Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 68. schůze rady města konané

dne 20.6.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
68. schůze rady města konané dne 20.6.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

68/ 1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 14.6. 2005.
68/ 2 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 10.5. 2005.
68/ 3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 7.6. 2005.
68/ 4 Že včas nezaplacené poplatky za svoz komunálního odpadu a místní poplatky za psy navyšuje správce poplatku v souladu s OZV o 50% dlužných částek.
68/ 5 Výzvu Ministerstva životního prostředí ČR k zapojení města do celoevropské akce „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“.
68/ 6 Nabídku MO ČSSD Přelouč na vybudování dopravní obslužnosti.
68/ 7 Dopis ing. W. B. o změně pravidel pro vydávání měsíčníku Rošt.
68/ 8 Splnění úkolu č. 64/50 a 64/51.

II. SCHVALUJE :

68/ 9 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a p. Z. J., při uspořádání turnaje v plážovém volejbalu „Plážový volejbal Lohenice – Mělice 2005“ s doprovodným programem na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 6.-7.8. 2005.
68/10V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 výjimku pro p. Z. J. na konání veřejné hudební produkce na hrázi písníků Lohenice – Mělice dne 6.8. 2005 v čase od 22.00 do 03.00 hod. dne 7.8. 2005.
68/11Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardubice, Bratranců Veverkových 316, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“ na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 27.8. 2005.
68/12 Pořízení DHM – nákladní vozidlo LIAZ 150 S3 (třístranný sklápěč pro potřeby a z prostředků Technických služeb města Přelouče v ceně cca 200 000,- Kč vč. DPH.
68/13 Převod částky 200 000,- Kč z rezervního fondu organizace Technické služby města Přelouče do fondu reprodukce investičního majetku.
68/14 Prodej vyřazené techniky Technických služeb města Přelouče za cenu minimálně dle znaleckého posudku:
- zametací stroj IFA W 50L/RK, r.v. 1980, RZ PU 92-71,
- nákladní automobil Škoda 706 MTS, r.v. 1982, RZ PUA 26-30.
68/15 Zadávací podmínky a seznam uchazečů, kterým bude výzva k vypracování a podání cenové nabídky „Městský kamerový dohlížecí systém – Přelouč“ zaslána.
68/16 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 44 na Masarykově nám. v Přelouči (restaurace a pivnice vč. skladů) firmě STARBUCK,s.r.o., Smilova 320, Pardubice.
68/17 Návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
68/18 Uzavření smlouvy s realitní kanceláří AAAA reality Pardubice na prodej nemovitosti č.p. 169 (černý kůň) a st.p.č. 186/2 o výměře 1820 m2.

III. DOPORUČUJE :

68/19Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením III města Přelouče pro rok 2005.
68/20Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o výměře cca 1000 m2 za cenu minimálně 150,- Kč/m2.
68/21Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 192 (Diakonie) v ul. Nádražní v Přelouči za cenu 5 mil. Kč.
68/22Zastupitelstvu města Přelouče schválit finanční závazek vzniklý výpovědí Smlouvy o sdružení mezi Diakonií a Městem Přelouč ze strany města ve výši 935 667,40- Kč.

IV. NEDOPORUČUJE :

68/23 Zastupitelstvu města Přelouče uznat částku ve výši 470 474,90- Kč za investiční úpravy budovy Diakonie v roce 2003 jako závazek města vůči Diakonii.

V. JMENUJE :

68/24 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci „Městský kamerový systém – Přelouč“ ve složení: Irena Burešová, Bc. Petr Veselý, Pavel Myška, Jiří Malý, ing.Lukáš Kuchyňka. Náhradník: Jaromír Urban.
68/25 Mgr. Magdu Pacákovou do funkce ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 s účinností od 24.6. 2005.

VI. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

68/26 Na výpůjčku části pozemku p.č. 171 (oplocený pozemek u budovy Občanské záložny) v k.ú. Přelouč.

VII. ZAMÍTÁ :

68/27 Žádost občanů o zprůjezdnění ulice Lédrova v Přelouči z důvodu zachování bezpečnosti a zamezení nárůstu projíždějících vozidel.
68/28 Žádost umělecké agentury THOMAS BOHEMIA, Na Drážce 1554, Pardubice na pořádání radio diskoték v měsících červenec a srpen na písnících Lohenice – Mělice.

VIII. POTVRZUJE :

68/29 Finanční příspěvek z položky schváleného rozpočtu města na rok 2005 „průmyslová zóna – infrastruktura“ ve výši 61 131,- Kč Východočeské plynárenské, a.s..

IX. NEPROMÍJÍ :

68/30 Poplatek z komunálního odpadu za rekreační objekt Březiňák, za rok 2005 p. J. K. ve výši 492,- Kč.

X. UKLÁDÁ :

68/31 Řediteli Technických služeb, p. Karlu Šilhavému, zpracovat v termínu do 17.7. 2005 dotazník o správě, provozu a údržbě veřejného a slavnostního osvětlení města Přelouče.

XI. SOUHLASÍ :

68/32 S odpovědí města na výzvu soudu ze dne 8.6. 2005 ve věci žalobce Mgr. Františka Jelínka.
 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi