Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 25. 9. 2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 25. 9. 2014

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVII. a XXVIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, kupní smlouvy, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka, rozpočtový výhled města na období 2015 – 2017, Labskou cyklostezku Pardubice – Kojice, rozpočtová opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2014, majetkové převody, zřízení práva stavby ve prospěch Spolku pro obnovu pomníku A. Švehly v Přelouči, žádost o povolení zřízení herny v prostoru TRIPLE BAR, Hradecké ul. v Přelouči.

Zastupitelstvo města Přelouče :

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVII. a XXVIII. zasedáním zastupitelstva města.
2) Stanoviska výboru majetkového ze dne 22. 9. 2014.
3) Stanoviska výboru finančního ze dne 17. 9. 2014.
4) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 1. 9. 2014.
5) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 11. 7. 2014 a 5. 9. 2014.
6) Rozpočtový výhled města Přelouče na období 2015 – 2017.

 

  1. SCHVALUJE :

 

1) Program XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 11) „obecně závazná vyhláška města č. 3/2014“ se z programu vypouští.
2) Odprodej pozemku p.p.č. 1850/17 o výměře 135 m2 v k. ú. Přelouč p. R. H., bytem Mánesova, Přelouč za cenu 67.500 Kč.
3) Kupní smlouvu č. 14/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R. H., Dis., Mánesova, Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 1850/17 v k. ú. Přelouč.
4) Záměr zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice jako podkladu pro založení spolku obcí sdružujícího obce po plánované trase a podkladu pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace s cílem realizace Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice.
5) Smlouvu o poskytnutí finanční podpory městu Pardubice ve výši 42.000 Kč na zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubic do Kojic.
6) Rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy budou činit 166.572 tis. Kč a výdaje budou činit 184.287 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 17.715 tis. Kč bude kryt financemi z minulých let .
7) Odkoupení pozemků p.p.č. 382/107 o výměře 43 m2 a p.p.č. 382/108 o výměře 40 m2, oddělených z pozemku p.p.č. 382/42 v k. ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2080-152/2014 za cenu 37.000 Kč od Českých drah, a.s., IČ: 70994226 za účelem úpravy přednádraží.
8) Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, na odkoupení pozemků p.p.č. 382/107 a p.p.č. 382/108, oba v k. ú. Přelouč.
9) Prodej dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč zastavěných trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035: st.p.č. 1389 o výměře 12 m2, st.p.č. 2653 o výměře 50 m2, st.p.č. 1104 o výměře 30 m2, st.p.č. 2404 o výměře 33 m2, st.p.č. 2150 o výměře 56 m2, st.p.č. 1757 o výměře 64 m2, podíl 8/9 na st.p.č. 2855 o celkové výměře 50 m2, st.p.č. 2608 o výměře 9 m2, st.p.č. 2002 o výměře 62 m2, st.p.č. 2666 o výměře 14 m2, st.p.č. 1987/2 o výměře 107 m2, st.p.č. 1902/1 o výměře 55 m2, st.p.č. 2074 o výměře 57 m2, st.p.č. 2654 o výměře 55 m2 a st.p.č. 2943 o výměře 122 m2 oddělená z p.p.č. 1417/8 (dle GP č. 2090-29/2014 ze dne 2. 6. 2014, potvrzeného ing. Věrou Pecharovou) za celkovou cenu 475.646 Kč.
10) Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 na odkup pozemků st.p.č. 1389, st.p.č. 2653, st.p.č. 1104, st.p.č. 2404, st.p.č. 2150, st.p.č. 1757, podíl 8/9 na st.p.č. 2855, st.p.č. 2608, st.p.č. 2002, st.p.č. 2666, st.p.č. 1987/2, st.p.č. 1902/1, st.p.č. 2074, st.p.č. 2654 a st.p.č. 2943, vše v k. ú. Přelouč.
11) Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ: 70885869 na bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 749/3 o výměře 411 m2 v k. ú. Přelouč.
12) Bezúplatný převod vodovodního řadu v Lohenicích, vybudovaného na pozemcích p.p.č. 257/6, p.p.č. 257/13 a p.p.č. 247/18 v k. ú. Lohenice do vlastnictví města Přelouč od 13 spoluvlastníků.
13) Darovací smlouvu na bezúplatný převod vodovodního řadu v Lohenicích uzavřenou mezi městem Přelouč a P. H., Boženy Němcové, Přelouč, P. B., Havlíčkova, Přelouč, A.V., Jihlavská, Přelouč, L. J., Havlíčkova, Přelouč, P. M., Lohenice, M. V., Studentská, Přelouč, ing. T. V., Studentská, Přelouč, V. Š.,, Lipoltice, M. B., Přemyslova, Přelouč, M. B., Studentská, Přelouč, M. L., Revoluční, Pardubice, K. L., Valy a J. R., Lohenice.
14) Odkoupení dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, za celkovou cenu 200.000 Kč: p.p.č. 773/9 o výměře 151 m2, p.p.č. 1794/34 o výměře 20 m2, p.p.č. 1794/35 o výměře 101 m2, p.p.č. 1811/6 o výměře 54 m2, p.p.č. 1812/17 o výměře 73 m2, p.p.č. 1812/18 o výměře 89 m2, p.p.č. 1812/22 o výměře 99 m2, p.p.č. 1812/24 o výměře 126 m2, p.p.č. 1812/25 o výměře 32 m2, p.p.č. 1812/26 o výměře 94 m2, p.p.č. 1850/10 o výměře 3 m2, p.p.č. 2012/1 o výměře 175 m2, p.p.č. 2191/7 o výměře 257 m2 a p.p.č. 2191/11 o výměře 159 m2.
15) Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, na odkoupení pozemků p.p.č. 773/9, p.p.č. 1794/34, p.p.č. 1794/35, p.p.č. 1811/6, p.p.č. 1812/17, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/25, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/7 a p.p.č. 2191/11, vše v k. ú. Přelouč.
16) Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 23. 1. 2014 mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, kterým se mění termín uzavření kupní smlouvy .

 

  1. ZŘIZUJE : 

 

1) Právo stavby k pozemku p.č. 2021 v k. ú. Přelouč ve prospěch Spolku pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči, z.s. a schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči, z.s.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

1) Žádost p. J. Š., o odkoupení pozemku p.p.č. 421/3 v k. ú. Lohenice u Přelouče.
2) Žádost p. V. V., o povolení zřízení herny v prostoru TRIPLE BAR, Hradecká 300, Přelouč.

 

 

             Bc. Irena Burešová                                                                                  ing. Ivan Moravec
                    starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 28. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 9. 2014 0:00
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi