Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 11. schůze rady města

konané dne 16.4.2007

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 11. schůze rady města konané dne 16.4. 2007____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

11/  1 Žádost  Mgr. M. Saivera o sdělení záměrů města s pozemky p.č. 94/1 a 94/12 v k.ú. Pře-

          louč.

11/  2 Stanovisko právního oddělení k pravidlům financování pro osadní výbory a komise místních

           samospráv.

11/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 27.3. 2007.

11/  4 Změnu  klienta u příspěvku města Středisku rané péče SPRP Praha.

11/  5 Vzdání se funkce ředitelky ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice Mgr. Věry Pětioké.

11/  6 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 12.4. 2007.

 

 

    II.     SCHVALUJE :

 

11/  7 Znění kupní smlouvy na prodej budovy č.p. 169 a pozemku st.p.č. 186/2 v k.ú. Přelouč.

11/  8 Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

11/  9 Plat vedoucímu Kulturních služeb města Přelouče p. Jaromíru Markovi dle předloženého návrhu

          s platností od 1.4. 2007.

11/10 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

-          14 000,- Kč pro SR ZŠ Smetanova, Přelouč na akademii,

-            7 000,- Kč pro Náboženskou obec církve čs. husitské na pořádání výstavy a koncertů,

-            3 000,- Kč pí. Housové na pořádání výtvarné soutěže

-            8 000,- Kč pro SR při ZŠ Masarykovo nám., Přelouč na akademii

-            3 000,- Kč p. Zdeňku Jechovi na akci „Kde končí svět“

-          40 000,- Kč SR při ZUŠ Přelouč na pořádané kulturní akce.

11/11 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu :

-          7 000,- Kč pro Jakub klub na tábor „Putování historií“

-          4 000,- Kč pro Klub důchodců na zájezd do muzea Zlín a Luhačovic

-          2 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost na pořádání akcí pro děti

-          30 000,- Kč pro SR při ZUŠ na zájezd na Slovensko a soutěž.

11/12 Realizaci návrhů dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 12.4. 2007.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

11/13 S podnájmem bytu ozn. C3 v č.p. 1566 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce ing. M.

          J., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

          výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

          podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně

          a bude v jedné kopii předložena městu.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

11/14 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2007.

11/15 Zastupitelstvu města schválit pravidla o tvorbě a použití prostředků Fondu na reformu veřejné

          správy.

11/16 Zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh zadání „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

 

11/17 Zastupitelstvu města vzít na vědomí přímé zadání zpracování „Regulačního plánu Přelouč –

          Klenovka“ ing. arch. Mudruňkovi.

11/18 Zastupitelstvu města schválit pořízení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

11/19 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 050 167,46,- Kč za rok 2006 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

11/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1417/73 v k.ú. Přelouč o vý-

           měře cca 800 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

11/21 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. Přelouč o výměře

           517 m2 za cenu minimálně 150,- Kč/m2.

11/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 64/1 v k.ú. Přelouč o výměře

           cca 40 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

11/23 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 938/2 a části pozemku p.p.č. 938/42 z vlastnictví města za část pozemku p.p.č. 931/3, vše v k.ú. Přelouč.

11/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1936/1 o výměře 1 m2

          z vlastnictví města za díl „a“ pozemku st.p.č. 671 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přelouč.

11/25 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2296 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč za

           za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

11/26 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílu „c“ pozemku st.p.č. 536 o výměře 10 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

11/27 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílu „d“ pozemku st.p.č. 467 o výměře 11 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

11/28 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1297/1 o výměře 237 m2, p.p.č.

          1297/41 o výměře 131 m2 a p.p.č. 1301/32 o výměře 89 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu  dle

          znaleckého posudku 72 260,- Kč.

11/29 Zastupitelstvu města udělit   výjimku z územního plánu pro stavbu budovy obchodů a služeb p. Hutly na části pozemku p.č. 881/2  za podmínky předchozího schválení vzhledu stavby  komisí pro rozvoj města a  radou města.

11/30 Zastupitelstvu města nabídnout právnímu zástupci vlastníků pozemků p.č. 94/1 a 94/12 odkup

          těchto pozemků do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náhrady spojené

          se zpracováním posudku budou hrazeny z rozpočtu města a výběr znalce ponechá město na zvá-

          žení vlastníků pozemků.

11/31 Zastupitelstvu města schválit Pravidla financování pro osadní výbory a komise místních samo-

          správ.

11/32 Zastupitelstvu města požádat Pardubický kraj o bezúplatný převod bývalé silnice č. II/333 z

           majetku Pardubického kraje na město Přelouč ( pozemky p.č.: 1791/19, 1791/11 a 1791/3),  která byla rozhodnutím odboru dopravy KÚ PK vyřazena ze silniční sítě z důvodu jejího zařazení do sítě místních komunikací města Přelouče.

11/33 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2006.

11/34 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu stavebního pozemku st.p.č. 209/1 o výměře

          268 m2 za část p.p.č. 881/2 o výměře 368 m2.

 

   V.     NEDOPORUČUJE :

 

11/35 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o vý-

          měře maximálně 800 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2.

11/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku č. 83 (PK) o výměře 3 190 m2, č. 123/1

           (PK) o výměře 9 960 m2 , č. 125/2 (PK) o výměře 2 252 m2 a č. 125/5 (PK) o výměře 1 343 m2

           v k.ú. Škudly u Přelouče za cenu minimálně 25,- Kč/m2.

 

  VI.     POVĚŘUJE :

 

11/37 Mgr. Věru Pětiokou po nástupu do důchodu dne 13.6. 2007 řízením školy na dobu určitou, a to

          do 30.6. 2007.

 

 

 

  VII.     RUŠÍ :

 

11/38 Na základě doporučení bezpečnostní a dopravní komise usnesení rady města č. 9/30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                               místostarosta 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi