Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 78. schůze rady města konané

dne 21.11.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
78. schůze rady města konané dne 21.11.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

78/ 1 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 9.11. 2005.
78/ 2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10.11. 2005 .
78/ 3 Informace velitele městské policie Bc. Petra Veselého k aktuálním otázkám bezpečnosti ve městě.
78/ 4 Splnění úkolu rady města č. 72/13 a č. 75/21.
78/ 5 Zápis z mimořádné schůze školské a kulturní komise ze dne 9.11. 2005.

II. SCHVALUJE :

78/ 6 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.p.č. 1848/1 v k.ú. Přelouč spočívající v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou technického zařízení ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
78/ 7 Dodatek č. 1 o ukončení platnosti smlouvy na poskytování pečovatelské služby občanům města Přelouč a úhradu za ni uzavřené s Domovem důchodců Přelouč.
78/ 8 Výplatu mimořádné odměny řediteli Technických služeb města Přelouče dle předloženého návrhu.
78/ 9 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 9 000,- Kč oddílu tenisu na nákup křovinořezu.
78/10Udělení mimořádné odměny za rok 2005 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.
78/11Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z kulturního fondu pí. Honsové na pořádání divadelního představení.
78/12Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč z kulturního fondu p. Forštovi na vystoupení hudebníka Sugar Blue.
78/13Výplatu mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

III. DOPORUČUJE :

78/14 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.
78/15 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města na rok 2006.
78/16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku města Přelouče s účinností od 1.1. 2006.
78/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit novou zřizovací listinu Technických služeb města Přelouče.
78/18 Zastupitelstvu města Přelouče schválit:
a) bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města na základě zákona č. 219/2000 Sb. ve veřejném zájmu k zařazení do sítí místních komunikací,
b) bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR do vlastnictví města:
p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17, p.p.č. 1812/25, p.p.č. 753/6 a p.p. č. 1811/6.
c) bezúplatný převod níže uvedených budov a pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro správu vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví města:
budovy:
objekt občanské vybavenosti č.p. 1455 na st.p.č. 2191/3
objekt občanské vybavenosti č.p. 1456 na st.p.č. 2191/2
objekt občanské vybavenosti č.p. 1457 na st.p.č. 2191/1
objekt technické vybavenosti bez č.p. na st.p.č. 2191/4
pozemky:
st.p.č. 2191/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2
st.p.č. 2191/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2
st.p.č. 2191/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2
st.p.č. 2191/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2
d) bezúplatné nabytí 1/9 pozemku p.p.č. 322/22 o výměře 20 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
78/19 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 17.6. 2004, odst. III, bod 3), kterým byla schválena pravidla prodeje nemovitostí platná od 1.7. 2004.
78/20 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 29.9. 2005, odst. III, bod 5).
78/21 Doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče upravit usnesení XIX. zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3. 2005, odst. III, bod 13) tak, že se z textu vypouští pozemky p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17 a p.p.č. 1812/25.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

78/22 Na pronájem ubytovny v ul. Libušina č.p. 1414 za měsíční nájemné minimálně 4 200,- Kč na dobu určitou od 1.1. 2006 do 30.6. 2006.
78/23 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 pravidelně 2x měsíčně na dobu 2 hodin v dopoledních hodinách.
78/24 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 20 m2 za účelem umístění mobilního stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280 ,- Kč.
78/25 Na pronájem části pozemku p.p.č. 112/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 70 m2 za účelem zřízení zahrádky k občerstvení za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč

V. JMENUJE :

78/26 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města ve složení:
- předseda : Jaroslav Paďour
- členové : Bocianová Květa, Vítková Helena, ing. Volfová Zdeňka a Zdražilová Josefa.

VI. PROMÍJÍ :

78/27 Poměrnou část místního poplatku za odpad včetně navýšení p. P.M. za období od 25.10. 2004 do 31.12. 2004 ve výši 153,- Kč. Za období od 1.1. 2005 do 25.4. 2005 ve výši 184,- Kč je osvobozen dle čl. 8, písm. b) platné OZV města Přelouče č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VII. RUŠÍ :

78/28 Usnesení rady města č. 76/12, č. 63/17 a č. 63/18.

VIII. ZAMÍTÁ :

78/29 Žádost p. K. na směnu pozemku p.p.č. 1850/19 za pozemek p.p.č. 1917/2 v k.ú. Přelouč.

IX. UKLÁDÁ :

78/30 Tajemníkovi MěÚ vyhlásit do 31.12. 2005 výběrové řízení na obsazení funkce správce sportovišť.
78/31 Ústřední inventarizační komisi určit složení dílčích inventarizačních komisí včetně rozsahu jednotlivých etap inventarizace dle účtů.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi