Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 57. schůze rady města konané

dne 7.2.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
57. schůze rady města konané dne 7.2.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

57/ 1 Souhrnný seznam pohledávek a uhrazených pohledávek města Přelouče sestavený ke dni 31.12. 2004.
57/ 2 Stanovisko právního oddělení k vrácení rozhodnutí o změně v užívání stavby – MONTANA bar.
57/ 3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota-Škudly ze dne 16.1. 2005.
57/ 4 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodní záchrannou službou Dvůr Králové n. Labem na radiovou síť Maxon.

II. SCHVALUJE :

57/ 5 Výsledek výběrového řízení na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Přelouče a uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem nabídky č.8 – Ekologické audity a posudky s.r.o. Brno, IČO 25349704, za částku 53 550,-Kč (včetně DPH).
57/ 6 Úplný odpis v příloze navrhovaných pohledávek nedobytných, prekludovaných, promlčených a pohledávek, u kterých se nepodařilo zjistit před uplynutím příslušné lhůty potřebné údaje k jejich vymáhání, v celkové výši 60 841,36 Kč.
57/ 7 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
57/ 8 Návrh zásad kolektivního posuzování tvorby projektové dokumentace a spolupráce s městským architektem.
57/ 9 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro SOUT Přelouč na pořádání noční hudební produkce v sále Občanské záložny dne 25.2. 2005 v čase od 22.00 hod. do 04.00 hodin.
57/10 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro Družstevní záložnu Přelouč na pořádání noční hudební produkce v sále Občanské záložny dne 5.3. 2005 v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. dne 6.3. 2005.
57/11 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. b) OZV č. 2/2003 výjimku p. L. S. pro Music club Maddox na pořádání nočních hudebních produkcí ve dnech pátek v čase od 22.00 hod. do 04.00 hod. a sobota v čase od 22.00 hod. do 05.00 hod. na dobu určitou od 8.2. 2005 do 30.6. 2005.
57/12 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. b) OZV č. 2/2003 výjimku p. L S. pro Billiard club Rio na pořádání nočních hudebních produkcí ve dnech pondělí až neděle v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. na dobu určitou od 8.2. 2005 do 30.6. 2005.
57/13 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. a) OZV č.2/2003 výjimku pro SDH Lohenice na pořádání veřejné noční hudební produkce v hostinci Lohenice ve dne 18.2. 2005 v čase od 22.00 hod. do 05.00 hod.
57/14 Finanční příspěvky z fondu rady města:
- 3.000,- Kč Společnosti pro mukopolysacharidosu
- 5.000,- Kč SDH Přelouč – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost v roce 2005
- 5.000,- Kč SDH Přelouč, okrsku č. 14 na činnost v roce 2005
- 17.000,- Kč Svazu diabetiků Přelouč na činnost v roce 2005
- 5.000,- Kč Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost v roce 2005
- 20.000,- Kč Klubu rodáků města Přelouče na činnost v roce 2005.

III. SOUHLASÍ :

57/15 S nákupem kopírovacího stroje do max. ceny 40 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Zvláštní škola Přelouč.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

57/16 Na výpůjčku části pozemku p.p.č. 396/1 mezi nově postaveným bytovým domem a protihlukovou stěnou.

V. DOPORUČUJE :

57/17 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 916/106 o výměře 23 m2 a pozemku p.p.č. 916/107 o výměře 23 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
57/18 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemků p.p.č. 1444/4 o výměře 651 m2, p.p.č. 1417/135 o výměře 42 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2 a p.p.č. 1417/133 o výměře 47 m2 , p.p.č. 1417/134 o výměře 45 m2 za cenu minimálně 20,-Kč/m2.
57/19 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemků p.p.č. 1446/1 o výměře 623 m2 a p.p.č. 1417/136 o výměře 52 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.
57/20 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2005 částku ve výši 30.000,- Kč pro Kulturní služby města Přelouče na nákup ozvučovacího mixpultu.

VI. STANOVÍ :

57/21 Výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů základních škol a zvláštní školy od obcí, jejíž děti plní povinnou školní docházku v Přelouči pro školní rok 2004/2005 na 4 725,-Kč/1 dítě.

VII. ODVOLÁVÁ :

57/22 Pí. A. Š. z funkce členky komise SPOZ.

VIII. JMENUJE :

57/23 Pí. M. Ž. do funkce členky komise SPOZ.

IX. UKLÁDÁ :

57/24 Komisím místní samosprávy a osadním výborům v místních částech města předložit v termínu do 15.3. 2005 zprávu o činnosti za rok 2004 jako součást výroční zprávy města.
57/25 E.K. podat soudní žalobu na vyklizení bytů v ul. Sportovní č.p. 1337 a 1338 v Přelouči z důvodu neoprávněného užívání bytů.
57/26 Vedoucímu odboru SMI vypsat v termínu do 15.4. 2005 veřejnou obchodní soutěž na část projektu Dopravní zklidnění centra města navazující na zprovoznění okružní křižovatky na Sokolovském nám. v Přelouči.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi