Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 19.4. 2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 4. 2018

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo Studii využití domů č.p. 25 a 26 na Masarykově náměstí, zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva města, výběr developera pro zástavbu lokality Na Hodinářce, žádost CFGA o výpůjčku pozemků za účelem vybudování FotbalParku, návrhy a stanoviska výborů finančního, kontrolního a majetkového, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka, žádost Junák, z.s. o dotaci z rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2018, majetkové převody, vydání zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“, žádost ISA CONSULT s.r.o. a ALESSA 248 s.r.o. o odkup části pozemku 917/1 v k.ú. Přelouč, návrh darovací smlouvy pro sbormistra sboru J. B. Foerster, návrh na zrušení záměru prodeje budovy č.p. 877 včetně pozemků, volby přísedících Okresního soudu v Pardubicích, odvolání nároku na úhradu škody vůči městu.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Studii využití budov č.p. 25 a 26 na Masarykově náměstí pro kulturní aktivity zpracovanou firmou FAPAL s.r.o.
 2. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva města.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 12. 4. 2018.
 4. Stanoviska výboru kontrolního ze dne 9. 4. 2018.
 5. Stanoviska výboru majetkového ze dne 9. 4. 2018.
 6. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 14. 3. 2018.
 7. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 23. 3. 2018.
 8. Rozhodnutí p. J. R., nežalovat město Přelouč o náhradu škody z důvodu rekonstrukce ulice Zborovská.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, s tím, že z navrženého programu se vypouští v bodě č. 10 majetkové převody projednání majetkových převodů uvedených pod body č. 3 a 4 důvodové zprávy.
 2. Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a spolkem Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 75 000,00 Kč.
 3. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2018 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 227 859 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 252 906 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 25 047 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 4. Darovací smlouvu na finanční dar pro sbormistra Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster, BcA. et BcA. P. V., DiS. dle předloženého návrhu.
 5. Odkup spoluvlastnického podílu 1/9 pozemku p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 2 408 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města za cenu 161 000,00 Kč.
 6. Kupní smlouvu č. UZSVM/HPU/2251/2018-HPUM, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu 1/9 pozemku p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč.
 7. Prodej pozemku p.č. 225/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, odděleného z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče, p. H. Š., bytem Přelouč, za cenu 21 715,00 Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 18/08, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. H. Š., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 225/3 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 9. Prodej pozemku p.č. 1938/2 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2, odděleného z pozemku p.č. 1938 v k.ú. Přelouč, p. M. V., bytem Přelouč, za cenu 250,00 Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 18/11, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. V., bytem, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1938/2 v k.ú. Přelouč.
 11. Prodej pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Přelouč o výměře 114 m2, odděleného z pozemků p.č. 25/1, p.č. 27/1 a p.č. 31/1, vše v k.ú. Přelouč, Bc. J. C., bytem Přelouč, za cenu 35 650,00 Kč.
 12. Kupní smlouvu č.18/10, uzavřenou mezi městem Přelouč a Bc. J. C., bytem  Přelouč, na prodej pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Přelouč.
 13. Směnu pozemku p.č. 2/3 v k.ú. Škudly o výměře 6 m2, odděleného z pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Škudly, ve vlastnictví p. M. R., bytem Přelouč, za pozemek p.č. 293/4 v k.ú. Škudly o výměře 41 m2, oddělený z pozemku p.č. 293/4 v k.ú. Škudly, ve vlastnictví města Přelouč s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků.
 14. Směnnou smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 18/07, uzavřenou mezi městem Přelouč, p. M. R., bytem Přelouč, p. J. R., bytem Přelouč a p. J. R., bytem Přelouč, na směnu pozemku p.č. 2/3 v k.ú. Škudly za pozemek p.č. 293/4 v k.ú. Škudly a zrušení věcného břemene užívání na pozemku p.č. 2/3 v k.ú. Škudly.
 15. Darovat pozemek st.p.č. 89 o výměře 39 v k.ú. Klenovka manželům M. a E. P., bytem Pardubice.
 16. Darovací smlouvu č. 18/06, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M. a E. P., bytem Pardubice, na darování pozemku st.p.č. 89 v k.ú. Klenovka.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. O pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč.
 2. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města spolku Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 75 000,00 Kč na část úhrady energií (voda, plyn, elektřina), vybavení klubovny a nákup Teepee.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. Se zřízením odstavné plochy pro parkování vozidel návštěvníků písníku Lohenice a Mělice jako veřejně prospěšné stavby na části pozemků p.č. 310/23 a 310/28, oba v k.ú. Lohenice, o celkové rozloze cca 50 tis.m2.

 

 • UKLÁDÁ :

 

 1. Radě města předložit na příštím jednání zastupitelstva města návrh podmínek pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce.

 

 • VYDÁVÁ :

 

 1. Zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“ – formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2018“.

 

 • VOLÍ :

 

 1. Přísedícími Okresního soudu v Pardubicích na volební období 2018–2022:

paní Čermákovou Danielu, bytem Přelouč, pana Honse Zdeňka, bytem Přelouč, pana JUDr. Veletu Ladislava, bytem Přelouč.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost společnosti ISA CONSULT s.r.o. a firmy ALESSA 248 s.r.o. o prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

 

 • ZRUŠUJE :

 

 1. Usnesení zastupitelstva města č. II/11 ze dne 24. 4. 2014, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku st.p.č. 838/2, jehož součástí je budova č.p. 877, pozemku p.č. 1299/6 a pozemku p.č. 1299/7.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 24. 4. 2018 7:04
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2018 8:27
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi