Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 78. schůze rady města konané

dne 21.11.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
78. schůze rady města konané dne 21.11.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

78/ 1 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 9.11. 2005.
78/ 2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10.11. 2005 .
78/ 3 Informace velitele městské policie Bc. Petra Veselého k aktuálním otázkám bezpečnosti ve městě.
78/ 4 Splnění úkolu rady města č. 72/13 a č. 75/21.
78/ 5 Zápis z mimořádné schůze školské a kulturní komise ze dne 9.11. 2005.

II. SCHVALUJE :

78/ 6 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.p.č. 1848/1 v k.ú. Přelouč spočívající v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou technického zařízení ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
78/ 7 Dodatek č. 1 o ukončení platnosti smlouvy na poskytování pečovatelské služby občanům města Přelouč a úhradu za ni uzavřené s Domovem důchodců Přelouč.
78/ 8 Výplatu mimořádné odměny řediteli Technických služeb města Přelouče dle předloženého návrhu.
78/ 9 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 9 000,- Kč oddílu tenisu na nákup křovinořezu.
78/10Udělení mimořádné odměny za rok 2005 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.
78/11Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z kulturního fondu pí. Honsové na pořádání divadelního představení.
78/12Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč z kulturního fondu p. Forštovi na vystoupení hudebníka Sugar Blue.
78/13Výplatu mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

III. DOPORUČUJE :

78/14 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.
78/15 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města na rok 2006.
78/16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku města Přelouče s účinností od 1.1. 2006.
78/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit novou zřizovací listinu Technických služeb města Přelouče.
78/18 Zastupitelstvu města Přelouče schválit:
a) bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města na základě zákona č. 219/2000 Sb. ve veřejném zájmu k zařazení do sítí místních komunikací,
b) bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR do vlastnictví města:
p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17, p.p.č. 1812/25, p.p.č. 753/6 a p.p. č. 1811/6.
c) bezúplatný převod níže uvedených budov a pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro správu vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví města:
budovy:
objekt občanské vybavenosti č.p. 1455 na st.p.č. 2191/3
objekt občanské vybavenosti č.p. 1456 na st.p.č. 2191/2
objekt občanské vybavenosti č.p. 1457 na st.p.č. 2191/1
objekt technické vybavenosti bez č.p. na st.p.č. 2191/4
pozemky:
st.p.č. 2191/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2
st.p.č. 2191/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2
st.p.č. 2191/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2
st.p.č. 2191/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2
d) bezúplatné nabytí 1/9 pozemku p.p.č. 322/22 o výměře 20 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
78/19 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 17.6. 2004, odst. III, bod 3), kterým byla schválena pravidla prodeje nemovitostí platná od 1.7. 2004.
78/20 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 29.9. 2005, odst. III, bod 5).
78/21 Doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče upravit usnesení XIX. zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3. 2005, odst. III, bod 13) tak, že se z textu vypouští pozemky p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17 a p.p.č. 1812/25.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

78/22 Na pronájem ubytovny v ul. Libušina č.p. 1414 za měsíční nájemné minimálně 4 200,- Kč na dobu určitou od 1.1. 2006 do 30.6. 2006.
78/23 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 pravidelně 2x měsíčně na dobu 2 hodin v dopoledních hodinách.
78/24 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 20 m2 za účelem umístění mobilního stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280 ,- Kč.
78/25 Na pronájem části pozemku p.p.č. 112/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 70 m2 za účelem zřízení zahrádky k občerstvení za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč

V. JMENUJE :

78/26 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města ve složení:
- předseda : Jaroslav Paďour
- členové : Bocianová Květa, Vítková Helena, ing. Volfová Zdeňka a Zdražilová Josefa.

VI. PROMÍJÍ :

78/27 Poměrnou část místního poplatku za odpad včetně navýšení p. P.M. za období od 25.10. 2004 do 31.12. 2004 ve výši 153,- Kč. Za období od 1.1. 2005 do 25.4. 2005 ve výši 184,- Kč je osvobozen dle čl. 8, písm. b) platné OZV města Přelouče č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VII. RUŠÍ :

78/28 Usnesení rady města č. 76/12, č. 63/17 a č. 63/18.

VIII. ZAMÍTÁ :

78/29 Žádost p. K. na směnu pozemku p.p.č. 1850/19 za pozemek p.p.č. 1917/2 v k.ú. Přelouč.

IX. UKLÁDÁ :

78/30 Tajemníkovi MěÚ vyhlásit do 31.12. 2005 výběrové řízení na obsazení funkce správce sportovišť.
78/31 Ústřední inventarizační komisi určit složení dílčích inventarizačních komisí včetně rozsahu jednotlivých etap inventarizace dle účtů.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi