Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 29. schůze rady města

konané dne 26.3.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

________________       __29. schůze rady města konané dne 26.3. 2008____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

29/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 17.2. 2008.

29/  2 Zamítavé stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a  silničního  

          hospodářství k  novým přechodům pro chodce na silnici I/2 v ul. Pardubická v Přelouči.

29/  3 Sdělení Hasičského záchranného sboru Pardubice  ze dne 17.3. 2008, že věcně příslušným orgá-

          nem ke kontrole počtu návštěvníků veřejných hudebních produkcí je stavební úřad Přelouč.

          Vzhledem k tomuto sdělení  předává rada města záležitost k dalšímu řešení tajemníkovi MěÚ.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

29/  4 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníkem kanalizace

           na části pozemků p.p.č. 562, p.p.č. 548, p.p.č. 539/1, p.p.č. 546/1 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč.

29/  5 Uzavření nájemní smlouvy na byt v Přelouči s p. T.N.

           trvale bytem, Přelouč, zastoupeným matkou pí. D.N.

            na dobu určitou 5 let.

29/  6 Umístění druhého ramene sloupu veřejného osvětlení v ul. Havlíčkova – V zahrádkách.

29/  7  Vyřešení dopravního omezení u domu č.p. 14 v ul. Pražská včetně projednání s Policií ČR.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

29/  8 S požadavkem MŠ Kladenská nakoupit osobní počítač vč. monitoru a sw Office v pořizovací 

          ceně cca 20 000,- Kč z provozní dotace na rok 2008.

29/  9 S uložením kanalizačního potrubí na pozemcích města p.p.č. 562, p.p.č. 548, p.p.č. 539/1, p.p.

           č. 546/1 a p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč.

29/10 S výměnou bytu č. 2 nájemnice pí. M.K za volný byt v ul. Za

          Fontánou v Přelouči.

29/11 S použitím znaku města firmou Helvich Hradec Králové na brožuře města Přelouč.

29/12 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt v Přelouči se slečnou

          Š.Z., bytem Přelouč po převodu členského podílu v Bytovém

          družstvu Riegrova – Přelouč, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z pí. M.S.

          na slečnu Š.Z.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

29/13 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením měs-

          ta Přelouče za rok 2007 bez výhrad.

29/14 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2008.

29/15 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organi-

           zace Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, IČO 48 160 971, se sídlem K.H. 

           Máchy  325, 535 01 Přelouč.

29/16 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření II rozpočtu města pro rok 2008 částku ve

          výši 100 000,- Kč na koncert u příležitosti oslav 90. výročí vzniku  samostatného českosloven-

           ského státu.

 

 

 

 

    V.      VYDÁVÁ :

 

29/17 Nařízení obce č. 1/2008, kterým se vymezují oblasti města Přelouč, ve kterých lze místní komu-

          nikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla za sjednanou cenu.

 

   VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

29/18 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji  u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2008 

          dle předložených podmínek.

 

 VII.     ROZHODUJE :

 

29/19 Neobsazovat volné místnosti v č.p. 433 v ul. Za Fontánou a ponechat je jako nouzové bydlení.

 

VIII.     PROMÍJÍ :

 

29/20 Pí. M.S.bytem Přelouč zbývající částku poplatku z pro-

          dlení z dlužných nájmů za rok 2006 ve výši 1860,- Kč.

 

   IX.     NESCHVALUJE :

 

29/21 S odvoláním na doporučení komise bezpečnostní a dopravní a na základě zpracovaného pro-

           jektu rekonstrukce ul. Račanské zřízení přechodu pro chodce.

 

    X.     NESOUHLASÍ :

 

29/22 S bodem 5) zápisu č. 6 bezpečnostní a dopravní komise ze dne 21.2. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                Ing.  Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                    místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi