Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 14. 06. 2012

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XIII.  zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 14. 6. 2012____________

 

Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, závěrečný účet města za rok 2011, rozpočtová opatření č. III rozpočtu města na rok 2012, souhlas města s revitalizací bytového domu 1537 – 1540 a přijetím úvěru pro Bytové družstvo Riegrova Přelouč, snížení ceny budovy č.p. 243 v Přelouči, smlouvu o poskytnutí dotace Charitě Přelouč, Jakub Klubu, smlouvu o poskytnutí dotace Domovu u fontány Přelouč, obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města Přelouče.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ : 

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 11. 6. 2012.

3)      Stanoviska výboru finančního ze dne 6. 6. 2012.

4)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 26. 4., 18. 5. a 11. 6. 2012.

5)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 13. 5.  a 11. 6. 2012.

6)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 20. 4. 2012.

 

II.          SCHVALUJE :  

 

1)      Program XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že jako bod 9) se zařazuje  projednání návrhu na snížení ceny budovy č.p. 243 v Přelouči.

2)      Rozpočtové opatření č. III rozpočtu města pro rok 2012 s tím, že příjmy v rozpočtu budou činit 130 673 tis. Kč a výdaje budou činit 147 065 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.

3)      Prodej pozemku p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a pozemku p.p.č. 1780/48 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Přelouč pí. L. P. , bytem Sladovní 31, 535 01 Přelouč, za cenu 36 600,- Kč.

4)      Prodej pozemku p.p.č. 75/63 o výměře 31 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu 4 650,- Kč do podílového spoluvlastnictví těchto osob: manželé R. B. a  A. B., oba bytem Lohenice 111, Přelouč, manželé  M. E.  a  M. E., oba bytem Lohenice 104, Přelouč,  M. H., bytem Palackého 1948, Pardubice, A. H., bytem Hybešova 280, Dašice, E. H., bytem Lohenice 105, Přelouč, manželé K. K. a J. K., oba bytem Brožíkova 427, Pardubice, K. M., bytem Karla Čapka 1117, Přelouč, J.R., bytem nám. 17. listopadu 1230, Přelouč, E. H., bytem Lohenice 99, Přelouč, manželé  Z. P., bytem Na Labišti 523, Pardubice a P. P., bytem Lohenice 106, Přelouč, manželé H. S. a S. S., oba bytem Lohenice 110, Přelouč a Z. Š., bytem Lohenice 109

5)      Kupní smlouvu č. 08/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. L. P., bytem Sladovní 31, 535 01 Přelouč, na prodej pozemku p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a p.p.č. 1780/48 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

6)      Kupní smlouvu č. 09/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi R.B. a A. B., oba bytem Lohenice 111, Přelouč, manželi M. E.  a  M. E., oba bytem Lohenice 104, Přelouč, M. H., bytem Palackého 1948, Pardubice, A. H., bytem Hybešova 280, Dašice, E. H., bytem Lohenice 105, Přelouč, manželi K. K. a J. K., oba bytem Brožíkova 427, Pardubice, K. M., bytem Karla Čapka 1117, Přelouč, J. R., bytem nám. 17. listopadu 1230, Přelouč,  E. H., bytem Lohenice 99, Přelouč, manželi Z. P., bytem Na Labišti 523, Pardubice a P. P., bytem Lohenice 106, Přelouč, manželi  H. S.  a S. S., oba bytem Lohenice 110, Přelouč a Z. Š., bytem Lohenice 109, Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 75/63 o výměře 31 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

7)      Záměr na prodej budovy č.p. 243 na pozemku st.p.č.  81 a pozemku st.p.č. 81, vše v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 1 074 000,- Kč.

8)      Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Charitu Přelouč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub Klub ve výši 75 000,- Kč.

9)      Smlouvu o poskytování příspěvku na provoz Domova u fontány Přelouč.

10)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města Přelouče, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2010.

 

III.       SOUHLASÍ :

 

1)      Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2011 bez výhrad.

2)      S realizací revitalizace bytového domu Riegrova č.p. 1537 a Tůmy Přeloučského č.p. 1538 -  1540 v Přelouči, který je v podílovém spoluvlastnictví města Přelouč a Bytového domu Riegrova – Přelouč, a s úhradou podílu nákladů spojených s revitalizací 2 bezbariérových bytů v domě ve výhradním vlastnictví města Přelouč.

3)      S přijetím úvěru do výše 2,5 mil. Kč Bytovým družstvem Riegrova – Přelouč na revitalizaci bytového domu Riegrova č.p. 1537 a Tůmy Přeloučského 1538 – 1540 v Přelouči, který je v podílovém spoluvlastnictví města Přelouč a Bytového družstva Riegrova – Přelouč.

 

IV.        RUŠÍ :  

 

1)      Usnesení IX. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2011, odst. II, bod 8) a odst. V, bod 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                             místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi