 21.2. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                Ing.  Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                    místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi