Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 71. schůze rady města konané

dne 15.8.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
71. schůze rady města konané dne 15.8.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

71/ 1 Návrh projektu dodávky tepla pro město Přelouč firmy Green – Therm Plzeň.
71/ 2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 27.7. 2005.
71/ 3 Zprávu o činnosti Charity Přelouč za 1. pololetí 2005.
71/ 4 Vyjádření stavebního úřadu ke stížnosti p. J. S. na rušení nočního klidu hlukem z provozovny Billiár klub RIO Přelouč.
71/ 5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 20.7. 2005.
71/ 6 Že dne 16.8. 2005 nabude právní moci rozsudek Okresního soudu v Pardubicích o neplatnosti odvolání z funkce ředitele školy

II. SCHVALUJE :

71/ 7 Uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce areálu hokejbalového hřiště uzavřené dne 8.12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým clubem Jestřábi Přelouč.
71/ 8 Veřejnou zakázku do výše 2 mil. Kč na úpravy prostorů dispečerského pracoviště městského kamerového dohlížecího systému v č.p. 47 na Masarykově nám. v Přelouči.
71/ 9 Smlouvu o umístění odchycených zvířat mezi městem Přelouč a MVDr. Vladimírem Tlučhořem,CSc. – Veterinární klinikou Pardubice.
71/10Přidělení bytu č. 7, 12 a 13 v DPS Za Fontánou dle pořadníku – losováním o jednotlivé byty (nedojde-li k dohodě) od 22.8. 2005 na dobu neurčitou.
71/11Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného za pronájem restaurace v objektu Záložny a dále dlužných faktur za telefon a vyúčtování vodného a stočného za 1. čtvrtletí roku 2005 v celkové částce 66 074,- Kč s p. B.S., a to ve 12ti měsíčních splátkách od měsíce září 2005 ve výši 5 506,- Kč.
71/12 Návrh řešení informačních tabulí města Přelouče a jejich rozmístění u silnic I. a II. třídy.
71/13 Návrh označení místních částí a změnu dopravního značení.
71/14 Výplatu 3. splátky příspěvku Charitě Přelouč za 2. čtvrtletí 2005 dle uzavřené smlouvy.
71/15 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 výjimku pro P. H, na konání nepravidelných veřejných hudebních produkcí v hotelu Fontána v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. od 16.8. 2005 do 15.8. 2006.

III. DOPORUČUJE :

71/16 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtu na rok 2006 poskytnutí finančních prostředků na dofinancování realizace projektu „sociální objekt pro oddíl hokejbalu“ pro Hokejbalový club Jestřábi Přelouč ve výši 500 000,- Kč.

IV. ROZHODUJE :

71/17 Že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Přelouč- oprava komunikací“ v centrální části města podal podle zadávacích podmínek uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou:
- NOVOSTAV, s.r.o., Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové za nabídkovou cenu vč. DPH 22 312 500,- Kč
dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:
- COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 za nabídkovou cenu vč. DPH 22 491 000,- Kč
a ve třetím pořadí se umístila nabídka:
- Ludmila Němcová, Pernerova 168 Pardubice za nabídkovou cenu vč. DPH 25 708 671,- Kč.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro vedení jednání, které je uvedeno v zápise z jednání ze dne 28.7. 2005.

V. UDĚLUJE :

71/18 Výjimku z Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu dle pokynu tajemníka č. 3/05 vedoucímu odboru správy majetku a infrastruktury na zadání veřejné zakázky na úpravy prostorů dispečerského pracoviště městského kamerového dohlížecího systému v č.p. 47 na Masarykově nám. v Přelouči v hodnotě do 2 mil. Kč bez DPH.

VI. UKLÁDÁ :

71/19 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 19.9. 2005 návrh koncepce zajištění pečovatelské služby v Přelouči od 1.1. 2006.
71/20 Tajemníkovi MěÚ prověřit a sdělit na schůzi rady města dne 5.9. 2005 kdo a za jakých podmínek udělil souhlas s použitím pozemků města na položení elektrického kabelu v prostorách písníků Lohenice – Mělice.
71/21Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 18.8. 2005 úhradu soudních nákladů dle rozsudku Okresního soudu Pardubice čj. 8c 103/2005-56.
71/22 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 15.10. 2005 návrh způsobu realizace a finanční náročnosti při rozesílání upozornění o dosud neuhrazených místních poplatcích před termínem jejich splatnosti občanům města.

VII. PROMÍJÍ :

71/23 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2005 V. R. ve výši 246,- Kč.
71/24 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2005 E. R. ve výši 246,- Kč.

VIII. JMENUJE :

71/25 V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemníka MěÚ s přihlédnutím k návrhu komise pro výběrové řízení do funkce vedoucího odboru životního prostředí p. ing. Tomáše Kašpara.

IX. VYSLOVUJE :

71/26 Zásadní nesouhlas s návrhem Krajského úřadu Pardubického kraje na zrušení učebních oborů automechanik a klempíř v SOUT Přelouč od 1.7. 2006.

X. UPOZORŇUJE :

71/27 Na základě stížnosti občanů města provozovatele Klubu RIO bar Přelouč na povinnost provozování nočních hudebních produkcí v souladu s předpisy Krajské hygienické stanice. Při jejich opětovném porušení bude zrušena výjimka rady města na jejich pořádání.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi