Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 35. schůze rady města

Usnesení 35. schůze rady města 1

konané dne 3. 3. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

35. schůze rady města konané dne 3. 3. 2020

 

35/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

35/2/2020           Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

        I.            Rada města schvaluje

dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci výstavby splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic, uzavíranou s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČO 14450542, za předpokládanou smluvní cenu 25 000,00 Kč bez DPH, 30 250,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody dle usnesení č. 35/2/2020-I.

T: 20. 03. 2020

35/4/2020           Stavební úpravy nebytových prostor Choceňská 877, Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

řešení stavebních úprav nebytových prostor v 1.n.p. budovy č.p. 877 v Choceňské ulici v Přelouči.

35/5/2020           Informace k technickému řešení kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci k technickému řešení kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov.

35/6/2020           Stavební příprava Libušina – bezúplatné převzetí pozemků, technické a dopravní infrastruktury a veřejné zeleně městem Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit předběžný souhlas s budoucím bezúplatným převodem pozemků, technické a dopravní infrastruktury (komunikace, splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení) a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č.  856/5 a 856/6 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč za podmínky uzavření budoucí smlouvy darovací, ve které budou specifikovány podmínky pro budoucí převzetí pozemků a uvedené infrastruktury.

35/7/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč–1.etapa“

        I.            Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny – 1.etapa“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Agrostav Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                            Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČO dodavatele:                              46506063

Nabídková cena:                             12 139 950,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       TES, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Vrchlická 1354, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav

IČO dodavatele:                              47539330

Nabídková cena:                             12 394 197,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       COLAS CZ, a.s.

Sídlo dodavatele:                            Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO dodavatele:                              26177005

Nabídková cena:                             12 890 980,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

35/8/2020         Majetkové převody

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 4/9 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2 z vlastnictví Ing. J.Č., bytem Přelouč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č. 20/04, uzavíranou mezi Ing. J.Č. bytem Přelouč a městem Přelouč, na převod spoluvlastnického podílu 4/9 pozemku p.č. 157/3 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k podílu 1/2 pozemku p.č. 1794/16 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavíranou mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 1453/10 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1453/2 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 1456/18 o výměře 37 m2, oddělené z pozemku 1456/3 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR do vlastnictví města.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 4. 3. 2020 16:07
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2020 16:11
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chrtníky

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi